Zarząd DAFA apeluje do MRPiT ws. rozporządzenia 305/2011 (CPR)

Zarząd Stowarzyszenia DAFA wystosował apel do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii o umożliwienie przedstawicielom naszej organizacji zgłaszania uwag do zmian proponowanych przez Komisję Europejską w rozporządzeniu nr 305/2011 (CPR).

Komisja Europejska prowadzi od zeszłego roku bardzo intensywne prace nad nowym podejściem do rozporządzenia nr 305/2011 ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych.

Polska jest czołowym producentem wyrobów budowlanych w Europie zatem jako bardzo ważny obszar polskiej gospodarki, powinniśmy włączyć się aktywnie w te prace.

Proponowane nowe podejście uwzględnia wiele czynników, takich jak np.: usprawnienie prac normalizacyjnych, funkcjonowanie krajowych oznaczeń, nadzór rynku czy środowiskowe aspekty wyrobów budowlanych. Zmiany te, nawet wprowadzane stopniowo i po konsultacjach, mogą wpłynąć w niezwykle istotny sposób na przemysł wyrobów budowlanych w Polsce.

Stąd Zarząd Stowarzyszenia DAFA wystosował apel do MRPiT o zorganizowanie spotkania spotkania, na którym moglibyśmy się zapoznać z aktualnym stanowiskiem polskiego Rządu w kwestii zmian w rozporządzeniu nr 305/2011, a także o zapewnienie efektywnej możliwości zgłaszania uwag do proponowanych zmian.

TREŚĆ APELU (kliknij)

Wymiana wiedzy i doświadczeń wpłynie pozytywnie na dalszy rozwój przemysłu wyrobów budowlanych w Polsce.

Lista sygnatariuszy apelu:

 • Polski Związek Producentów Farb i Klejów
 • Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR”
 • Polski Związek Producentów Kruszyw
 • Polski Związek Producentów Płyt Warstwowych
 • Polskie Okna i Drzwi Związek Producentów, Dostawców i Dystrybutorów
 • Polskie Stowarzyszenie Gipsu
 • Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu
 • Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń
 • Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej
 • Związek Hurtowni Elektrotechnicznych SHE
 • Związek Pracodawców Polskie Szkło
 • Związek Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa