XVIII Doroczne Spotkanie Stowarzyszenia DAFA

W dniach 16/17 maja w Mszczonowie odbędzie się niezwykle ważne wydarzenie dla branży budowlanej – Doroczne Spotkanie organizowane po raz osiemnasty przez Stowarzyszenie DAFA.

Spotkanie obejmie Walne Zebranie pod przewodnictwem renomowanej Kancelarii GESSEL oraz wybór nowych władz Stowarzyszenia na trzyletnią kadencję.

Wydarzenie będzie szansą integracji ok. 100 Gości – Członków DAFA. Wieczorny bankiet stworzy możliwość bliższego, bezpośredniego poznania się przedstawicieli najsolidniejszych firm wykonawczych oraz producentów i dostawców materiałów na dachy płaskie i fasady.

Stowarzyszenie DAFA stanowi wyjątkową i największą platformę integracji branży budowlanej z sektora dachów płaskich i fasad w Polsce. Ludzie współtworzący DAFA to wysokiej rangi profesjonaliści i prekursorzy najlepszych praktyk sztuki budowlanej.

Przed nami szczególne i znaczące dla środowiska wydarzenie!

 

Sponsorzy Spotkania: