Zarząd DAFA przyłącza się do działań w ochronie przedsiębiorców w czasie epidemii

Kierując się odpowiedzialnością za los firm członkowskich zrzeszonych w DAFA, Zarząd Stowarzyszania skierował na ręce Minister Rozwoju J. Emilewicz i Ministra Infrastruktury A. Adamczyka pismo popierające postulaty Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa i Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa przedstawiające ocenę sytuacji i kluczowe rekomendacje branży.

Treść pisma PZPB i OIGD (klik)

W obliczu epidemii wirusa COVID-19, Zarząd DAFA z niepokojem dostrzega rosnąca skalę zagrożeń dla polskich firm budowlanych związaną m.in. z zaburzeniem/utratą płynności finansowej, terminowością realizacji kontraktów, przerwanym łańcuchem dostaw, absencją pracowników.

Niezbędne jest zdecydowane działanie, zapewniające ochronę miejsc pracy oraz zapewnienie płynności przedsiębiorstw.

Zarząd DAFA wniósł o podjęcie działań rozszerzających zapisy Tarczy Antykryzysowej, które doprowadzą do ochrony przedsiębiorców rynku budowlanego w sytuacji kryzysowej i zaoferują konkretne, systemowe rozwiązania wspierające przedsiębiorców.

 

Stowarzyszenie DAFA przeprowadziło również wśród członków organizacji ankietę diagnostyczną dotyczącą oceny sytuacji w firmach w związku z epidemią COVID-19.

Ponad połowa respondentów oceniła, że zaopatrzenie w maski, płyny i środki do dezynfekcji jest dostateczne. Zabezpieczenie epidemiologiczne na budowach określono w większości przypadków jako dostateczne, ewentualnie złe.

Badanie wykazało ponadto, że największym zagrożeniem dla realizacji zleceń jest obecnie absencja pracowników. Ich nieobecność związana z kwarantanną, zwolnieniami lekarskimi czy zamknięciem granic paraliżuje budowy. Z otrzymanych odpowiedzi wynika również, że w wielu przypadkach już występują lub są przewidywane opóźnienia w budowach.  Analiza odpowiedzi wykazała dobrą dostępność materiałów budowlanych.

Ważnym elementem ankiety było pytanie dotyczące ryzyka zaburzeń płynności finansowej, które 86% ankietowanych określiło jako średnie bądź duże.

W uwagach ankietowani wskazali, że sytuacja może ulec dynamicznie zmianie, a poważnych trudności można spodziewać się za kilka tygodni. Zasygnalizowano również zdecydowanie mniej nowych zapytań ofertowych. Powtarza się obawa, że problemy finansowe zleceniodawców przełoży się na brak płatności dla wykonawców.

Stowarzyszenie zamierza monitorować na bieżąco sytuację członków DAFA i raportować o stanie zagrożeń do Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury.