Ważna informacja w sprawie kalkulacji kosztów BHP

Współpraca zakończona sukcesem!

Ogromną satysfakcję przyniósł nam wynik uzgodnień pomiędzy DAFA i Generalnymi Wykonawcami skupionymi w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

W trosce o wyższe standardy BHP we wstępie do Wytycznych dot. zabezpieczeń zbiorowych uwzględniona została klauzula informacyjna o konieczności 𝐤𝐚𝐥𝐤𝐮𝐥𝐚𝐜𝐣𝐢 𝐁𝐇𝐏 𝐧𝐚 𝐞𝐭𝐚𝐩𝐢𝐞 𝐨𝐟𝐞𝐫𝐭𝐨𝐰𝐚𝐧𝐢𝐚.

Treść wprowadzonego zapisu:

„Koszty związane z realizacją wymogów BHP na placu budowy, zawarte w niniejszych wytycznych muszą być odpowiednio wycenione na etapie ofertowania. Szczegóły organizacyjne i wątpliwości wyjaśniane będą na etapie negocjacji.”

Link do Wytycznych: KLIKNIJ_i_POBIERZ

Efekt współpracy wprowadza 𝐛𝐚𝐫𝐝𝐳𝐨 𝐢𝐬𝐭𝐨𝐭𝐧𝐲 𝐳𝐚𝐩𝐢𝐬 𝐝𝐥𝐚 𝐟𝐢𝐫𝐦 𝐰𝐲𝐤𝐨𝐧𝐚𝐰𝐜𝐳𝐲𝐜𝐡 z punktu widzenia kosztów.

Stowarzyszenie DAFA planuje organizację szkolenia w dn. 24/25.03.2022 r. we Wrocławiu z zakresu wytycznych „Zabezpieczenia zbiorowe”, które poprowadzą prelegenci z Porozumienia.