BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM ! Relacja z kursu PIERWSZEJ POMOCY NA BUDOWIE

Plac budowy to z założenia miejsce niebezpieczne, w którym występują liczne zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników.

Aby zminimalizować ryzyko oraz ciężkość urazów wskazane jest prowadzenie działań prewencyjnych, którego przykładem jest zorganizowany przez Stowarzyszenie DAFA w dn. 14/15 września w Tomaszowicach kurs PIERWSZEJ POMOCY NA BUDOWIE.

 

W spotkaniu wzięło udział ponad 30 osób – głównie przedstawiciele firm realizujących wielkopowierzchniowe inwestycje w zakresie dachów płaskich i fasad, które na co dzień spotykają się z ryzykiem pracy na budowie.

Pierwsze sekundy w sytuacjach zagrożenia życia nierzadko decydują o powodzeniu całej akcji ratunkowej i potrafią całkowicie odmienić przebieg udzielania dalszej pomocy specjalistycznej.

Uczestnicy kursu

 

Pierwsze sekundy w sytuacjach zagrożenia życia nierzadko decydują o powodzeniu całej akcji ratunkowej i potrafią całkowicie odmienić przebieg udzielania dalszej pomocy specjalistycznej.

 

Celem kursu było przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy, aby zapewnić najbardziej sprawną i skuteczną pomoc osobom poszkodowanym na budowie oraz utrwalenie praktycznych umiejętności racjonalnego i skutecznego reagowania w obliczu zagrożenia życia ludzkiego.

Ciekawa formuła szkolenia objęła w dużej mierze ćwiczenia praktyczne na fantomach. Uczestnicy zostali podzieleni na cztery grupy, w ramach których uczyli się jak opanować emocje i działać wg sprawdzonych schematów podczas resuscytacji, obsługi defibrylatora AED, krwotoków i wielu innych praktycznych umiejętności.

GRUPA I – Stany zagrożenia życia w pierwszej pomocy

 

Kurs przeprowadzili trenerzy – ratownicy medyczni, których wiedza i umiejętności podparte są ogromnym doświadczeniem i potwierdzone wieloma sukcesami na mistrzostwach ratownictwa medycznego w kraju i za granicą.

 

GRUPA II – Resuscytacja krążeniowa AED

 

GRUPA III – Krwotoki, jak je zatamować?

 

GRUPA IV– Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dzieci

 

Pytania płynące z sali, kuluarowe dyskusje, pokazały, że znajomość zasad pierwszej pomocy to kluczowa umiejętność, którą powinien posiadać każdy z nas. Dbałość o wyksztalcenie właściwych postaw i edukacja w temacie postępowania w razie wypadków stanowi dziś filar bezpiecznego budownictwa.

 

Korzystając z uroków otoczenia, po oficjalnej części warsztatów uczestnicy mieli okazję zwiedzić Muzeum Ratownictwa z ekspozycją plenerową, halą z samochodami oraz śmigłowcami oraz poznać się bliżej podczas kolacji integracyjnej.