Dodano: 05.03.2018

Kongres Pożarnictwa FIRE w Gdańsku

Zapraszamy 7 marca do Gdańska na KONGRES POŻARNICTWA FIRE objęty Honorowym Patronatem DAFA.

Wysoki poziom merytoryczny, niezależni i uznani eksperci z dziedziny bezpieczeństwa pożarowego.
Zmiany w przepisach i wytycznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych.
Praktyczne przykłady projektowe.
Nowe rozwiązania z dziedziny wentylacji pożarowej i oddymiania.
Dyskusje i porady ekspertów.

Spotkanie w szczególności skierowane jest do: projektantów, instalatorów, deweloperów, generalnych wykonawców, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, inwestorów, wykonawców,  integratorów i użytkowników rozwiązań, zarządców obiektów, funkcjonariuszy PSP, a także wszystkich osób chcących podnieść poziom wiedzy specjalistycznej w szczególności z zakresu wentylacji, detekcji i sygnalizacji pożarowej projektowanych i realizowanych budynków.

 

Szczegółowy program wydarzenia dostępny na stronie Organizatora: www.dndproject.com.pl

Jak wziąć udział w FIRE|GDAŃSK ? Zarezerwuj miejsce poprzez link: REJESTRACJA ONLINE 

Więcej

Dodano: 16.02.2018

Konferencje „Efektywność Energetyczna w Budownictwie”

7 marca 2018 r. w Krakowie, a 21 marca w Olsztynie odbędą się Konferencje „Efektywność Energetyczna w Budownictwie” objęte Patronatem Merytorycznym Stowarzyszenia DAFA.

Częstym argumentem podnoszonym podczas dyskusji na temat budownictwa energooszczędnego są większe koszty związane z budową takich budynków. Jednak przy dostępności nowoczesnych technologii można zoptymalizować inwestycję zarówno pod kątem ekonomicznym jak i jej energochłonności. Kluczowym elementem przy tworzeniu takiego projektu jest wykonanie charakterystyki energetycznej projektowanego budynku.

Doświadczeni architekci, projektując budynki energooszczędne dbają o to, aby bryła budynku była jak najbardziej zwarta, ograniczając w ten sposób występowanie mostków termicznych. Normą jest stosowanie dobrej jakości izolacji budynku i odpowiednie ustawienie budynku względem stron świata, z uwzględnieniem zysków energetycznych z promieniowania słonecznego.

Ze względu na dużą izolacyjność budynków energooszczędnych, projektant musi uwzględnić fakt, że latem takie budynki mogą ulec przegrzewaniu, jeżeli nie zostaną odpowiednio przed tym zabezpieczone. Zimą natomiast mogą następować duże straty energii poprzez mostki termiczne.

W osiągnięciu odpowiednich parametrów, charakterystycznych dla energooszczędnego budynku, warto wykorzystać nowoczesne technologie – wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, która pozwala na kontrolowany przepływ powietrza w obiekcie czy instalacje grzewcze obniżające koszty ogrzewania. Przy niskim zapotrzebowaniu budynku na energię, opłacalne są także różnego typu instalacje odnawialnych źródeł energii, tj. kolektory słoneczne, pompy ciepła, czy coraz bardziej popularne instalacje fotowoltaiczne.

Na rynku pojawia się coraz więcej ciekawych, skutecznych i coraz tańszych rozwiązań, które z powodzeniem mogą być wykorzystane w realizacji energooszczędnych inwestycji budowlanych. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w 4 konferencjach na temat Efektywności Energetycznej w Budownictwie. Każda z nich odbywać się będzie w innym mieście. Zagadnienia, które będą poruszane podczas konferencji obejmą wiele aspektów tematyki efektywności energetycznej w budownictwie.

Szczegóły na temat konferencji, program oraz formularz rejestracyjny znajdą Państwo na stronie https://kape.gov.pl/page/konferencje-dla-budownictwa

 

Więcej

Dodano: 15.02.2018

Relacja z udziału DAFA w Kongresie FIRE we Wrocławiu

W dniu 14 marca Stowarzyszenie DAFA uczestniczyło w roli Patrona Honorowego w Kongresie Pożarnictwa FIRE we Wrocławiu.

Program wydarzenia wzbogaciła prelekcja ekspercka Pani Marii Dreger – Gościa Specjalnego Kongresu – dotycząca „Klasyfikacji ogniowych odnoszących się do dachów w znaczeniu formalnym i praktycznym.”

W trakcie oficjalnego otwarcia prelegentka podkreśliła , że DAFA to Stowarzyszenie profesjonalistów, które opracowało wytyczne bezpieczeństwa pożarowego, podejmując tematykę o kluczowym znaczeniu dla branży.

Maria Dreger

Kongres przyciągnął ponad 230 uczestników – specjalistów, projektantów, przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej, służb technicznych, generalnych wykonawców inwestycji i deweloperów, ale także architektów i przedstawicieli przemysłu. Nie zabrakło w tym gronie przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej, rzeczoznawców ds. p.poż. i inspektorów pożarnictwa, którzy tłumnie odwiedzili stoisko konsultacyjne DAFA.

 Audytorium

Uczestnicy Kongresu mieli okazję uzyskać dostęp do wytycznych z zakresu bezpiecznych rozwiązań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pożarowego, dobrych praktyk projektowych oraz nowoczesnych zabezpieczeń pożarowych mających wpływ nie tylko na ochronę przeciwpożarową budynków ale bezpośrednie przełożenie na ochronę zdrowia, mienia i osób w nich przebywających.

Więcej

Dodano: 08.02.2018

Relacja z VIII Konferencji DAFA „Projektowanie i realizacja dachu w kontekście bezpieczeństwa pożarowego”

„Projektowanie i realizacja dachu w kontekście bezpieczeństwa pożarowego” – pod takim hasłem odbyła się Konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie DAFA w dn. 31 stycznia w ramach BUDMY.

od lewej: Piotr Olgierd Korycki, Witold Okoński, Monika Hyjek, Łukasz Ostapiuk,
Maria Dreger, Ewelina Klin, Robert Kuczkowski, Katarzyna Wiktorska

Konferencja podjęła aktualną dla branży tematykę bezpieczeństwa pożarowego poprzez przedstawienie wytycznych projektowych i dobrych praktyk w doborze prawidłowych rozwiązań dla dachów płaskich.

FOTORELACJA

Wydarzenie zgromadziło 130 osób – reprezentantów firm wykonawczych, projektantów, stowarzyszeń branżowych, jednostek państwowej straży pożarnej, urzędów, firm produkcyjno-dostawczych oraz inspektorów nadzoru budowlanego.

Piotr Olgierd Korycki

Konferencję oficjalnie otworzył i poprowadził Pan Piotr Olgierd Korycki, podkreślając, że program wydarzenia oparty jest na najnowszych wytycznych Stowarzyszenia: „Bezpieczeństwo pożarowe dachów”.


Katarzyna Wiktorska, Witold Okoński

Wystąpienia techniczne poprzedziła prezentacja Stowarzyszenia, którą przedstawili Pani Katarzyna Wiktorska – Dyrektor i Pan Witold Okoński – Prezes DAFA. Prelegenci podsumowali osiągnięcia Stowarzyszenia DAFA, które definiuje wytyczne i wydaje publikacje techniczne, wpływając na bezpieczeństwo funkcjonowania całej branży. Podkreślili rozwój aktywności merytorycznych w ośmiu zespołach eksperckich, szeroką współpracę międzynarodową oraz stale rosnące gremium ponad 120 członków organizacji.

Łukasz Ostapiuk

„Wytyczne DAFA oraz szczególne przypadki projektowe, w których należy zabezpieczyć pożarowo dach (case – study na bazie rysunków)” zaprezentował Pan Łukasz Ostapiuk. Prowadzący przedstawił zawartość Wytycznych DAFA „Bezpieczeństwo pożarowe dachów”, wskazując na zalety ich stosowania w codziennej praktyce. Na bazie zaczerpniętych z Wytycznych rysunków omówił wymagania pożarowe dla konstrukcji i przekrycia dachu w zależności od usytuowania względem innych obiektów, podziału na strefy pożarowe, użytych materiałów oraz lokalizacji urządzeń. Zwrócił uwagę na zasady doboru materiałów oraz zalecenia dla wykonawców.

Maria Dreger

 

Z równie dużym zainteresowaniem przyjęto wykład Pani Maria Dreger poświęcony „Klasyfikacjom ogniowym odnoszącym się do dachów – znaczenie formalne i praktyczne”. Autorka prezentacji przedstawiła budowlane klasyfikacje ogniowe, które mogą odnosić się do całych elementów budowlanych, jak i poszczególnych wyrobów lub materiałów, które wchodzą w jego skład. Dotyczą różnych warunków działania ognia i różnych etapów rozwoju pożaru. Do formalnego sprawdzenia zgodności z przepisami nie trzeba nic o nich wiedzieć. Wystarczy starannie porównywać symbole oznaczeń w raportach badań i klasyfikacji z tymi zapisanymi w przepisach i nie potrzeba do tego fachowca. Jeśli jednak chce się skutecznie zarządzać ryzykiem pożarowym, wówczas klasyfikacje ogniowe trzeba rozumieć.

Monika Hyjek

Następnie Pani Monika Hyjek podjęła temat „Doboru prawidłowych rozwiązań dla dachów płaskich w zakresie ochrony przeciwpożarowej – z uwzględnieniem wymogów prawnych i dobrych praktyk sztuki budowlanej”. Prelegentka postawiła tezę, że dobór prawidłowych rozwiązań dla dachów płaskich ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa pożarowego całego obiektu. W pierwszym kroku należy określić właściwe wymagania prawne i normowe dla przekrycia oraz konstrukcji dachu. Kolejnym etapem jest rozwiązanie detali połączeń elementów budowlanych w newralgicznych miejscach, takich jak styk ściany oddzielenia przeciwpożarowego lub ściany zewnętrznej z dachem itp. W podsumowaniu dodała, że poprawny projekt i wykonanie zgodne ze sztuką budowlaną zapewnia spełnienie przepisów prawa oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pożarowego.

Robert Kuczkowski

 

Na zaproszenie organizatora  Pan Robert Kuczkowski zaprezentował perspektywę firmy ubezpieczeniowej.

W prezentacji „Wymagania i podejście ubezpieczycieli” zwrócił uwagę, że oprócz spełniania warunków ustawowych, firmy  ubezpieczeniowe mają własne wymagania, których spełnienie jest konieczne do ubezpieczenia budynku, a rekomendacje ubezpieczyciela należy brać pod uwagę już na etapie projektu.


 Audytorium

Zaprezentowane tematy spotkały się z żywym przyjęciem, wywołując serię pytań w ramach panelu dyskusyjnego.

Przebieg tegorocznej konferencji skłania do optymizmu, że szeroko omawiane Wytyczne DAFA „Bezpieczeństwo pożarowe dachów” będą służyć jako instrument upowszechnienia wiedzy i przyczynią się do podniesienia świadomości dotyczącej sposobów zapobiegania ryzyku pożaru i bezpieczeństwa pożarowego budynków.

 

Więcej

Dodano: 07.02.2018

Referat ekspercki na Kongresie FIRE pod Patronatem DAFA

Pod Honorowym Patronatem Stowarzyszenia DAFA odbędzie się Kongres Pożarnictwa FIRE na który zapraszamy w dn. 14 lutego do Wrocławia.

W sesji głównej Kongresu z ramienia Stowarzyszenia wystąpi Pani Maria Dreger, omawiając w prezentacji eksperckiej „Klasyfikacje ogniowe odnoszące się do dachów  – znaczenie formalne i praktyczne”.

Na stanowisko konsultacyjne DAFA zapraszamy: projektantów, architektów, deweloperów, generalnych wykonawców, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, inwestorów, przedstawicieli administracji i samorządów, funkcjonariuszy PSP, wydziały zarządzania kryzysowego, służby ratownicze.

Program zamieszczamy poniżej. Link do rejestracji: http://www.dndproject.pl/.

 

 

 

Więcej

Dodano: 06.02.2018

DAFA na Konferencji Budujemy Hale

Stowarzyszenie DAFA uczestniczyło w roli Patrona na Konferencji „Budujemy Hale”, zorganizowanej 01 lutego w Poznaniu przez redakcję pisma „Nowoczesne Hale”

Pierwszym punktem programu było wystąpienie Prezesa Witolda Okońskiego pt. „Zielone dachy – nowatorski sposób tworzenia zielonej infrastruktury miasta”.

Tegoroczna odsłona wydarzenia, skupiona wokół innowacyjnych rozwiązań dla obiektów wielkopowierzchniowych, zgromadziła liczne grono słuchaczy.

 

Witold Okoński

Więcej

Dodano: 05.01.2018

DAFA Partnerem Konferencji BUDUJEMY HALE 2018

Stowarzyszenie DAFA w charakterze Patrona zaprasza 01 lutego do Poznania na kolejną edycję konferencji „Budujemy Hale”, organizowaną przez kwartalnik „Nowoczesne Hale”.
Tegoroczna odsłona wydarzenia skupiona będzie wokół  INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ DLA OBIEKTÓW WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH.
Referat otwarcia pt. „Zielone dachy – nowatorski sposób tworzenia zielonej infrastruktury miasta” poprowadzi Witold Okoński– Prezes DAFA.
Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji i rejestracji na stronie www.konferencja.hale.elamed.pl/ !
Więcej

Dodano: 07.12.2017

Listopadowe Konferencje z udziałem ekspertów DAFA

W ostatnich tygodniach można nas było spotkać w kilku miastach w Polsce!

Od połowy listopada mieliśmy okazję aktywnie uczestniczyć w Konferencjach, w trakcie których eksperci Stowarzyszenia prezentowali Stowarzyszenie i nasz dorobek wydawniczy.

Dnia 16 listopada w Krakowie odbyła się Konferencja Archmedia pt. „Optymalizacja rozwiązań projektowych w konstrukcjach stalowych.” Pan Michał Wilk przedstawił Wytyczne do projektowania i wykonania lekkich metalowych obudów ścian i dachów. W konferencji uczestniczyło 180 projektantów konstrukcji z wiodących biur projektowych.


Michał Wilk

Dnia 22 listopada w Poznaniu  miała miejsce Konferencja Info-Inwest pod Patronatem Merytorycznym DAFA pt. „Achitektura Krajobrazu – Spotkania Profesjonalistów.” Pan Paweł Koziej omówił Poprawne projektowanie i wykonanie dachów zielonych w oparciu o wytyczne DAFA/FLL. Wydarzenie zgromadziło 65 osób – głównie projektantów, architektów i studentów.


Paweł Koziej

Dnia 23 listopada w Szczecinie odbyła się konferencja Info-Inwest pod Patronatem Merytorycznym DAFA pt. „Achitektura Krajobrazu – Spotkania Profesjonalistów.” Pan Andrzej Kania zaprezentował referat: Poprawne projektowanie i wykonanie dachów zielonych w oparciu o wytyczne DAFA/FLL. Konferencji towarzyszyła frekwencja 54 słuchaczy.

Andrzej Kania

Dnia 29 listopada w Warszawie Archmedia  przygotowało Konferencję pt. „Akustyka i bezpieczeństwo pożarowe w obiektach pobytu czasowego.” Pan Marek Niemas wskazał z ramienia DAFA Rekomendowane rozwiązania umożliwiające spełnienie wymagań akustycznych w budownictwie przemysłowym. Tematyka przyciągnęła widownię w liczbie ok. 130 osób.

Marek Niemas

 

Każde ze spotkań było szansą na przekazanie uczestnikom „Katalogów Członków DAFA” oraz „Katalogów rozwiązań akustycznych”.

Więcej

Dodano: 23.11.2017

Konferencja Akustyka i bezpieczeństwo pożarowe 29.11. Warszawa

W dn. 29 listopada w Warszawie na konferencji „Akustyka i bezpieczeństwo pożarowe w obiektach pobytu czasowego” dr inż. Marek Niemas będzie reprezentował Stowarzyszenie z wykładem: „Rekomendowane rozwiązania umożliwiające spełnienie wymagań akustycznych w budownictwie przemysłowym”.

Referat skoncentruje uwagę słuchaczy na II edycji Katalogu rozwiązań akustycznych DAFA, który będzie dystrybuowany wśród uczestników wydarzenia.

Do współpracy przy konferencji zaproszono również: dr inż. Agatę Szeląg z Politechniki Krakowskiej, mgr inż. Marcina Zastawnika z Akademii Górniczo-Hutniczej, dr hab. inż. Marzenę Półkę – profesor Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Program przesyłamy poniżej, a rejestracja odbywa się przez stronę organizatora  – Archmedia: tutaj

Więcej

Dodano: 19.11.2017

Premiera Wytycznych “Bezpieczeństwo pożarowe dachów”

 

 

Wytyczne opracowane zostały w Grupie Merytorycznej PPOŻ. pod redakcją: Krzysztofa Bagińskiego (Mercor), Natalii Bejgi (DWD Bautech), Marii Dreger (Rockwool Polska), Moniki Hyjek (Atlas Ward Polska).

W prace redakcyjne włączyli się również: Renata Ciszewska (Styropmin), Eliza Gissel (Pruszyński), Jacek Lebek (Tyron), Piotr O. Korycki (Pruszyński), Grzegorz Rak (Balex Metal), Maciej Runka (Bauder), Edyta Sauć (Swisspor), Jacek Szumiel (Soprema), Tomasz Wehowski (ISO-Chemie), Robert Mróz (DWD Bautech).

Główną ideą Grupy Merytorycznej jest zwiększenie świadomości bezpieczeństwa pożarowego poprzez przedstawienie wytycznych projektowych i dobrych praktyk w doborze prawidłowych rozwiązań dla dachów płaskich. W kolejnym etapie planowane jest opracowanie omawiające zakres ścian. (więcej…)

Więcej
Powrót