Szkolenie – Praktyczne wykorzystanie wytycznych DAFA

Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA ma przyjemność zaprosić na szkolenie:
„PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE WYTYCZNYCH DAFA NA BUDOWACH”,
w dniach 14-15 marca w Hotelu Dwór w Tomaszowicach.

 

W ramach studium przypadków, zaprezentowanych przez ekspertów – współautorów publikacji technicznych DAFA
oraz zaproszonych panelistów wskażemy jak skutecznie wykorzystać potencjał zapisów zawartych w publikacjach
technicznych Stowarzyszenia w odniesieniu do konkretnych przykładów z budów.

Fundamentem dyskusji warsztatowych będą opracowane przez DAFA wytyczne i standardy.

Rozwiejemy wątpliwości w zakresie różnić pomiędzy wytycznymi i normami. Program obejmie również panel dyskusyjny dotyczący zmian w dokumentacji projektowej – podejmiemy temat konsekwencji i odpowiedzialności stron.

 PROGRAM:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRELEGENCI/PANELIŚCI:

dr inż. Paweł Fiszer

Absolwent Politechniki Krakowskiej (Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej oraz Wydział Budownictwa Lądowego). Rzeczoznawca ds. konstrukcji metalowych oraz metalowych elewacji dachów i ścian. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z projektowaniem i wykonawstwem lekkich metalowych obudów obiektów budowlanych. Autor publikacji technicznych Stowarzyszenia DAFA, prelegent na szkoleniach dla projektantów, wykonawców i architektów. Autor i współautor artykułów branżowych opisujących problematykę projektowania i wykonania lekkich metalowych obudów ścian i dachów. Członek Założyciel Stowarzyszenia DAFA. Członek Zarządu DAFA w latach 2012 – 2015. Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia DAFA w latach 2006-2012. Moderator Rady Technicznej Stowarzyszenia DAFA.
mgr Marta Gołasz Absolwentka Politechniki Warszawskiej, Wydziału Administracji i Nauk Społecznych. Jako pracownik merytoryczny i Członek Zarządu firmy Roof Consulting Sp. z o. o. łączy wiedzę z dziedziny prawnej z wiedzą techniczną niezbędną do jej codziennego funkcjonowania. Współpracowała przy redagowaniu II Wydania Wytycznych do projektowania dachów z izolacją wodochronną – wytycznych dachów płaskich DAFA.
 

mgr inż. Marta Gotowicka

Absolwentka Politechniki Warszawskiej, Wydział Inżynierii Środowiska, specjalizacja Inżynieria Sanitarna i Wodna. Autorka licznych opinii i współautorka ekspertyz w zakresie nieszczelności przegród budowlanych. Współautorka specjalistycznych artykułów w prasie branżowej w zakresie zagadnień związanych z izolacją dachów płaskich. Specjalizuje się w tematyce fizyki budowli ze szczególnym uwzględnieniem modelowania procesu wysychania przegrody i jej właściwości termicznych.
Członek Zarządu firmy ROOF CONSULTING Sp. z o. o., z którą związana jest niemal od początku jej działania.

mgr inż. Monika Hyjek

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo budowli” oraz kursu specjalistów ochrony przeciwpożarowej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Aktywny członek komitetów technicznych PKN, SITP, NizO i MIWO. Pasjonatka życia i bezpieczeństwa. Zawodowo związana z firmą ROCKWOOL Polska Sp. z o.o. Członek zespołu redakcyjnego Wytycznych „Bezpieczeństwo pożarowe dachów” i „Bezpieczeństwo pożarowe ścian i fasad” Stowarzyszenia DAFA. Członek Organu do rozstrzygania spraw spornych Stowarzyszenia DAFA.

mgr inż. Piotr Olgierd Korycki

Prezes Zarządu Stowarzyszenia DAFA. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział Inżynierii Środowiska specjalizacja Budownictwo Hydrotechniczne. Od ponad 20 lat działający w branży lekkich przegród budowlanych w zakresie rozwoju wyrobu budowlanego, wdrożenia do produkcji oraz wprowadzenia do zastosowania w budownictwie. Zawodowo związany od blisko 16 lat z firmą PRUSZYŃSKI Sp. z o.o. jako Pełnomocnik Zarządu d/s Wdrożeń. Autor wielu artykułów w prasie branżowej oraz prezentacji na konferencjach naukowych w kraju i za granicą poświęconych tematyce lekkiej obudowy.

mgr inż. Gabriela Przystał

Mgr inż. środowiska (inżynier budownictwa), absolwentka Politechniki Krakowskiej, Wydział Inżynierii Środowiska, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych Pełni funkcję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu, Wiceprzewodnicząca Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie, członek Rady Krajowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (przewodnicząca komisji wnioskowej).
 

dr inż. arch.
Jerzy Wowczak

Architekt, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Doktorat uzyskał w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek organizacji zawodowych: Stowarzyszenie Architektów Polskich, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Izby Architektów RP. Autor ponad 200 projektów architektonicznych, urbanistycznych, krajobrazowych i planistycznych. Laureat konkursów w dziedzinie architektury. Od 1990 r. wraz z żoną Ewą Wowczak prowadzi Autorską Pracownię Projektową.

dr inż. Paweł Żwirek

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, z którą związany jest do chwili obecnej. Adiunkt w Katedrze Konstrukcji Mostowych, Metalowych i Drewnianych. Autor i współautor licznych publikacji. Specjalizuje się w zagadnieniach budownictwa przemysłowego, lekkiej obudowy, teorii niezawodności oraz kształtowania konstrukcji budowlanych. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji konstrukcji budowlanych. Czynny zawodowo projektant. Zawiązany zawodowo z pracownią projektową AKE Studio Sp. z o.o. Sp. k. Członek Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie. Członek Rady Technicznej Stowarzyszenia DAFA.

 

Po części oficjalnej odbędzie się kolacja sprzyjająca rozmowom i integracji.

Zapraszamy do rejestracji: formularz zgłoszeniowy (kliknij)