Tarcza antykryzysowa- Spotkanie online dla WYKONAWCÓW z DAFA

Nie ulega wątpliwości, że ustawa wprowadzająca tarczę antykryzysowa rodzi szereg niejasności i wątpliwości interpretacyjne dla pracodawcy.

Wobec tego Stowarzyszenie DAFA zorganizowało przy udziale mecenasów z Kancelarii GESSEL cykl webinarów dedykowanych specjalnie członkom organizacji i obejmujących problematykę kluczowych zmian dla przedsiębiorców.

W ramach pierwszego webinaru w dn. 09 kwietnia mecenasi Kancelarii GESSEL podzielili się z członkami DAFA porcją wiedzy, omawiając szczegóły tarczy antykryzysowej, w tym zapisy ustawy COVID-19 dotyczące:

 • postępowania administracyjnego w tym zawieszenie biegu terminów, doręczenia decyzji –  Mec. Karolina Olszewska;
 • obowiązków inwestora w obliczu stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego oraz polecenia wydane w tym zakresie przedsiębiorcom – Mec. Iwona Gielo-Benza;
 • zatrudnienia oraz zmian w zakresie legalizacji wykonania pracy przez cudzoziemców w dobie koronawirusa w kontekście procesu budowlanego – Mec. Mykola Zembra;
 • umów w branży budowlanej, kwestii odpowiedzialności oraz epidemii jako siły wyższej – Mec. Maciej Boryczko;
 • zmian umowy w sprawie zamówień publicznych oraz warunków lub terminów spłaty kredytów –  Mec. Michał Boryczka.

 

Drugi webinar odbył się w dn. 16 kwietnia w dwóch blokach szkoleniowych, z których pierwszy poprowadziła mec. Agnieszka Nowacka,  poruszając tematykę:

 • dofinansowania do wynagrodzeń z FGŚP;
 • odroczenia płacenia składek ZUS ze zwolnieniem z opłaty prolongacyjnej;
 • zmiany w zakresie organizacji czasu pracy;
 • zawieszenia okresowych badań lekarskich.

 

W drugim bloku mec. Katarzyna Lisowska omówiła pakiet podatkowy COVID-19 w tym:

 • zmiany terminów podatkowych dotyczących m.in. obowiązków sprawozdawczych (składania deklaracji, informacji, raportów, sprawozdań) wpłaty podatku;
 • ulgi podatkowe: możliwość wstecznego rozliczania strat, odroczenia/rozłożenia na raty płatności podatku bez opłaty prolongacyjnej; wyłączenie “ulg na złe długi” w CIT; ulgi dla pomagających w walce z COVID-19.

 

Webinar umożliwił zadawanie pytań i konsultację z mecenasami na żywo. Uczestnicy zasygnalizowali zainteresowanie tematem udzielania dofinansowań przez starostę do pensji pracowników i składek ZUS, który z pewnością będzie przez DAFA kontynuowany.

Stowarzyszenie będzie wspierać firmy członkowskie w tym trudnym czasie organizując kolejne szkolenia online. Najbliższe odbędzie się 23 kwietnia.