Nowa edycja wytycznych „Bezpieczeństwo pożarowe dachów”

Mamy przyjemność podzielić się z Państwem aktualizacją publikacji „Bezpieczeństwo pożarowe dachów”, opracowaną przez mgr inż. Monikę Hyjek oraz mgr inż. Krzysztofa Bagińskiego.

 

Wytyczne „Bezpieczeństwo pożarowe dachów” Stowarzyszenia DAFA to spojrzenie na problematykę bezpieczeństwa pożarowego pod kątem jednolitych wymogów z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, zasad doboru materiałów, dobrych praktyk sztuki budowlanej i zaleceń dla wykonawców. Niepowtarzalność poradnika polega na przedstawieniu w nim zarówno wiedzy teoretycznej jak i praktyki.

 

Publikacja to wyraźny krok w kierunku świadomego projektowania – nawet pozornie drobne odstępstwa od sklasyfikowanych układów mogą zmienić właściwości i klasyfikacje ogniowe całych elementów budowlanych.

W każdej chwili będą mieli Państwo łatwy dostęp do prawidłowych rozwiązań dla dachów płaskich w zakresie ochrony ppoż. – ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich wymogów prawnych i dobrych praktyk sztuki budowlanej.

W pracach redakcyjnych pierwszego wydania uczestniczyli również członkowie Stowarzyszenia DAFA: Natalia Bejga (DWD Bautech), Maria Dreger (ROCKWOOL), Renata Ciszewska (Styropmin), Eliza Gissel (Pruszyński), Jacek Lebek (Tyron), Piotr O. Korycki (Pruszyński), Grzegorz Rak (Balex Metal), Maciej Runka (Bauder), Edyta Sauć, Jacek Szumiel, Tomasz Wehowski (Iso-Chemie), Robert Mróz (DWD Bautech).

Intencją autorów jest, by wytyczne te stanowiły merytoryczne wsparcie dla wykonawców, architektów, projektantów, konstruktorów, producentów, inwestorów, rzeczoznawców, a także specjalistów prowadzących i kontrolujących procesy budowlane.

Publikacja zawiera podstawowe informacje: definicje, przepisy techniczno-budowlane, klasyfikacje ogniowe dla całych elementów i komponentów, wymagania i praktyki ubezpieczycieli.

Część praktyczna omawia tematykę dachów, skupiając się na projektowaniu w kontekście dobrych praktyk sztuki budowlanej i zaleceń dla wykonawców oraz interpretacji szczególnych przypadków. Zawiera również zestawienie rozwiązań dachów wraz z klasyfikacjami ogniowymi.

Nowa odsłona Wytycznych została wzbogacona o rozdziały:

  • 1.3.4. Zabezpieczenie dachu budynku niższego znajdującego się przy ścianie budynku wyższego z otworami lub innej strefy pożarowej tego samego budynku.
  • 1.3.5. Podwieszenia do blachy a odporność ogniowa przekrycia
  • 1.3.6. Dach z modułami fotowoltaicznymi.

Słowo od autorki – Moniki Hyjek:

„Niniejsze wydanie Wytycznych jest wynikiem obserwacji rynku i odpowiedzią na wnioski z dyskusji, zebrane w trakcie licznych spotkań m.in. z architektami, wykonawcami, rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń pożarowych, rzeczoznawcami budowlanymi. Zawiera szersze spojrzenie na dotychczasowe rozwiązania, aby stały się one jeszcze bardziej użyteczne dla odbiorców.

Publikacja obejmuje swoim zakresem również nowe aspekty, jak fotowoltaikę na dachach budynków, której dynamiczny wzrost skłonił autorów do zdefiniowania wskazówek jak zaprojektować i wykonać dach, który będzie również bezpieczny pożarowo z takimi instalacjami?

Pełniejsze opracowanie dotyczące montażu instalacji fotowoltaicznych na dachach będzie wkrótce opracowane przez nową grupę techniczną w Stowarzyszeniu DAFA.

W imieniu autorów oraz Stowarzyszenia DAFA zapraszamy do spotkań, rozmów oraz dzielenia się z nami swoimi spostrzeżeniami na temat Wytycznych i rekomendowanych przez nas rozwiązań, aby ewoluowały w kierunku jak najbardziej przydatnego opracowania”.

Dostępna jest również publikacja Stowarzyszenia DAFA obejmująca zakres ścian pt. DAFA PPOŻ. 2.01 Bezpieczeństwo pożarowe ścian i fasad (wyd. 2020).

Zapraszamy aby sięgnąć po całą publikację do naszej Księgarni Technicznej – www.dafa.com.pl 

Mamy nadzieję, że wykorzystanie w praktyce wiedzy z wytycznych wpłynie na zwrócenie większej uwagi na dobór prawidłowych rozwiązań dla dachów płaskich w zakresie ochrony przeciwpożarowej – ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich wymogów prawnych i dobrych praktyk sztuki budowlanej.

W konsekwencji publikacja przyczyni się do podniesienia świadomości dotyczącej sposobów zapobiegania ryzyku pożaru i bezpieczeństwa pożarowego budynków.