☛ Spójrz na to: WIRTUALNA AKADEMIA DAFA

27 październik, Moderator: mgr inż. Marian Bober

„Projektowanie mocowania lekkiej obudowy dachów i ścian w oparciu o Eurocode 1”

W ramach spotkania zostaną przedstawione zasady dotyczące doboru łączników wykorzystywanych przy montażu lekkiej obudowy dachów i ścian. Prezentacja przybliży zasady projektowania zamocowań (wytyczne techniczne) jak również kryteria doboru łączników i zasady ich prawidłowego montażu.

☛ FORMULARZ REJESTRACYJNY_TECHNIKA MOCOWAŃ (klik)

 

04 listopad, Moderator: mgr inż. Daniel Juliusz Drozdowicz

„2021 – Wymagania dla izolacyjności cieplnej przegród budowlanych”
„Co się może stać z izolacją dachu płaskiego gdy posadzka „dojrzewa” przy wyłączonej wentylacji i zamkniętych oknach?”

Szkolenie on-line z zakresu zagadnień fizyki budowli obejmie aspekty formalno-prawne, zasady obliczeń współczynnika przenikania ciepła U, mostki termiczne, przykłady tzw. „trudnych ścian” (z kaset stalowych czy konsol), przykłady obliczeń wilgotnościowych.

Live podejmie problematykę aspektów cieplno-wilgotnościowych w formie case study – analiza matematyczna ewentualnego zawilgocenia termoizolacji w funkcji wilgotności względnej pomieszczenia i rodzaju zastosowanej paroizolacji.

☛ FORMULARZ REJESTRACYJNY_FIZYKA BUDOWLI (klik)

 

mgr inż. Marian Bober

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydz. Mechaniczny. Od 1993 roku w branży zamocowań budowlanych. Obecnie Dyrektor Wsparcia Technicznego w Rawlplug S.A.. Autor i współautor publikacji technicznych Stowarzyszenia DAFA, prelegent na konferencjach dla projektantów, wykonawców i architektów. Autor i współautor artykułów branżowych opisujących zagadnienia techniki mocowań. Koordynator Grupy Merytorycznej TECHNIKA MOCOWAŃ.

mgr inż. Daniel Juliusz Drozdowicz

Absolwent Politechniki Szczecińskiej, Budownictwo Lądowe, Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie. Związany z firmą ROCKWOOL Polska Sp. z o.o. od 1998 roku. Obecnie Product Manager – Dachy Płaskie i Metalowe Obudowy. Współautor wytycznych Stowarzyszenia. Prelegent na konferencjach dla projektantów, wykonawców i architektów. Członek Rady Technicznej DAFA.

 

Stowarzyszenie DAFA jest organizacją, której ambicją jest dostarczenie rynkowi budowlanemu rzetelnej i popartej praktyką wiedzy projektowej i wykonawczej w postaci wytycznych, dostępnych w Księgarni DAFA na: www.dafa.com.pl

 

Zapraszam do wspólnego rozwoju w projekcie edukacyjnym DAFA!

 

Wydarzenie wspierają PARTNERZY projektu:

 

 

☛ Spójrz na to: WIRTUALNA AKADEMIA – PANEL DLA CZŁONKÓW DAFA

Moderator panelu dyskusyjnego:

Krzysztof Rogosz

Członek Zarządu Stowarzyszenia DAFA.
Związany z firmą wykonawczą P.U.S. Termatex Sp. z o.o.
Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji pokryć dachowych i konstrukcji budowlanych.

 

 

Podczas spotkania skupiamy się na tym jak uniknąć niekorzystnych oddziaływań na pokrycie, zwrócimy uwagę na potencjalne zagrożenia, które mogą wystąpić w trakcie realizacji.

Temat podpór typu BIG FOOT podejmiemy w kontekście elementów, które dociążają bezpośrednio pokrycie dachowe. Oprócz stóp podkonstrukcji mogą to być również elementy betonowe służące do posadowienia urządzeń dachowych.

Poruszone zostaną aspekty praktyczne, m.in.:

  • uwzględniania na etapie projektowym możliwości ustawienia podpór typu BIG FOOT,
  • prawidłowej lokalizacji podpór na powierzchni dachu,
  • uwzględnianie obciążeń długotrwałych i możliwych deformacji warstw pokrycia,
  • oddziaływanie obciążeń od stóp na zastosowane hydroizolacje oraz sposób ich zabezpieczenia,
  • konstrukcja i rozmieszczenie podpór na dachu w sposób zapobiegający niekontrolowanemu odziaływaniu na pokrycie dachu,
  • praktyczne rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo warstw dachowych.

 

Nadrzędnym celem panelu będzie określenie i usystematyzowanie ogólnych wytycznych wykonawczych.

Opracowanie będzie miało na celu zwrócenie uwagi wykonawców, projektantów oraz osób nadzorujących na konieczność spełnienia określonych warunków tak, aby pokrycie dachowe z zainstalowanymi konstrukcjami typu BIG FOOT prawidłowo funkcjonowało.

 

PARTNERZY PROJEKTU:

 

Pobierz Katalog Członków DAFA

Katalog Członków DAFA to kompendium sprawdzonych przez inwestorów i polecanych przez architektów wykonawców i producentów, a dodatkowo pakiet praktycznych informacji ułatwiający bezpośredni kontakt ze zleceniobiorcą.

Potencjał danych zawartych w Katalogu z pewnością ułatwi wybór w procesie ofertowania pozwalając na realizację inwestycji z wiarygodnymi i sprawdzonymi partnerami.

POBIERZ KATALOG DAFA – KLIK

W związku z zainteresowaniem inwestorów, generalnych wykonawców, architektów i projektantów współpracą z firmami rekomendowanymi i certyfikowanymi przez Stowarzyszenie, wydaliśmy Katalog Członków DAFA – narzędzie, które pomoże w wyborze rzetelnych partnerów do współpracy.

Zleceniodawcy korzystając z usług Członków DAFA mają pewność wysokiej jakości wykonawstwa oraz dostarczanych materiałów. Gwarancją tej jakości jest fakt przynależności do DAFA oraz posiadanie prestiżowego certyfikatu, przyznawanego przez Stowarzyszenie wg określonej procedury.

Powrót