Za nami WPPK zorganizowane przez PZITB z udziałem wykładowców z DAFA

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Katowicach był głównym organizatorem odbywających się w dn. 03-06 marca w Wiśle XXXV Ogólnopolskich Warsztatów Pracy Projektanta Konstrukcji, które w ramach współpracy aktywnie wsparło Stowarzyszenie DAFA.

W wydarzenie mające charakter zawodowego szkolenia specjalistycznego, włączyli się eksperci DAFA: Pan Paweł Fiszer i Pan Paweł Żwirek  prezentując wykład pt. „Wybrane zagadnienia kształtowania, projektowania i realizacji dachów z blach fałdowych”.

Warsztaty są kontynuacją czteroletniego cyklu obejmującego swoją tematyką „Innowacyjne i współczesne rozwiązania w budownictwie”. Tematem przewodnim tegorocznej konferencji były konstrukcje metalowe oraz zagadnienia związane z lekką obudową, posadzkami przemysłowymi i rusztowaniami.


Przewodniczący oddziałów PZITB z południa Polski oraz członkowie Komitetu Organizacyjnego i  wykładowcy XXXV WPPK.

 

Prawie cztery warsztatowe dni zapełniły wykłady, które zgromadziły ponad 400 uczestników. Byli wśród nich projektanci branży konstrukcyjnej i komunikacyjnej, wykonawcy, wykładowcy uczelni technicznych kształcących inżynierów budownictwa i przedstawiciele firm oferujących materiały lub technologie budowlane oraz programy wspomagające projektowanie.

 


Audytorium