Wypowiedź Prezesa DAFA dla Rankingu Budowlana Marka Roku_Patronat Branżowy DAFA

Prezentujemy wypowiedź Prezesa Stowarzyszenia DAFA – Piotra Olgierda Koryckiego w ramach Patronatu Branżowego nad Rankingiem Budowlana Marka Roku 2021.

Niepewność co do rozwoju sytuacji epidemiologicznej nadal nie opuszcza polskiej gospodarki.  Na latach 2020-2021 piętno odcisnęła pandemia, wykonawstwo w budownictwie podlega ciągłym ograniczeniom. Jak w obecnej sytuacji swoje zamierzenia realizuje Stowarzyszenie DAFA?

„W bieżącym roku – trudnym czasie koronawirusa, będziemy kontynuowali szereg podjętych aktywności Stowarzyszenia, kierowanych odpowiedzialnością za los firm członkowskich zrzeszonych w DAFA i mających na celu ochronę Ich interesów.

W spójności z fundamentalną misją Stowarzyszenia, jaką jest wspieranie wykonawców, w minionym roku DAFA zainicjowała cykliczne webinary pod hasłem Wirtualna Akademia DAFA obejmujące zarówno szkolenia o zapisach tarczy antykryzysowej, jak i zagadnienia techniczne jak: mocowanie lekkiej obudowy, bezpieczeństwo pożarowe dachu, dachy zielone, dachy z blach fałdowych, pożar a ściany zewnętrzne.

Ważnym jest, aby w dalszym ciągu reagować na potrzeby firm wykonawczych – to dla nich będziemy organizować szkolenia oraz wszelkie aktywności, które umożliwią im rozwój i umocnią ich pozycję na rynku budowlanym.

W 2021r. mamy zaplanowany ambitny plan szkoleń online skoncentrowany na tematyce: fizyki budowli, dachów zielonych, dachów płaskich, ppoż., podpór na dachach, bhp, oddymiania grawitacyjnego, zaleceń w zakresie korozyjności czy wytycznych oceny elewacji.

Mamy nadzieję jesienią br. przeprowadzić już w formule stacjonarnej dwa Panele dyskusje DAFA: zagadnienia prawne – zapisy w umowach dot. gwarancji na materiały, negocjacje umów oraz warsztaty ppoż. i dachy zielone. Spotkania panelowe DAFA są unikalną na polskim rynku platformą bezpośredniej komunikacji i wymiany doświadczeń między wykonawcami.

Koncentrujemy się nieustannie na rozwoju Księgarni Technicznej DAFA. Nieprzerwalnie pracujemy nad wydaniem kolejnych publikacji dla branży budowlanej.  Na początku roku ukazała się premierowo aktualizacja „Wytycznych dla dachów zielonych”. Obecnie trwają prace nad wydaniem „Wytycznych prawidłowego posadowienia podpór na dachach płaskich” oraz „Poradnika dobrych praktyk w projektowaniu systemów oddymiania grawitacyjnego obiektów budowlanych”. W trakcie realizacji są również „Zalecenia dotyczące ochrony antykorozyjnej”. Podjęliśmy kolejne kroki w ramach działalności naszych Grup Merytorycznych w kierunku stworzenia aktualizacji „Wytycznych dla dachu płaskiego”, opracowania poradnika BHP oraz „Wytycznych oceny elewacji”.

Zamierzamy uczestniczyć w wielu wydarzeniach branżowych planowanych w formule online i nie tylko, przyczyniając się do popularyzacji wiedzy i poprawnej kultury projektowo-wykonawczej.

Jesteśmy w trakcie wydania Katalogu Członków DAFA, jako narzędzia promującego wizerunek firm członkowskich. Katalog będzie częścią kampanii Wybierz firmę z Certyfikatem DAFA i ma służyć jako narzędzie m.in.: GW, inwestorom, architektom w wyborze rzetelnych partnerów do współpracy. Projekt ma na celu uświadomić zleceniodawców, że korzystając z usług Członków DAFA mają pewność wysokiej jakości wykonawstwa oraz dostarczanych materiałów za sprawą posiadania Certyfikatu Członkostwa – wyróżnienia, które stawia firmy w gronie partnerów cechujących się wiarygodnością biznesową. Certyfikat Członkostwa w DAFA jest potwierdzeniem wysokiego poziomu profesjonalizmu oraz wiedzy w zakresie prawidłowego wykonywania i doboru materiałów na dachy płaskie i fasady.”

 

O RANKINGU:

Producenci materiałów budowlanych od zeszłego roku są pozbawieni wielu możliwości współpracy z wykonawcami, którzy często są ambasadorami marek i wywierają realny wpływ na wyniki sprzedaży produktów. Czy w tej sytuacji ulegnie zmianie układ sił na rynku? Które firmy poradziły sobie z ograniczeniami lepiej i tym samym ugruntowały pozycję wśród fachowców?

ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku przeprowadza wśród wykonawców reprezentatywne, ogólnopolskie badanie ankietowe, które ma na celu poznanie ich opinii na temat kilkudziesięciu grup asortymentowych materiałów budowlanych. Wyniki badania zostaną ogłoszone 10 czerwca br. Dzięki temu inwestorzy będą mogli zyskać miarodajne informacje z rynku i wybrać najlepsze produkty do budowy/remontów swoich nieruchomości. Wykonawcy wskażą najlepsze materiały budowlane już po raz 17.

 

Ranking Budowlana Marka Roku ze względu na badawczy charakter jest klasyfikacją niezależną od subiektywnych czynników. Wykonawcy spontanicznie (bez podania listy marek) wskazują marki używane w ciągu danego roku najczęściej oraz te, które wg nich cechują się najwyższą jakością i najlepszą relacją ceny do jakości. Wskazane przez fachowców marki uhonorowane zostają tytułami Złotej, Srebrnej i Brązowej Budowlanej Marki Roku oraz Wyróżnieniami w poszczególnych kategoriach. Marki, które od lat utrzymują wysoką pozycję na rynku i cieszą się wieloletnim uznaniem fachowców zostają uhonorowane tytułami Złotych, Srebrnych i Brązowych Championów Roku. Oprócz zwycięzców w poszczególnych segmentach produktowych wyłaniani są laureaci Budowlanej Marki Roku w klasyfikacji ogólnej – to marki cieszące się uznaniem wszystkich fachowców i wskazywane przez nich najczęściej.

Dane zebrane w trakcie badania zostają skrupulatnie przeanalizowane i opracowane w formie raportów dla każdej grupy produktowej, dostępnych jedynie dla uczestników rankingu. Raporty Budowlana Marka Roku 2021 zaprezentują aktualną klasyfikację opartą o roczny cykl używania produktów. Opracowania te obrazują jakość współpracy producentów z wykonawcami w danym roku. Ta współpraca przekłada się na pozycję marki na rynku ponieważ aż 53% wykonawców poleca marki materiałów budowlanych nagrodzone tytułem Budowlanej Marki Roku a  ponad połowa Polaków z pewnością wybrałaby produkt oznaczony logo BMR.

Ranking Budowlana Marka Roku jest jedynym w Polsce projektem badawczym o tak szerokim zasięgu i niezależnym charakterze opartym o autentyczne wskazania rynku. Publiczne ogłoszenie wyników jest planowane na 10 czerwca 2021 r. podczas uroczystej Gali w hotelu Windsor w Jachrance.

Polakom planującym budowę/remont polecamy śledzenie preferencji aktualnych na rynku i poznania wiarygodnych, cenionych produktów budowlanych. Producentów zapraszamy do wzięcia udziału w Rankingu i weryfikacji pozycji swoich marek, Pełna lista kategorii, regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.rankingmarekbudowlanych.pl