OFERTA CZŁONKOWSKA OBEJMUJE M.IN.:

1. WSPARCIE W ZAKRESIE DORADZTWA I USŁUG OPINIODAWCZYCH DLA FIRM CZŁONKOWSKICH:
• wsparcie i pomoc rzeczoznawców DAFA,
• profesjonalna pomoc w przypadku problemów związanych z procesem budowlanym przez specjalnie utworzone Grupy Merytoryczne DAFA, działające w zakresie: Dach Płaski; Obudowa; Technika Mocowań; PPOŻ; BHP; Płyty Warstwowe, Akustyka, Dachy Zielone.

2. DOSTĘP DO WYPRACOWANYCH W STOWARZYSZENIU DOKUMENTÓW, MECHANIZMÓW I INFORMACJI:
• Bezpłatny dostęp do publikacji technicznych DAFA,
• Prawo do korzystania z wypracowanego w Stowarzyszeniu wzoru Dokumentacji Handlowej,
• Możliwość wymiany wiedzy i informacji z zakresu nowych technologii, produktów w oparciu o portal DAFA,
• Dostęp do GIEŁDY PRACY na portalu DAFA (wymiana informacji o wolnych siłach pracowniczych),
• Dostęp do BIBLIOTEKI NORM, UREGULOWAŃ I STANDARDÓW dla Członków DAFA.
• Możliwość korzystania z FORUM DYSKUSYJNEGO i KOMUNIKATORA DAFA na portalu DAFA, dostępnym tylko dla Członków Stowarzyszenia.
• Bezpłatny dostęp do informacji gospodarczych z kraju i ze świata. Współpraca z Krajową Izbą Gospodarczą oraz międzynarodowymi Stowarzyszeniami: światowym Stowarzyszeniem IFD (Międzynarodowa Federacja Dekarzy), niemiecką organizacją IFBS (Związek Przemysłowy Lekkiego Budownictwa Stalowego) oraz FLL (Stowarzyszeniam Badania, Rozwoju i Kształtowania Krajobrazu).
• Bezpłatny dostęp dla wykonawców do biuletynu PREM, informującego o planowanych inwestycjach na terenie całego kraju oraz jego preferencyjne warunki prenumeraty dla producentów i dostawców.

3. POPRAWA WARUNKÓW HANDLOWYCH
Zrzeszone firmy wykonawcze uposażamy w Dokumentację Handlową, definiującą warunki współpracy ze zleceniodawcą. Dokumentacja jest owocem doświadczeń firm wykonawczych, zrzeszonych w Stowarzyszeniu. Jest cennym dokumentem, mającym na celu poprawę warunków handlowych oraz ochronę firm członkowskich przed wielopłaszczyznowymi zagrożeniami. Wypracowane mechanizmy zwiększają poziom bezpiecznego funkcjonowania firm, m.in. poprzez skrócenie czasokresu zatrzymań gwarancyjnych lub poprzez zwiększenie bezpieczeństwa ich przetrzymywania.
4. EDUKACJA
Działalność edukacyjna odbywa się poprzez organizowane w ramach Stowarzyszenia szkolenia, konferencje, artykuły prasowe. Przykładowe szkolenia:
-Wytyczne Stowarzyszenia DAFA do projektowania, wykonania, montażu i eksploatacji dachów płaskich i fasad;
-Bezpieczeństwo pożarowe dachów;
-Projekt odśnieżania dachów podstawą do “Instrukcji odśnieżania dachów”;
-Siatki asekuracyjne w budownictwie.
5. STANDARDY
W trosce o poprawną kulturę projektowo-wykonawczą Stowarzyszenie opracowuje wytyczne w zakresie projektowania, wykonawstwa i montażu dachów płaskich i fasad, dzięki czemu członkowie DAFA mają możliwość aktywnego uczestnictwa w standaryzacji wykonawstwa. Standardy Stowarzyszenia DAFA powstają w formie publikacji technicznych, które są dostępne na portalu DAFA w dziale: Publikacje. Dostęp do publikacji dla Członków Stowarzyszenia jest bezpłatny.

6. INTEGRACJA ŚRODOWISKA
Stowarzyszenie DAFA integruje podmioty działające w obszarze wykonawstwa dachów płaskich i fasad oraz dostaw materiałów budowlanych na inwestycję poprzez:

  • bezpłatny udział w spotkaniach integracyjnych dla wykonawców w DAFA,
  • możliwość uczestnictwa w spotkaniach Zarządu i przez to współkreowania kierunków rozwoju Stowarzyszenia,
  • bezpłatny udział w szkoleniach dla wykonawców w DAFA,
  • spotkania w Grupach Merytorycznych Stowarzyszenia.

7. DOSTĘP DO GIEŁDY PRACY – bazy ogłoszeń dla Członków Stowarzyszenia, w ramach której firmy wykonawcze mają możliwość informowania o wolnych (w danym momencie) siłach produkcyjnych, tj. pracownikach. Dzięki temu wykonawca, który posiada nieprzewidziane przesunięcie w realizacji inwestycji może znaleźć zatrudnienie dla swoich pracowników, a inny skorzystać z pomocy wiarygodnych wykonawców, celem przyspieszenia swoich realizacji, zamiast poszukiwać dodatkowych mocy na zewnątrz, ryzykując zawyżone stawki robocizny oraz niepewną jakość usług.
8. DOSTĘP DO GIEŁDY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH jako dodatkowe korzyści handlowe.
Giełda Materiałów Budowlanych jest bazą ogłoszeń dla Członków Stowarzyszenia, umożliwiającą wyprzedanie nadwyżek towarowych przez firmy wykonawcze oraz oferowanie promocyjnych cen przez producentów i dostawców tylko dla Członków DAFA.
9. DOSTĘP DO BIBLIOTEKI NORM, UREGULOWAŃ I STANDARDÓW oraz INFORMACJI GOSPODARCZYCH Z KRAJU I ZE ŚWIATA
Baza danych: norm, rozporządzeń, informacji technicznych z międzynarodowych Stowarzyszeń (IFD, IFBS, FLL), itd.
10. PROMOCJA
Działania promujące Stowarzyszenie wpływają równocześnie na wzrost rozpoznawalności firm członkowskich.
• Certyfikat Członkostwa DAFA – największą rekomendacją wśród wykonawców dachów płaskich i fasad w Polsce.
• Promocja firm członkowskich na portalu DAFA (logo, dane firmy wraz z opisem, oraz możliwość zamieszczenia reklamy).
• Aktywna współpraca z prasą branżową, publikacja na jej łamach informacji o DAFA i firmach członkowskich oraz możliwość bezpłatnej publikacji w prasie artykułów firm członkowskich.
11. WZROST BEZPIECZEŃSTWA I KULTURY WYKONAWCZEJ
Członkowie DAFA mają możliwość aktywnego uczestnictwa w kształtowaniu rynku, przyczyniając się do:
• ujednolicania i poprawy standardów wykonawczych i serwisowych;
• wykorzystania produktów i materiałów zgodnie z obowiązującymi regułami i normami techniki budowlanej;
• popierania zdrowej konkurencji, co zaowocuje systematycznym ograniczeniem roli podmiotów nie spełniających ww. wymogów.

WARUNKI CZŁONKOSTWA 

ZASADY REKRUTACJI

FORMULARZ APLIKACYJNY