SZKOLENIE dla członków DAFA_RODO w umowach o roboty budowlane

Wychodząc naprzeciw zgłoszonym sugestiom wykonawców, Stowarzyszenie DAFA przy współpracy z Kancelarią GESSEL organizuje w dn. 25 marca dla Członków Stowarzyszenia indywidualne szkolenie poświęcone RODO w umowach o roboty budowlane.

RODO obowiązuje od ponad 2 lat. Przez ten czas wykonawcy zetknęli się z absurdalnymi sytuacjami związanymi z ochroną danych osobowych.

Wiele z nich wynika z braku znajomości obowiązujących przepisów lub też ich nadinterpretacji.

Podczas szkolenia online Mecenasi Kancelarii Gessel przedstawią m.in. praktyczne porady, jak zracjonalizować ochronę danych osobowych, tak aby nie uchybić wymaganiom prawnym i nie tworzyć nadmiaru dokumentów.

Webinar dostarczy odpowiedzi na pytania, z którymi wykonawca spotyka się w trakcie ustalania zapisów w umowach o roboty budowlane, m. in:

  • Czy w umowach o roboty budowlane powinny znajdować się zapisy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych lub jako załącznik do umowy odrębnie podpisana umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych?
  • Czy w umowach o roboty budowlane powinny znajdować się zapisy „Klauzula obowiązku informacyjnego „firmy X” względem reprezentantów i osób kontaktowych, personelu wykonawcy/podwykonawcy? – co ma zrobić wykonawca, gdy zamawiający nie napisze o tym w zamówieniu?
  • Czy każda ze stron powierza drugiej stronie w trybie art. 28 RODO dane osobowe: swoje, swoich pracowników, współpracowników, podwykonawców, klientów, zawarte w treści umowy, jak również udostępnione na potrzeby realizacji umowy – do przetwarzania w związku z zawarciem i realizacją postanowień umowy?
  • Czy można podpisać jedną umowę dotyczącą powierzenia przetwarzania danych osobowych z jednym kontrahentem na cały okres współpracy, czy przy każdym nowym zleceniu powinny być te zapisy ponawiane?
  • Jak postępować w sytuacji, gdy delegując pracowników na budowę, muszą oni wejść na obiekt zamknięty, gdzie jest konieczność wydania przepustek, co wiąże z przekazaniem danych pracowników?
  • Jak reagować w sytuacji, gdy zamawiający przesyłając zamówienie pomija zapisy o RODO?

 

Prelegenci:

Adam Kraszewski, wspólnik, radca prawny

Specjalizuje się w prawie pracy, prawie własności intelektualnej oraz prawie farmaceutycznym. Ukończył Podyplomowe Studium Prawa Pracy na Uniwersytecie Warszawskim.

Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu prawa pracy, zarówno indywidualnego jak i zbiorowego. Doradza przy wdrażaniu efektywnych mechanizmów zatrudniania (w tym managementu), konstruowania regulacji wewnętrznych, jak i rozwiązywania sporów. Jest autorem licznych publikacji z tej dziedziny. Jego praktyka obejmuje również doradztwo w zakresie prawa autorskiego, ochrony danych osobowych i dóbr osobistych. Jest także wiceprezesem Polskiego Związku Pracodawców Konsultingu przy Konfederacji Lewiatan. Uczestniczy w procesach legislacyjnych, aktywnie wspierając organizacje pracodawców w kwestiach związanych z projektowanymi zmianami.

Marcin Maciejak, starszy prawnik, adwokat

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ochrony własności intelektualnej, danych i informacji.

Doświadczenie zdobywał w jednej z globalnych kancelarii prawnych oraz w międzynarodowej korporacji doradczej zajmującej się finansowymi i specjalistycznymi usługami w dziedzinie nieruchomości i zarządzania inwestycjami. W trakcie studiów współpracował m.in. z jedną z międzynarodowych firm doradczych z tzw. „wielkiej czwórki”, kancelariami prawnymi i szeregiem inicjatyw m.in. z zakresu dostępu do informacji prawnej.

 

Szczegóły dot. rejestracji na szkolenie do uzyskania w Biurze DAFA: e-mail: biuro@dafa.com.pl, tel. 600 48 28 85.