Nowa inicjatywa merytoryczna DAFA – Asekuracja prac na wysokości

Z przyjemnością przedstawiamy nową inicjatywę merytoryczną Stowarzyszenia DAFA, zawiązaną w celu opracowania „Wytycznych oraz dobrych praktyk związanych z asekuracją pracy na wysokości”.

Koncepcji przyświeca intencja, aby bezpieczeństwo pracy na wysokości było wspólnym dobrem, a cała branża spojrzała na temat asekuracji z większą odpowiedzialnością.

Prace będą realizowane w ramach nowopowołanej Grupy Merytorycznej BHP-ASEKURACJA.

Przekazujemy zaproszenie do współpracy od pomysłodawców koncepcji – Pana Leszka Grabowskiego (Alpinex) oraz Pana Marka Sikory (Sundoor):

„Aktualna sytuacja na rynku polskim w zakresie projektowania systemów asekuracyjnych jest nieuregulowana pod kątem prawnym. Stan ten stwarza szerokie pole do powielania błędów i niewłaściwych praktyk w zakresie planowania systemów asekuracji i stosowania produktów, co wpływa negatywnie na poziom bezpieczeństwa pracowników na budowie.

Mamy dziś możliwość podzielić się doświadczeniem i wiedzą oraz realnie wpłynąć na bezpieczeństwo prac na wysokości, które jest nadrzędną wartością dla firm skupionych w Stowarzyszeniu DAFA.

Stworzeniu wytycznych przyświeca idea rozwijania dobrych praktyk i ogólnorozumianego bezpieczeństwa w pracy na wysokości zarówno na etapie budowy jak i eksploatacji obiektów. Celem jest opracowanie wymogów i zasad planowania asekuracji na obiekcie w nawiązaniu do przepisów i regulacji obowiązujących zarówno wykonawcę jak i ostatecznego użytkownika/administratora obiektu w konsultacji i według zaleceń inwestora.

Wytyczne będą zbiorem przejrzystych danych dla projektantów i użytkowników w zakresie wytycznych ilościowo-metrycznych, zasad doboru urządzeń kotwiczących w odniesieniu do uwarunkowań eksploatacyjnych obiektu, zasad planowania rozmieszczenia rozwiązań tymczasowych dla obiektów będących w trakcie budowy.

Naszym celem jest stosowanie zabezpieczeń o określonych parametrach technicznych i użytkowych, które są poparte badaniami i certyfikatami respektowanymi w Europie i na Świecie oraz zapewniającymi rzeczywiste, a nie tylko zadeklarowane bezpieczeństwo.

Inicjatywę chcielibyśmy rozpocząć od zebrania jak największej grupy firm pracujących w „branży” oraz osób z dużym doświadczeniem w temacie, którym przyświeca myśl rozwijania dobrych praktyk i ogólnorozumianego bezpieczeństwa w pracy na wysokości. W związku z powyższym chcielibyśmy zaprosić Państwa do wzięcia udziału w pracach nad wytycznymi i stworzenia narzędzia pomocnego wszystkim uczestnikom procesu realizacyjnego.

Wytyczne będą wydane pod egidą Stowarzyszenia DAFA, co gwarantuje ich ekspercki i neutralny produktowo charakter.

Zapraszamy do współpracy przy projekcie!”

 

Pierwsze spotkanie nowego zespołu odbyło się w dn. 09 stycznia w Opolu.

W posiedzeniu inauguracyjnym Grupy Merytorycznej BHP-ASEKURACJA uczestniczyli (na zdjęciu od prawej): Jacek Stankiewicz (Ejot), Hubert Ptaszyński (Simpson Strong-Tie Etanco), Sewer Malesiński (Simpson Strong-Tie Etanco), Adam Sijka (CW Lundberg), Conrad Kaliczak (CW Lundberg), Karol Miazio (DAFA– udział online), Marek Sikora (Sundoor), Leszek Grabowski (Alpinex), Karol Pawlik (Klimas), Artur Kocioł (SFS Group), Ewelina Klin (DAFA), Katarzyna Wiktorska (DAFA).

Eksperci dyskutowali nad wizją struktury wytycznych i najważniejszymi zagadnieniami, które powinny się w nich znaleźć.

Ustalono, że w pierwszej kolejności wytyczne skupią się na etapie eksploatacji w obszarze definicji dachu płaskiego, wskażą optymalne zalecenia projektowe dla różnych rodzajów dachów a także, że opracowanie przyjmie w dużej mierze formę graficzną.

Członkowie zespołu wyłonili Koordynatora Grupy, którym został współinicjator koncepcji – Pan Leszek Grabowski.

 

Zapraszamy do podzielenia się swoimi doświadczeniami i przesyłania zgłoszeń do współpracy na adres: biuro@dafa.com.pl