XVIII Doroczne Spotkanie Stowarzyszenia DAFA

W dniach 16/17 maja w Mszczonowie odbędzie się niezwykle ważne wydarzenie dla branży budowlanej – Doroczne Spotkanie organizowane po raz osiemnasty przez Stowarzyszenie DAFA.

Spotkanie obejmie Walne Zebranie pod przewodnictwem renomowanej Kancelarii GESSEL oraz wybór nowych władz Stowarzyszenia na trzyletnią kadencję.

Wydarzenie będzie szansą integracji ok. 100 Gości – Członków DAFA. Wieczorny bankiet stworzy możliwość bliższego, bezpośredniego poznania się przedstawicieli najsolidniejszych firm wykonawczych oraz producentów i dostawców materiałów na dachy płaskie i fasady.

Stowarzyszenie DAFA stanowi wyjątkową i największą platformę integracji branży budowlanej z sektora dachów płaskich i fasad w Polsce. Ludzie współtworzący DAFA to wysokiej rangi profesjonaliści i prekursorzy najlepszych praktyk sztuki budowlanej.

Przed nami szczególne i znaczące dla środowiska wydarzenie!

 

Sponsorzy Spotkania:

 

Premiera wydawnicza Stowarzyszenia DAFA – »Poradnik projektowania systemów oddymiania»

Zespół redakcyjny tworzą: rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Łukasz Ostapiuk, Ewa Karczewska i rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych bryg. w st. spocz. mgr inż. Ryszard Stępkowski (Aluco).

Ekspert zewnętrzny: mł. bryg. mgr inż. Paweł Wróbel (wykładowca Akademii Pożarniczej, rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych).

W prace redakcyjne włączyli się również: rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Krzysztof Bagiński, Natalia Bejga-Jas (DWD BauTech), Hubert Kasprzak (VELUX Commercial), Michał Synowiecki (Smay). W tworzeniu poradnika uczestniczył również Paweł Gawroński (Balkar Technology).

Głównym celem poradnika jest pomoc w uporządkowaniu zagadnień z dziedziny projektowania systemów oddymiania w oparciu o dostępne na rynku: polską normę, zagraniczne standardy, wyjaśnienia interpretacji zapisów temu towarzyszących, a także zwrócenie uwagi na istotne problemy pojawiąjące się na etapie projektowania wraz z propozycją ich rozwiązań.

Obszerny zakres materiału poradnika obejmuje nie tylko kwestie dotyczące projektowania samych systemów, ale porusza inne ważne zagadnienia dotyczące wymagań dla elementów składowych systemu oddymiania wraz z właściwym doborem wymaganych parametrów. W niniejszym opracowaniu zwrócono również uwagę na możliwości konfiguracji systemów oddymiania z uwzględnieniem ich współpracy z urządzeniami przeciwpożarowymi i innymi instalacjami zamontowanymi w obiekcie, a także poruszono kwestię analiz numerycznych, ich zastosowania i interpretacji wyników.

Wszystko to, co zostało zawarte na kartach niniejszego poradnika, napisano w oparciu o własne doświadczenia i wiedzę osób na co dzień zajmujących się problematyką związaną z projektowaniem, wykonywaniem (montażem na obiektach) i eksploatacją grawitacyjnych systemów oddymiania, poparto opiniami i konsultacjami specjalistów z branży przeciwpożarowej. Jak sama nazwa wskazuje, poradnik ma na celu ułatwić przeprawę przez niełatwy proces projektowania i służyć jako kompendium wiedzy z przedmiotowego zakresu.

 

Przytaczamy fragmenty z recenzji Poradnika:

„(…) Osobiście jestem pod wrażeniem rozdziałów poradnika (od 9 do 11), w których opisane są trudne, nietypowe przypadki projektowe i często popełniane błędy. Oczywiście wskazane zostały tu najwłaściwsze metody rozwiązania pojawiających się problemów. Szczególnie w tej części poradnika widać, że jest to opracowanie oparte na wieloletnim doświadczeniu zawodowym Autorów.
O kompleksowym charakterze poradnika świadczy również fakt, że nie zapomniano tu również o bardzo ważnych aspektach eksploatacyjnych, jak np. ochrona termiczna obiektu, wytycznych montażowych i koniecznych procedurach sprawdzających. W aktualnej pozycji nie mogło zabraknąć również omówienia nowych wyzwań takich jak np. uwzględnienie przy projektowaniu oddymiania, coraz powszechniejszych na dachach instalacji fotolotniczych. (…) Nie do przecenienia jest podkreślany przez Autorów fakt, że publikacja powstała w oparciu o własne doświadczenia i wiedzę z wielu lat praktyki. Widać, że napisany przez praktyków i dla praktyków poradnik nie ma charakteru opracowania naukowego co zdecydowanie podnosi jego utylitarny charakter. Przy założeniu, zgodnym z deklaracją Autorów, że publikacja będzie nowelizowana wraz ze zmianami jakie dotyczą przepisów, standardów projektowych, modeli numerycznych i wprowadzania nowoczesnych rozwiązań inżynierskich, ma ona szanse stać się pożądanym źródłem wiedzy fachowej dla wszystkich osób, które zawodowo zetkną się z problemem oddymiania obiektów budowlanych.”

dr inż. Grzegorz Kubicki
Politechnika Warszawska
Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa
Wydział Instalacji Budowlanych,
Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

„Po analizie treści „Poradnika dobrych praktyk w projektowaniu systemów oddymiania grawitacyjnego obiektów budowlanych” oceniam pozytywnie przedstawiony do oceny projekt publikacji jako wartościowy materiał w obszarze bezpieczeństwa pożarowego, skierowany do osób związanych z procesem budowlanym, które chcą zgłębić wiedzę z zakresu projektowania omawianych systemów. Poruszane w nim zagadnienia są aktualne i ważne z praktycznego punktu widzenia, co prawdopodobnie zwiększy zainteresowanie czytelników.”

Z poważaniem
Bryg. dr inż. Tomasz Drzymała,
Akademia Pożarnicza w Warszawie

 

Mamy nadzieję, że proponowana przez nas publikacja z zakresu literatury specjalistycznej, spotka się z pozytywnym odbiorem użytkowników i będzie stanowiła merytoryczne wsparcie osób zainteresowanych zgłębieniem wiedzy z zakresu systemów oddymiania .

Wytyczne dostępne są w Księgarni Technicznej Stowarzyszenia DAFA:

Nowa edycja wytycznych „Bezpieczeństwo pożarowe dachów”

Wytyczne „Bezpieczeństwo pożarowe dachów” Stowarzyszenia DAFA to spojrzenie na problematykę bezpieczeństwa pożarowego pod kątem jednolitych wymogów z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, zasad doboru materiałów, dobrych praktyk sztuki budowlanej i zaleceń dla wykonawców. Niepowtarzalność poradnika polega na przedstawieniu w nim zarówno wiedzy teoretycznej jak i praktyki.

 

Publikacja to wyraźny krok w kierunku świadomego projektowania – nawet pozornie drobne odstępstwa od sklasyfikowanych układów mogą zmienić właściwości i klasyfikacje ogniowe całych elementów budowlanych.

W każdej chwili będą mieli Państwo łatwy dostęp do prawidłowych rozwiązań dla dachów płaskich w zakresie ochrony ppoż. – ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich wymogów prawnych i dobrych praktyk sztuki budowlanej.

W pracach redakcyjnych pierwszego wydania uczestniczyli również członkowie Stowarzyszenia DAFA: Natalia Bejga (DWD Bautech), Maria Dreger (ROCKWOOL), Renata Ciszewska (Styropmin), Eliza Gissel (Pruszyński), Jacek Lebek (Tyron), Piotr O. Korycki (Pruszyński), Grzegorz Rak (Balex Metal), Maciej Runka (Bauder), Edyta Sauć, Jacek Szumiel, Tomasz Wehowski (Iso-Chemie), Robert Mróz (DWD Bautech).

Intencją autorów jest, by wytyczne te stanowiły merytoryczne wsparcie dla wykonawców, architektów, projektantów, konstruktorów, producentów, inwestorów, rzeczoznawców, a także specjalistów prowadzących i kontrolujących procesy budowlane.

Publikacja zawiera podstawowe informacje: definicje, przepisy techniczno-budowlane, klasyfikacje ogniowe dla całych elementów i komponentów, wymagania i praktyki ubezpieczycieli.

Część praktyczna omawia tematykę dachów, skupiając się na projektowaniu w kontekście dobrych praktyk sztuki budowlanej i zaleceń dla wykonawców oraz interpretacji szczególnych przypadków. Zawiera również zestawienie rozwiązań dachów wraz z klasyfikacjami ogniowymi.

Nowa odsłona Wytycznych została wzbogacona o rozdziały:

  • 1.3.4. Zabezpieczenie dachu budynku niższego znajdującego się przy ścianie budynku wyższego z otworami lub innej strefy pożarowej tego samego budynku.
  • 1.3.5. Podwieszenia do blachy a odporność ogniowa przekrycia
  • 1.3.6. Dach z modułami fotowoltaicznymi.

Słowo od autorki – Moniki Hyjek:

„Niniejsze wydanie Wytycznych jest wynikiem obserwacji rynku i odpowiedzią na wnioski z dyskusji, zebrane w trakcie licznych spotkań m.in. z architektami, wykonawcami, rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń pożarowych, rzeczoznawcami budowlanymi. Zawiera szersze spojrzenie na dotychczasowe rozwiązania, aby stały się one jeszcze bardziej użyteczne dla odbiorców.

Publikacja obejmuje swoim zakresem również nowe aspekty, jak fotowoltaikę na dachach budynków, której dynamiczny wzrost skłonił autorów do zdefiniowania wskazówek jak zaprojektować i wykonać dach, który będzie również bezpieczny pożarowo z takimi instalacjami?

Pełniejsze opracowanie dotyczące montażu instalacji fotowoltaicznych na dachach będzie wkrótce opracowane przez nową grupę techniczną w Stowarzyszeniu DAFA.

W imieniu autorów oraz Stowarzyszenia DAFA zapraszamy do spotkań, rozmów oraz dzielenia się z nami swoimi spostrzeżeniami na temat Wytycznych i rekomendowanych przez nas rozwiązań, aby ewoluowały w kierunku jak najbardziej przydatnego opracowania”.

Dostępna jest również publikacja Stowarzyszenia DAFA obejmująca zakres ścian pt. DAFA PPOŻ. 2.01 Bezpieczeństwo pożarowe ścian i fasad (wyd. 2020).

Zapraszamy aby sięgnąć po całą publikację do naszej Księgarni Technicznej – www.dafa.com.pl 

Mamy nadzieję, że wykorzystanie w praktyce wiedzy z wytycznych wpłynie na zwrócenie większej uwagi na dobór prawidłowych rozwiązań dla dachów płaskich w zakresie ochrony przeciwpożarowej – ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich wymogów prawnych i dobrych praktyk sztuki budowlanej.

W konsekwencji publikacja przyczyni się do podniesienia świadomości dotyczącej sposobów zapobiegania ryzyku pożaru i bezpieczeństwa pożarowego budynków.

Pobierz Katalog Członków DAFA

Katalog Członków DAFA to kompendium sprawdzonych przez inwestorów i polecanych przez architektów wykonawców i producentów, a dodatkowo pakiet praktycznych informacji ułatwiający bezpośredni kontakt ze zleceniobiorcą.

Potencjał danych zawartych w Katalogu z pewnością ułatwi wybór w procesie ofertowania pozwalając na realizację inwestycji z wiarygodnymi i sprawdzonymi partnerami.

POBIERZ KATALOG DAFA – KLIK

W związku z zainteresowaniem inwestorów, generalnych wykonawców, architektów i projektantów współpracą z firmami rekomendowanymi i certyfikowanymi przez Stowarzyszenie, wydaliśmy Katalog Członków DAFA – narzędzie, które pomoże w wyborze rzetelnych partnerów do współpracy.

Zleceniodawcy korzystając z usług Członków DAFA mają pewność wysokiej jakości wykonawstwa oraz dostarczanych materiałów. Gwarancją tej jakości jest fakt przynależności do DAFA oraz posiadanie prestiżowego certyfikatu, przyznawanego przez Stowarzyszenie wg określonej procedury.

Powrót