Nowa inicjatywa merytoryczna DAFA – Asekuracja prac na wysokości

Przekazujemy zaproszenie do współpracy od pomysłodawców koncepcji – Pana Leszka Grabowskiego (Alpinex) oraz Pana Marka Sikory (Sundoor):

„Aktualna sytuacja na rynku polskim w zakresie projektowania systemów asekuracyjnych jest nieuregulowana pod kątem prawnym. Stan ten stwarza szerokie pole do powielania błędów i niewłaściwych praktyk w zakresie planowania systemów asekuracji i stosowania produktów, co wpływa negatywnie na poziom bezpieczeństwa pracowników na budowie.

Mamy dziś możliwość podzielić się doświadczeniem i wiedzą oraz realnie wpłynąć na bezpieczeństwo prac na wysokości, które jest nadrzędną wartością dla firm skupionych w Stowarzyszeniu DAFA.

Stworzeniu wytycznych przyświeca idea rozwijania dobrych praktyk i ogólnorozumianego bezpieczeństwa w pracy na wysokości zarówno na etapie budowy jak i eksploatacji obiektów. Celem jest opracowanie wymogów i zasad planowania asekuracji na obiekcie w nawiązaniu do przepisów i regulacji obowiązujących zarówno wykonawcę jak i ostatecznego użytkownika/administratora obiektu w konsultacji i według zaleceń inwestora.

Wytyczne będą zbiorem przejrzystych danych dla projektantów i użytkowników w zakresie wytycznych ilościowo-metrycznych, zasad doboru urządzeń kotwiczących w odniesieniu do uwarunkowań eksploatacyjnych obiektu, zasad planowania rozmieszczenia rozwiązań tymczasowych dla obiektów będących w trakcie budowy.

Naszym celem jest stosowanie zabezpieczeń o określonych parametrach technicznych i użytkowych, które są poparte badaniami i certyfikatami respektowanymi w Europie i na Świecie oraz zapewniającymi rzeczywiste, a nie tylko zadeklarowane bezpieczeństwo.

Inicjatywę chcielibyśmy rozpocząć od zebrania jak największej grupy firm pracujących w „branży” oraz osób z dużym doświadczeniem w temacie, którym przyświeca myśl rozwijania dobrych praktyk i ogólnorozumianego bezpieczeństwa w pracy na wysokości. W związku z powyższym chcielibyśmy zaprosić Państwa do wzięcia udziału w pracach nad wytycznymi i stworzenia narzędzia pomocnego wszystkim uczestnikom procesu realizacyjnego.

Wytyczne będą wydane pod egidą Stowarzyszenia DAFA, co gwarantuje ich ekspercki i neutralny produktowo charakter.

Zapraszamy do współpracy przy projekcie!”

 

Zapraszamy do podzielenia się swoimi doświadczeniami i przesyłania zgłoszeń do współpracy na adres: biuro@dafa.com.pl

Nowa edycja wytycznych „Bezpieczeństwo pożarowe dachów”

Wytyczne „Bezpieczeństwo pożarowe dachów” Stowarzyszenia DAFA to spojrzenie na problematykę bezpieczeństwa pożarowego pod kątem jednolitych wymogów z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, zasad doboru materiałów, dobrych praktyk sztuki budowlanej i zaleceń dla wykonawców. Niepowtarzalność poradnika polega na przedstawieniu w nim zarówno wiedzy teoretycznej jak i praktyki.

 

Publikacja to wyraźny krok w kierunku świadomego projektowania – nawet pozornie drobne odstępstwa od sklasyfikowanych układów mogą zmienić właściwości i klasyfikacje ogniowe całych elementów budowlanych.

W każdej chwili będą mieli Państwo łatwy dostęp do prawidłowych rozwiązań dla dachów płaskich w zakresie ochrony ppoż. – ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich wymogów prawnych i dobrych praktyk sztuki budowlanej.

W pracach redakcyjnych pierwszego wydania uczestniczyli również członkowie Stowarzyszenia DAFA: Natalia Bejga (DWD Bautech), Maria Dreger (ROCKWOOL), Renata Ciszewska (Styropmin), Eliza Gissel (Pruszyński), Jacek Lebek (Tyron), Piotr O. Korycki (Pruszyński), Grzegorz Rak (Balex Metal), Maciej Runka (Bauder), Edyta Sauć, Jacek Szumiel, Tomasz Wehowski (Iso-Chemie), Robert Mróz (DWD Bautech).

Intencją autorów jest, by wytyczne te stanowiły merytoryczne wsparcie dla wykonawców, architektów, projektantów, konstruktorów, producentów, inwestorów, rzeczoznawców, a także specjalistów prowadzących i kontrolujących procesy budowlane.

Publikacja zawiera podstawowe informacje: definicje, przepisy techniczno-budowlane, klasyfikacje ogniowe dla całych elementów i komponentów, wymagania i praktyki ubezpieczycieli.

Część praktyczna omawia tematykę dachów, skupiając się na projektowaniu w kontekście dobrych praktyk sztuki budowlanej i zaleceń dla wykonawców oraz interpretacji szczególnych przypadków. Zawiera również zestawienie rozwiązań dachów wraz z klasyfikacjami ogniowymi.

Nowa odsłona Wytycznych została wzbogacona o rozdziały:

  • 1.3.4. Zabezpieczenie dachu budynku niższego znajdującego się przy ścianie budynku wyższego z otworami lub innej strefy pożarowej tego samego budynku.
  • 1.3.5. Podwieszenia do blachy a odporność ogniowa przekrycia
  • 1.3.6. Dach z modułami fotowoltaicznymi.

Słowo od autorki – Moniki Hyjek:

„Niniejsze wydanie Wytycznych jest wynikiem obserwacji rynku i odpowiedzią na wnioski z dyskusji, zebrane w trakcie licznych spotkań m.in. z architektami, wykonawcami, rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń pożarowych, rzeczoznawcami budowlanymi. Zawiera szersze spojrzenie na dotychczasowe rozwiązania, aby stały się one jeszcze bardziej użyteczne dla odbiorców.

Publikacja obejmuje swoim zakresem również nowe aspekty, jak fotowoltaikę na dachach budynków, której dynamiczny wzrost skłonił autorów do zdefiniowania wskazówek jak zaprojektować i wykonać dach, który będzie również bezpieczny pożarowo z takimi instalacjami?

Pełniejsze opracowanie dotyczące montażu instalacji fotowoltaicznych na dachach będzie wkrótce opracowane przez nową grupę techniczną w Stowarzyszeniu DAFA.

W imieniu autorów oraz Stowarzyszenia DAFA zapraszamy do spotkań, rozmów oraz dzielenia się z nami swoimi spostrzeżeniami na temat Wytycznych i rekomendowanych przez nas rozwiązań, aby ewoluowały w kierunku jak najbardziej przydatnego opracowania”.

Dostępna jest również publikacja Stowarzyszenia DAFA obejmująca zakres ścian pt. DAFA PPOŻ. 2.01 Bezpieczeństwo pożarowe ścian i fasad (wyd. 2020).

Zapraszamy aby sięgnąć po całą publikację do naszej Księgarni Technicznej – www.dafa.com.pl 

Mamy nadzieję, że wykorzystanie w praktyce wiedzy z wytycznych wpłynie na zwrócenie większej uwagi na dobór prawidłowych rozwiązań dla dachów płaskich w zakresie ochrony przeciwpożarowej – ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich wymogów prawnych i dobrych praktyk sztuki budowlanej.

W konsekwencji publikacja przyczyni się do podniesienia świadomości dotyczącej sposobów zapobiegania ryzyku pożaru i bezpieczeństwa pożarowego budynków.

Pobierz Katalog Członków DAFA

Katalog Członków DAFA to kompendium sprawdzonych przez inwestorów i polecanych przez architektów wykonawców i producentów, a dodatkowo pakiet praktycznych informacji ułatwiający bezpośredni kontakt ze zleceniobiorcą.

Potencjał danych zawartych w Katalogu z pewnością ułatwi wybór w procesie ofertowania pozwalając na realizację inwestycji z wiarygodnymi i sprawdzonymi partnerami.

POBIERZ KATALOG DAFA – KLIK

W związku z zainteresowaniem inwestorów, generalnych wykonawców, architektów i projektantów współpracą z firmami rekomendowanymi i certyfikowanymi przez Stowarzyszenie, wydaliśmy Katalog Członków DAFA – narzędzie, które pomoże w wyborze rzetelnych partnerów do współpracy.

Zleceniodawcy korzystając z usług Członków DAFA mają pewność wysokiej jakości wykonawstwa oraz dostarczanych materiałów. Gwarancją tej jakości jest fakt przynależności do DAFA oraz posiadanie prestiżowego certyfikatu, przyznawanego przez Stowarzyszenie wg określonej procedury.

Powrót