Poznajcie nowych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia DAFA

24 czerwca, w Przygoni, odbyło się Walne Zebranie Członków DAFA podczas którego powołano nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną kadencji 2021-2024.

 

 

Jednocześnie złożono podziękowanie za zaangażowanie i wysiłek włożony w pracę na rzecz rozwoju DAFA Członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej z poprzednich lat, w składzie:

  1. Piotr Olgierd Korycki – Prezes Zarządu
  2. Maciej Borodzicz – Członek Zarządu
  3. Wojciech Całka – Członek Zarządu
  4. Adam Krzanik – Członek Zarządu
  5. Krzysztof Rogosz – Członek Zarządu
  6. Jarosław Kowalczyk – Członek Komisji Rewizyjnej
  7. Michał Miąsek – Członek Komiski Rewizyjnej
  8. Witold Okoński – Członek Komisji Rewizyjnej