FIRE SECURITY EXPO – Patronat Honorowy i wykłady ekspertów DAFA

Przed nami wyjątkowe wydarzenie branży ochrony przeciwpożarowej i security w Polsce – Dzień z Bezpieczeństwem Pożarowym na PGE Narodowy!

27 lipca 2023 w godz. 08.00-18.00, PGE Narodowy, Warszawa. Kongres współtworzony jest pod Patronatem Honorowym Stowarzyszenia DAFA.

Nadzór merytoryczny nad przebiegiem bieżącej edycji pełni Rada Programowa złożona m.in. z ekspertów DAFA:
Pani mgr inż. Moniki Hyjek, która wygłosi referat „Jak przygotować dach pod odnawialne źródła energii? – bezpieczeństwo pożarowe” oraz
Pana mgr inż. Łukasza Ostapiuka, który zaprezentuje temat „Projektowanie systemów oddymiania grawitacyjnego obiektów budowlanych”.

 

Do udziału w kongresie zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane poprawą bezpieczeństwa pożarowego w Polsce, praktyków w zakresie projektowania, realizacji inwestycji, prewentystów oraz specjalistów ochrony przeciwpożarowej, którzy na co dzień spotykają się w swojej pracy zawodowej z problemami i wyzwaniami ochrony przeciwpożarowej.

 

   mgr inż. Moniki Hyjek

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo budowli” oraz kursu specjalistów ochrony przeciwpożarowej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Aktywny członek komitetów technicznych PKN, SITP, NizO i MIWO. Pasjonatka życia i bezpieczeństwa. Zawodowo związana z firmą ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.  Członek zespołu redakcyjnego Wytycznych „Bezpieczeństwo pożarowe dachów” i „Bezpieczeństwo pożarowe ścian i fasad” Stowarzyszenia DAFA.

 

mgr inż. Łukasza Ostapiuka

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Koordynator Grupy Tematycznej ODDYMIANIE GRAWITACYJNE Stowarzyszenia DAFA. Od 2014 roku związany z firmą „MERCOR” S.A. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z projektowaniem i wykonawstwem systemów oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego. Prelegent na szkoleniach dla projektantów, instalatorów i konserwatorów systemów wentylacji pożarowej w obiektach budowlanych, organizowanych przez CNBOP-PIB w Józefowie. Prowadzi również wykłady na studiach podyplomowych Wentylacja Pożarowa organizowanych przez Politechnikę Warszawską. Autor i współautor artykułów branżowych opisujących problematykę oddymiania obiektów produkcyjno-magazynowych i obiektów wielkokubaturowych.

 

 

Szczegóły i rejestracja na stronie organizatora DND Project: https://fireexpo-pge.pl/