Konferencja Rewitalizacja | PATRONAT | WYKŁAD EKSPERCKI DAFA

Stowarzyszenie DAFA, jako Patron Medialny zaprasza 22 czerwca do Warszawy na wyjątkowe wydarzenie architektoniczne – Konferencję REWITALIZACJA ( renowacja i termomodernizacja obiektów istniejących, zabytkowych i poprzemysłowych) organizowaną przez DND Project.

 

W roli Gościa Specjalnego temat „Retencja wód opadowych i roztopowych na dachach zielonych-szanse i zagrożenia” zaprezentuje ekspert DAFA – arch. kraj. Aleksander Lech.

 

arch. kraj. Aleksander Lech Absolwent i nieetatowy wykładowca Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Architekt Krajobrazu z wieloletnim doświadczeniem w firmach wykonawczych oraz projektowych. Rzeczoznawca PSDZ-NOT w specjalności projektowanie (technologie), wykonawstwo (realizacja, budowa), eksploatacja (konserwacja, pielęgnacja), naprawy, rewitalizacja (modernizacja), dobory roślin. Członek zarządu Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu. Uczestnik licznych konferencji międzynarodowych o problematyce zmian klimatycznych i sposobach niwelowania skutków tych zmian w miastach. Prywatnie i zawodowo pasjonat i propagator zieleni na terenach zurbanizowanych. Dyrektor ds. Technicznych oraz specjalista w firmie GCL w dziedzinie wdrażania systemów ochrony drzew, zazieleniania dachów i retencji wód opadowych w miastach. Odpowiada za współpracę z inwestorami, projektantami oraz wykonawcami na każdym szczeblu inwestycyjnym, propagując wiedzę na temat nowoczesnych rozwiązań, stosowanych w Architekturze Krajobrazu.

 

Rejestracja i program dostępne są na stronie wydarzenia: https://konferencjarewitalizacja.pl/

 

Zapraszamy do udziału!