DAFA
STOWARZYSZENIE WYKONAWCÓW DACHÓW PŁASKICH I FASAD

Stowarzyszenie DAFA od ponad 17 lat reprezentuje i promuje najwyższe standardy technologiczne dla nowoczesnego budownictwa dachów płaskich i fasad.

Stanowi wspólny głos wykonawców i producentów dachów płaskich i fasad w podnoszeniu kultury projektowania, budowania i użytkowania budynków w Polsce.

Realizuje misję poprawy relacji pomiędzy podmiotami na inwestycji, ustalając jednolite wytyczne i zasady współpracy.

Określa wytyczne i wydaje publikacje techniczne, wpływając na bezpieczeństwo funkcjonowania całej branży.

Wspiera swoich członków w zakresie doradztwa technicznego, prawnego, szkoleniowego.

Prowadzi działania umacniające pozycję i wizerunek swoich członków oraz stanowi wyjątkową i największą platformę integracji branży budowlanej z sektora dachów płaskich i fasad w Polsce.

2023 r.

2022 r.

2019 r.

2018 r.

2017 r.

2016 r.

Certyfikat członkostwa w Stowarzyszeniu DAFA jest potwierdzeniem wiarygodności i rzetelności biznesowej, a także świadectwem wysokiej jakości wykonawstwa oraz standardu dostarczonych i stosowanych produktów zgodnie z obowiązującymi wymogami i prawem budowlanym.

Korzystanie z usług firmy certyfikowanej niesie same korzyści – inwestor i generalny wykonawca zyskuje pewność wyboru rzetelnych partnerów, wysokiej jakości produktów i realizacji inwestycji na najwyższym poziomie.

Powrót