Zaproszenie na XXXVIII Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXXVIII Ogólnopolskiej Konferencji Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji WPPK-2024, nad którą Stowarzyszenie DAFA objęło Patronat Medialny. Kolejna edycja odbędzie się w terminie 9–12 kwietnia w Wiśle.

XXXVIII Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji kontynuują kolejny czteroletni cykl dotyczący napraw i wzmocnień konstrukcji, rozpoczęty w 2023 r. Tym razem tematyką WPPK są szeroko rozumiane obiekty budownictwa ogólnego. Jest to powtórzenie tematyki z 2015 r., lecz w znacznie rozszerzonej i uwspółcześnionej formie. W ostatnich latach zaszły bowiem istotne zmiany materiałowe, technologiczne oraz normalizacyjne, a uprawnienia budowlane uzyskało wielu młodych inżynierów niedoświadczonych jeszcze w tematyce napraw i wzmocnień.

Zakres merytoryczny wykładów objął szereg zagadnień związanych z badaniami, obliczeniami i naprawami istniejących konstrukcji i izolacji obiektów budownictwa ogólnego. Wykłady opierają się na najnowszych przepisach normowych. Obejmują również zalecenia norm jeszcze nieopublikowanych, w tym projekty eurokodów obciążeniowych i eurokodu murowego. Wykłady uzupełniono przykładami uszkodzeń, wad i nieprawidłowości oraz skutecznych ich napraw.

Niezmiennym założeniem „Warsztatów” jest dostarczenie uczestnikom nowoczesnej i praktycznej wiedzy, które projektant konstrukcji może wykorzystać podczas oceny stanu technicznego obiektu czy sporządzania projektu budowlanego względnie wykonawczego oraz w czasie prowadzenia nadzoru autorskiego.

Konferencja obejmie ponad 30 wykładów poświęconych zostaną aktualnym problemom napraw i wzmocnień konstrukcji w następujących blokach tematycznych:

  • przepisy prawa i normalizacja,
  • diagnostyka i ocena stanu technicznego istniejących konstrukcji,
  • fizyka budowli, izolacje,
  • analiza obliczeniowa,
  • sposoby napraw i wzmocnienia konstrukcji.

 

KOMUNIKAT NR 1 (WARUNKI UDZIAŁU)

Pobierz program WPPK 2024