Dołączysz do grona najsolidniejszych wykonawców dachów płaskich
i fasad rekomendowanych przez DAFA.
Uzyskasz wsparcie naszych ekspertów technicznych i rzeczoznawców – DAFA wydaje opinie dot. problematycznych kwestii jak zastoiny wodne, mediuje w sprawach spornych.

Stowarzyszenie dba o interesy swoich członków, zapewniając im profesjonalną pomoc i doradztwo w przypadku problemów związanych z procesem budowlanym.

Pomożemy Ci umocnić pozycję negocjacyjną i chronić Twoje interesy
– w ramach warsztatów z kancelarią prawną nauczymy Cię jak negocjować umowy (m.in. kaucje gwarancyjne), na co nie wolno się zgadzać przy ich podpisywaniu oraz jakie narzędzia zabezpieczą Cię przed rozliczeniem świadczeń za roboty budowlane?

DAFA organizuje warsztaty poświęcone zawieraniu umów i niekorzystnym zapisom z punktu widzenia wykonawcy,
zasadom ostrożności i odpowiedzialności stron.

Przekażemy Ci bezpłatny dostęp do Księgarni Technicznej Stowarzyszenia DAFA – olbrzymiej dawki wiedzy projektowo -wykonawczej i podpowiemy jak ją wykorzystać na budowie, aby były Twoim narzędziem ochronnym przy realizacji i odbiorze inwestycji.

Wytyczne techniczne i standardy jakości DAFA wskazują poprawne rozwiązania i uznawane są za powszechnie obowiązujące zasady techniki w obrębie:
DACHÓW PŁASKICH
LEKKIEJ OBUDOWY
BHP
PPOŻ.
AKUSTYKI
TECHNIKI MOCOWAŃ
DACHÓW ZIELONYCH
PODPÓR NA DACHACH PŁASKICH

Otrzymasz wsparcie prawne, pomocne w szybkim dostosowaniu się do zmian w przepisach, nowych ustawach, zmianach podatkowych.

Stowarzyszenie zapewnia szkolenia przy wsparciu kancelarii prawnej z aktualnych zmianach w ustawodawstwie, odpowiadając na problemy i wątpliwości interpretacyjne.

Udostępnimy Ci specjalistyczne szkolenia techniczne, które łączą aspekty teorii z praktyką.
Przekażemy Ci wzory Dokumentacji Handlowej i Ogólnych Warunków Realizacji Kontraktu, definiujących warunki współpracy ze zleceniodawcą.

Dokumentacja jest owocem doświadczeń firm wykonawczych, zrzeszonych w Stowarzyszeniu,  cennym dokumentem mającym na celu poprawę warunków handlowych oraz ochronę firm członkowskich przed wielopłaszczyznowymi zagrożeniami. Wypracowane w niej mechanizmy zwiększają poziom bezpiecznego funkcjonowania firm, m.in. poprzez skrócenie czasokresu zatrzymań gwarancyjnych lub poprzez zwiększenie bezpieczeństwa ich przetrzymywania.

Będziesz miał możliwość aktywnego uczestnictwa w kształtowaniu rynku, przyczyniając się do ujednolicania i poprawy standardów wykonawczych i serwisowych, wykorzystania produktów i materiałów zgodnie z obowiązującymi regułami i normami techniki budowlanej.
Umocnisz swój wizerunek z rekomendacją i certyfikatem DAFA.

Certyfikat Członkostwa DAFA – największą rekomendacją wśród wykonawców dachów płaskich i fasad w Polsce.

Zyskasz promocję swojej firmy przez umieszczenie jej danych wśród najsolidniejszych firm rekomendowanych przez Stowarzyszenie na stronie internetowej DAFA.
Dołączysz do Kampanii „Wybierz firmę z Certyfikatem DAFA” skierowanej do GW, projektantów, deweloperów, inwestorów.

Kampania jest szeroko zakrojoną akcją promującą firmy członkowskie. Realizowana jest w prasie, newsletterach oraz za pośrednictwem DAFA i licznych partnerów medialnych.

Znajdziesz się w Katalogu Członków DAFA – Twoja reklama dotrze do GW, inwestorów, deweloperów, projektantów itd
Otrzymasz preferencyjne warunki dostępu do serwisu informacyjnego PREM informującego o planowanych inwestycjach budowlanych na terenie całego kraju. Każdy numer biuletynu uzupełniony jest listą danych teleadresowych do firm i instytucji opisywanych w informacjach.
Nawiążesz nowe i umocnisz dotychczasowe kontakty biznesowe w ramach licznych spotkań, szkoleń, integracji.
Będziesz miał możliwość wpływu na rozwój rynku poprzez uczestnictwo w pracach grup merytorycznych, opracowujących standardy jakości i wytyczne techniczne dla wybranych dziedzin oraz możliwość uczestnictwa w spotkaniach Zarządu, a przez to współkreowania kierunków rozwoju Stowarzyszenia.
Zyskasz możliwość prelekcji na naszych konferencjach, którym towarzyszy wysoka frekwencja słuchaczy oraz szeroka promocja wydarzenia w prasie branżowej i poprzez patronów medialnych.
Podpowiemy Ci jak uzyskać preferencyjne warunki udziału w targach, konferencjach, reklamach w prasie.

WARUNKI CZŁONKOSTWA

PROCEDURA REKTURACJI/ SKŁADKI

FORMULARZ APLIKACYJNY