Współpraca DAFA_Konferencja Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów Budowlanych

W ramach tegorocznej BUDMY nie zabraknie inicjatyw z udziałem Stowarzyszenia DAFA.

Zapraszamy na konferencję naukowo-techniczną Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów Budowlanych, która odbędzie się 2 i 3 lutego 2022 roku podczas targów w Poznaniu.

 

https://www.sitp.poznan.pl/articles/konferencja-naukowo-techniczna-na-targach-budma/

Organizatorzy: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Wielkopolski, Instytut Analizy Konstrukcji oraz Instytut Budownictwa Politechniki Poznańskiej, Koło Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa przy Politechnice Poznańskiej

Poznań Congress Center, sala 1F na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, Poznań, ul. Głogowska 14

Konferencja skierowana jest do wszystkich osób związanych zawodowo lub zainteresowanych bezpieczeństwem pożarowym.

PROGRAM KONFERENCJI:

DZIEŃ I – 2 LUTEGO 2022 R. GODZ. 11.00-15.00: ZACHOWANIE KONSTRUKCJI W POŻARZE

 1. Awarie konstrukcji w pożarze – przykłady z dochodzeń popożarowych – mgr inż. Tomasz Daszkiewicz, mgr inż. Tomasz Wiśniewski – biegli sądowi w zakresie dochodzeń popożarowych, SITP
 2. Odporność ogniowa lekkich przegród budowlanych wykonywanych z płyt warstwowych lub blach fałdowych – mgr inż. Paweł Roszkowski – Instytut Techniki Budowlanej
 3. Zjawisko odpryskiwania betonu w pożarze – badania i zapobieganie – dr hab. inż. Izabela Hager, prof. Politechniki Krakowskiej, dr inż. Katarzyna Mróz – Politechnika Krakowska
 4. Dynamika pożaru w budynkach o konstrukcji drewnianej – dr inż. Carmen Górska-Putyńska
 5. Odporność ogniowa konstrukcji szkieletowych izolowanych termicznie włóknem drzewnym – mgr Michał Komorowski – z firmy Steico
 6. Zaawansowane projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe – wytyczne dla grupy Wyszehradzkiej – dr inż. Michał Malendowski, mgr inż. Wojciech Szymkuć – Politechnika Poznańska
 7. Współpraca projektanta konstrukcji z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – prof. dr hab. inż. Robert Kowalski, Politechnika Warszawska
 8. Analiza porównawcza konstrukcji zespolonych i stalowych z uwagi na warunki pożarowe – mgr inż. Tomasz Tyszkiewicz, laureat w konkursie SITP na najlepszą pracę dyplomową

DZIEŃ II – 3 LUTEGO 2022R., GODZ. 11.00-15.00. PRZYGOTOWANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH DO DZIAŁAŃ RATOWNICZO-GAŚNICZYCH

 1. Przyczyny powstawania pożarów – przykłady z dochodzeń popożarowych – mgr inż. Tomasz Daszkiewicz, mgr inż. Tomasz Wiśniewski – biegli sądowi w zakresie dochodzeń popożarowych, SITP
 2. Bezpieczeństwo pożarowe placów budów – mgr inż. Monika Hyjek – SITP
 3. Bezpieczeństwo pożarowe garaży wielostanowiskowych – inż. Jacek Podyma, rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych – PAP24, SITP
 4. Bezpieczeństwo pożarowe elewacji wentylowanych – dr hab. inż. Wojciech Węgrzyński, prof. Instytutu Techniki Budowlanej
 5. Projektowanie dróg pożarowych w Polsce i za granicą – dr inż. Piotr Tofiło – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 6. Zmiany w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – st. bryg. Dariusz Dziwulski – Doradca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej

ZAPRASZAMY!