Dodano: 25.08.2016

Bezpieczeństwo pożarowe dachów – publikacja techniczna DAFA

Zapewnienie wysokich standardów przeciwpożarowych stanowi dziś filar nowoczesnego i bezpiecznego budownictwa.

Z uwagi na duże pole interpretacyjne przepisów, Stowarzyszenie DAFA podjęło się opracowania praktycznych wytycznych określających jednolite wymogi z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, zasady doboru materiałów, dobre praktyki sztuki budowlanej i zalecenia dla wykonawców.

W tym celu powołano w Stowarzyszeniu Grupę Merytoryczną PPOŻ., skupiającą ekspertów – praktyków reprezentujących branżowe firmy członkowskie, która opracowuje autorską publikację: „Bezpieczeństwo pożarowe dachów”.

Opracowanie stworzone przez praktyków dla praktyków będzie niewątpliwie cennym narzędziem i źródłem rzetelnej wiedzy w codziennej pracy wykonawców. Intencją autorów jest, by wytyczne te stanowiły merytoryczne wsparcie dla architektów, konstruktorów, producentów, inwestorów ogłaszającym przetargi, także specjalistów prowadzących i kontrolujących procesy budowlane oraz rzeczoznawców. Opracowanie będzie również pomocne architektom, konstruktorom, producentom, inwestorom ogłaszającym przetargi, specjalistom prowadzącym i kontrolującym procesy budowlane, rzeczoznawcom i ekspertom działającym w tej branży. Zespół redakcyjny tworzą specjaliści: Krzysztof Bagiński (Mercor), Natalia Bejga (DWD Bautech), Maria Dreger (Rockwool Polska), Monika Hyjek (Atlas Ward Polska). W prace redakcyjne włączyli się również: Renata Ciszewska (Styropmin), Eliza Gissel (Pruszyński), Jacek Lebek (Tyron), Piotr O. Korycki (Pruszyński), Grzegorz Rak (Balex-Metal), Maciej Runka (Bauder), Edyta Sauć (Swisspor), Jacek Szumiel (Soprema), Tomasz Wehowski (Iso-Chemie), Robert Mróz (DWD Bautech).

Publikacja „Bezpieczeństwo pożarowe dachów” zawiera zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną:
• W części teoretycznej: znajdziemy definicje, przepisy techniczno-budowlane, klasyfikacje ogniowe dla całych elementów i komponentów, wymagania i praktyki ubezpieczycieli.
• W części praktycznej omówiono tematykę dachów, skupiając się na projektowaniu w kontekście dobrych praktyk sztuki budowlanej i zaleceń dla wykonawców, omówiono szczególne przypadki i ich interpretacje oraz zestawienie rozwiązań dachów wraz z klasyfikacjami ogniowymi.
• W kolejnym etapie planowane jest rozszerzenie opracowania o zakres ścian.

Eksperci DAFA podkreślają, że 90% pożarów powstaje na etapie budowy lub remontu. W związku z tym BHP na budowie będzie stanowić ważny punkt opracowania – praca z otwartym ogniem na dachu może skończyć się rozwiniętym pożarem ze wszystkimi jego konsekwencjami.

Główną ideą Grupy Merytorycznej PPOŻ jest zwiększenie świadomości bezpieczeństwa pożarowego. Zdaniem autorów projektant powinien być świadomy, że na interpretację wyników mogą wpłynąć rzeczywiste warunki – nawet pozornie drobne odstępstwa od sklasyfikowanych układów mogą zmienić właściwości i klasyfikacje ogniowe całych elementów budowlanych.

Zakończenie prac merytoryczno-redakcyjnych zaplanowano do końca 2017 r.

W dotychczasowym dorobku Stowarzyszenia znalazło się 18 publikacji z dziedziny akustyki, dachu płaskiego, dachu zielonego, lekkiej obudowy i techniki mocowań. Wszystkie pozycje dostępne są w Księgarni Technicznej DAFA na: http://ksiegarnia.dafa.com.pl/

Spotkanie Grupy Merytorycznej PPOŻ. w dn. 30.08.2016r., Wrocław.

od lewej: Maria Dreger (Rockwool Polska), Krzysztof Bagiński (Mercor), Marcin Kozakiewicz (Mak-Dachy), Rafał Kozakiewicz (Mak-Dachy), Tomasz Wehowski (ISO-Chemie), Tadeusz Polański (Unilux System), Maciej Runka (Bauder Polska), Jacek Lebek (Tyron), Natalia Bejga (DWD Bautech), Ewelina Klin (DAFA), Filip Mroczek (Atlas Ward Polska), Monika Hyjek (Atlas Ward Polska).

od lewej: Maria Dreger (Rockwool Polska), Krzysztof Bagiński (Mercor), Marcin Kozakiewicz (Mak-Dachy), Rafał Kozakiewicz (Mak-Dachy), Tomasz Wehowski (ISO-Chemie), Tadeusz Polański (Unilux System), Maciej Runka (Bauder Polska), Jacek Lebek (Tyron), Natalia Bejga (DWD Bautech), Katarzyna Wiktorska (DAFA), Filip Mroczek (Atlas Ward Polska), Monika Hyjek (Atlas Ward Polska).

 

Więcej

Dodano: 23.08.2016

Startuje cykl wystaw Polska Architektura XXL objętych Honorowym Patronatem DAFA

2 września 2016 roku w warszawskim Centrum Łowicka odbędzie się uroczyste otwarcie cyklu wystaw najpiękniejszych realizacji architektonicznych 2015 roku wyłonionych w plebiscycie Polska Architektura XXL, któremu Stowarzyszenie DAFA udzieliło Honorowego Patronatu.

Wystawie towarzyszyć będą prezentacje najlepszych, polskich architektów. 11 kwietnia 2016 roku rozdane zostały nagrody ósmej już edycji plebiscytu Polska Architektura 2015. Spośród ponad 100 propozycji głosami jury i publiczności wyłonione zostały najlepsze realizacje w 3 kategoriach – kubatura, wnętrze i krajobraz.

Za nami ósma odsłona plebiscytu, którego ambicją jest pokazanie możliwie szerokiego spektrum dokonań polskiej architektury w 2015 roku. Nasze wydarzenie jest najbardziej obszernym i systematycznym podsumowaniem dorobku polskich architektów w różnych obszarach projektowania – powiedział prof. Krzysztof Sołoducha, redaktor naczelny Grupy Sztuka Architektury. Teraz ruszamy w Polskę z cyklem wystaw prezentujących najciekawsze obiekty biorące udział w tegorocznym plebiscycie. Mamy nadzieję stworzyć w ten sposób tradycję prezentacji w całym kraju najwybitniejszych osiągnięć polskiej architektury.

Ekspozycja na jesieni 2016 roku odwiedzi cztery miasta Polski: Warszawę, Sopot, Kraków i Kielce. Dodatkowo w każdym z miejsc odbędą się wykłady i prezentacje czołowych biur projektowych.

Cykl wystartuje w Warszawie. Wystawa będzie prezentowana w dniach 2-9 września 2016 w Centrum Łowicka, ul. Łowicka 21. Wernisaż odbędzie się 2 września o godz. 18:00.

Program wystawy w Warszawie:
18:00 Wernisaż wystawy
18:20 Wykład Jerzego Szczepanika – Dzikowskiego, JEMS Architekci – Międzynarodowe Centrum Kongresowa w Katowicach
19.00 Prezentacja firmy Aurora
19.30 Wykład Roberta Koniecznego, KWK Promes – Centrum Dialogu Przełomy – przełom w dialogu
20.00 Prezentacja firmy CAD Projekt K&A
20.30 Wykład Macieja Kolendowicza, Emside – Ogród na dachu w Warszawie
21.00 Zamknięcie konferencji

O Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach
Generalnym założeniem projektu było stworzenie obiektu, którego wartość budowana jest nie tylko przez zapewnienie programowo-funkcjonalnych rozwiązań o utylitarnych, ale także przez stworzenie warunków jego współdziałania w społecznej przestrzeni miasta. Gmach o prostej, wyrazistej i jednoznacznej formie, wkomponowany jest w publiczną przestrzeń miasta przez zapewnienie powiązania wzdłuż ważnej dla funkcjonowania miasta, osi łączącej plac honorowy przed halą „Spodka” (także najważniejszego węzła komunikacyjnego Katowic) i najstarszą, historyczną częścią miasta o nazwie Bogucice.

O Centrum Dialogu Przełomy
Centrum Dialogu Przełomy ma wyjątkowy charakter, bo w dużej części znajduje się pod ziemią – przestrzenie ekspozycyjne ulokowano pod posadzką położonego w samym centrum Szczecina Placu Solidarności. Pomysł ten po części wyniknął z warunków, jakie oferowała działka – gdy Robert Konieczny projektował muzeum wiadomo już było, że tuż obok placu wkrótce wyrośnie gmach Filharmonii, który będzie zapewne obiektem wyjątkowo efektownym.

O ogrodzie na dachu w Warszawie
Taras na dachu mokotowskiego apartamentu został zaprojektowany jako przedłużenie piętra dwupoziomowego penthausu. Jego dwie główne strefy – salon wypoczynkowy z meblami oraz jadalnia – skryte są częściowo pod drewnianą pergolą z automatycznie rozwijanym zadaszeniem. Wyjątkowy charakter przestrzeni nadają nasadzenia roślin, w tym wysokich traw ozdobnych. Po zmierzchu przestrzeń tarasu rozświetla kilka rodzajów lamp ogrodowych, które same w sobie stanowią element dekoracyjny.

Przed nami jeszcze:
15-22 września 2016, Sopoteka (Sopot Centrum, II. p), ul. Tadeusza Kościuszki 14, Sopot
13-20 października 2016, Galeria SARP Kraków, Plac Szczepański 6, Kraków
10-17 listopada 2016, Institute of Design Kielce, ul. Zamkowa 3, Kielce

Szczegóły i rejestracja: LINK

Więcej

Dodano: 08.08.2016

DAFA Partnerem SHARE -Międzynarodowego Forum Architektury

„Międzynarodowe Forum Architektoniczne SHARE”, które nadało tytuł partnera Stowarzyszeniu DAFA odbędzie się w Warszawie w dn. 11.10.2016r.

Wydarzenie organizowane jest przy współpracy Izby Architektów RP oraz SARP i składa się z trzech konferencji:
· RIFF – konferencja dedykowana dachom i fasadom,
· LAUD – konferencja architektury krajobrazu i infrastruktury miejskiej
· INGLASS – szkło w architekturze.

Prelegenci z 12 krajów zaprezentują projekty nagradzane w międzynarodowych konkursach architektonicznych. Uczestnikami są architekci, inżynierowie, wykonawcy, projektanci, inwestorzy, deweloperzy, doradcy, przedstawiciele uniwersytetów i organizacji architektów, z branży architektury krajobrazu i projektowania struktur.

Stowarzyszenie DAFA będzie obecne na Forum ze stoiskiem informacyjnym.

Więcej szczegółów można znaleźć na portalu http://www.share-architects.com/

Więcej

Dodano: 20.07.2016

DAFA nie zwalnia tempa prac!

Pierwsza połowa roku była dla Stowarzyszenia intensywna m.in. z uwagi na jubileusz DAFA, a przed nami kolejny, bogaty w projekty okres.

Kalendarz aktywności organizacji rysuje się następująco:

• 17 sierpnia w Krakowie odbędzie się spotkanie GM LEKKA OBUDOWA

Spotkanie poświęcone będzie pracom nad „Wytycznymi do projektowania i wykonywania konstrukcji dachowych, ściennych i podłogowych wykonanych z blach profilowanych” na bazie jednej z ważniejszych publikacji IFBS: „Richtlinie für die Planung und Ausführung von Dach-, Wand- und Deckenkonstruktionen aus Metallprofiltafeln“.

• na przełomie sierpnia/września odbędzie się spotkanie GM PPOŻ.

Działania zespołu skoncentrowane są na opracowaniu praktycznego poradnika – „Bezpieczeństwo pożarowe dachów – dla wykonawców”. Celem grupy jest skanalizowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pożarowego z uwagi na duże pole interpretacyjne przepisów i potrzebę stworzenia poradnika dla Członków DAFA i całej branży budowlanej.

• 29-30 września we Wrocławiu odbędzie się VIII Panel Dyskusyjny Wykonawców.

Spotkanie poprowadzą reprezentanci Kancelarii Gessel i poświęcone będzie wymianie poglądów i doświadczeń, identyfikacji problemów oraz zwiększeniu świadomości w zakresie możliwych form zabezpieczeń przed różnego typu zagrożeniami.

• Ponadto będziemy obecni w ramach takich wydarzeń branżowych jak:

  • Konferencja Stowarzyszenia DAFA „Dachy zielone – ich walory ekologiczne i wykorzystanie w infrastrukturze miasta” dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – 14.09.2016r., Kraków;
  • Konferencja Green Building Symposium – 05.10.2016r., Warszawa
  • „RIFF Międzynarodowa Expo Konferencja Architektury” – 10-11.10.2016r., Warszawa
  • Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO Poland – 19-21.10.2016r., Warszawa
  • Konferencja „Dachy płaskie w aspekcie budownictwa ekologicznego – Dachy zielone”– 20.10.2016r., Warszawa;
  • Konferencja „Architektura Krajobrazu – Spotkania Profesjonalistów” – 24.11.2016r., Poznań;
  • „Forum Dobrej Architektury i Kształtowania Przestrzeni” – 01.12.2016r., Warszawa;
  • III Międzynarodowe Targi Budowlane i Wnętrzarskie Warsaw Build  – 16-18.11.2016r., Warszawie.

• Rośnie również ranga Certyfikatu Członkostwa – Stowarzyszenie prowadzi szeroką kampanię wizerunkową firm członkowskich pt. „Wybierz firmę z Certyfikatem DAFA” z wykorzystaniem prasy, portali internetowych, newsletterów oraz mediów społecznościowych.

Zapraszamy do współpracy i przyłączenia się do naszych działań!

Więcej

Dodano: 19.07.2016

Zaproszenie na Konferencję Dachy płaskie w aspekcie budownictwa ekologicznego – dachy zielone

Zapraszamy na Konferencję organizowaną przez ArtMedia Technics przy współpracy merytorycznej ze Stowarzyszeniem DAFA pt. DACHY PŁASKIE W ASPEKCIE BUDOWNICTWA EKOLOGICZNEGO – DACHY ZIELONE.

Program Konferencji obejmie wystąpienia: Prezesa Stowarzyszenia – Witolda Okońskiego, który zaprezentuje “Poprawne projektowanie i realizacja dachu zielonego w oparciu o Wytyczne FLL” oraz reprezentantów firmy wykonawczej Poburski Dachtechnik Sp. z o.o. – Andrzeja Wdowiaka i Przemysława Chodorowskiego, którzy wykonają model dachu zielonego.

Termin: Warszawa, 20.10.2016r.

Program

Formularz rejestracyjny dostępny poprzez stronę internetową www.artmediatechnics.pl

Więcej

Dodano: 02.06.2016

Jubileusz 10-lecia Stowarzyszenia DAFA

Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA rozpoczęło działalność 10 lat temu. Jubileuszowe spotkanie odbyło się 2 czerwca 2016r. w miejscowości Ołtarzew. Uroczystość uświetniło swoją obecnością 130 członków i reprezentantów firm członkowskich.

Dziesięciolecie istnienia zbiegło się z Walnym Zgromadzeniem, które otworzył Prezes Zarządu Witold Okoński przedstawiając sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w roku 2015.
Podkreślił rolę DAFA jako organizacji, która od dekady nadaje kształt branży budowlanej w Polsce, wytyczając standard dla budownictwa oraz inspirując do innowacji.
Zwrócił uwagę na współpracę z najbardziej prestiżowymi i opiniotwórczymi organizacjami branżowymi w Europie (IFBS, IFD, FLL) która umożliwia przekazywanie wiedzy z krajów o dłuższej tradycji wykorzystywania nowych technologii w budownictwie w formie publikacji technicznych. Wskazał na dynamikę rozwoju Stowarzyszenia w kontekście siedmiu nowych firm członkowskich przyjętych w ubiegłym roku. Aktualnie w ramach DAFA działa osiem grup merytorycznych, standaryzujących i wytyczających jakość dla budownictwa. Efekty ich prac podsumowali ich reprezentanci.


Witold Okoński

Anna Sylwester-Czapla omówiła działania w GM DACHY ZIELONE skoncentrowane na wydanej w grudniu publikacji „Wytyczne do projektowania, wykonywania i pielęgnacji dachów zielonych – Wytyczne dla dachów zielonych” na bazie tłumaczenia FLL. W prace merytoryczno-redakcyjne nad opracowaniem wytycznych zaangażowani zostali niezależni eksperci oraz zespół redakcyjny Grupy Merytorycznej DACHY ZIELONE, na który składają się praktycy reprezentujący branżowe firmy członkowskie DAFA. Wykorzystanie w praktyce wiedzy z wytycznych będzie miało wpływ na poprawę jakości projektowania, wykonywania oraz pielęgnacji dachów zielonych.


Anna Sylwester-Czapla

Michał Wilk zrelacjonował zorganizowane w ramach GM LEKKA OBUDOWA spotkania, których celem jest opracowanie „Wytycznych do projektowania i wykonywania konstrukcji dachowych, ściennych i podłogowych wykonanych z blach profilowanych”. Spotkania poruszały również istotną kwestię świadomego projektowania warstwy nośnej dachu z blachy trapezowej w oparciu o niezbędne dane producentów zawierające charakterystykę geometryczną i wytrzymałościową profili z blachy trapezowej.


Michał Wilk

Katarzyna Wiktorska poinformowała o powołaniu Zespołu Projektowego, skupiającego projektantów i architektów, którego celem jest propagowanie wiedzy oraz rozwiązywanie zagadnień dotyczących współczesnych obudów ścian i dachów występujących na styku obszarów związanych z obszarami działalności architektów, konstruktorów i dostawców materiałów. Działalność zespołu obejmuje również konsultacje z producentami w obszarach nieuregulowanych przez wytyczne dla konstruktorów.


Katarzyna Wiktorska

Jarosław Kowalczyk, występując w charakterze wykonawcy i uczestnika Paneli Wykonawców podkreślił, że są one pierwszym na polskim rynku forum dla wykonawców – pełnią nie tylko rolę integrującą, ale też zmierzają do ochrony interesów i do wzmocnienia pozycji firm na rynku. Ubiegłoroczny panel w Krakowie objął szkolenie z dachów zielonych (zajęcia warsztatowe oraz teoretyczne), poprowadzone przez specjalistów z firm członkowskich. Po raz pierwszy szkolenie było transmitowane online dla 180 architektów i projektantów.


Jarosław Kowalczyk

Mariusz Pawlak podsumował zorganizowaną przez Stowarzyszenie Konferencję: „DAchy i FAsady – Zielona przyszłość budownictwa miejskiego” . Wydarzenie odbyło się w trakcie poznańskiej Budmy i stanowiło element promocji opracowywanych w Stowarzyszeniu „Wytycznych dla dachów zielonych”, gromadząc wysoką frekwencję 220 osób. Kontynuując działalność edukacyjną w zakresie zielonego budownictwa, w drugiej połowie roku rozpoczęto przygotowania do „Forum zielonej infrastruktury DAFA”.


Mariusz Pawlak

Katarzyna Wiktorska przywołała liczne konferencje z udziałem merytorycznym ekspertów DAFA. Poinformowała o zakrojonej na szeroką skalę kampanii: „ Wybierz firmę z Certyfikatem DAFA” z wykorzystaniem prasy, portali branżowych i newsletterów.

Ewelina Klin omówiła owocną współpracę Stowarzyszenia z prasą branżową oraz dystrybutorami publikacji technicznych DAFA. Poinformowała o uruchomieniu nowej Księgarni Technicznej DAFA.


Ewelina Klin

Następnym punktem programu były prezentacje sponsorów, przedstawione przez reprezentantów firm: Joanna Burzyńska – Koelner, Piotr Olgierd Korycki – Blachy Pruszyński, Michał Wilczek – Isola Powertekk, Roman Węglarz – Tata Steel, Agnieszka Łempińska – Nophadrain.

Świętowanie 10-lecia istnienia na rynku Stowarzyszenia DAFA zwieńczyła uroczysta gala. Centralnym punktem uroczystości było wystąpienie wszystkich Prezesów Stowarzyszenia: Andrzeja Wdowiaka (kadencja w latach 2006-2009), Joanny Burzyńskiej (kadencja w latach 2009-2012), Witolda Okońskiego, który zajmuje fotel Prezesa od 2012 roku oraz Mirosława Wróblewskiego – członka I Zarządu i Katarzyny Wiktorskiej – Dyrektor Biura. Przemówienia zostały zwieńczone gromkimi brawami i lampką szampana.


od prawej: Mirosław Wróblewski, Andrzej Wdowiak


od prawej: Witold Okoński, Joanna Burzyńska, Katarzyna Wiktorska

Jak na okrągłe urodziny przystało, nie zabrakło także dobrej zabawy. Uroczystościom towarzyszyła szczególnie udany wieczór pod hasłem „Made in Poland”, którą poprowadził Filip Chajzer.

Spotkanie było okazją do złożenia przez Prezesa Witolda Okońskiego podziękowania wszystkim członkom DAFA za inicjatywy i zaangażowanie w projekty Stowarzyszenia, które składają się na siłę organizacji i gwarantują jej dalszy rozwój i sukcesy.

Patrząc z zadowoleniem na dorobek naszej organizacji z perspektywy tych 10 lat, mimo, że sukcesów i dokonań na koncie DAFA nie brakuje, chciałoby się rzec: „10 lat minęło jak jeden dzień”.


Uczestnicy Walnego Zebrania

Więcej

Dodano: 01.06.2016

Wybierz firmę z Certyfikatem DAFA!

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji dachu płaskiego, fasady czy dachu zielonego warto sprawdzić rzetelność firmy wykonawczej i producentów poszczególnych materiałów budowlanych. Jak więc zweryfikować odpowiednie uprawnienia? Potwierdzeniem wiarygodności oraz jakości jest z pewnością certyfikat DAFA – Stowarzyszenia Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad.

 Powodzenie inwestycji budowlanej uwarunkowane jest w głównej mierze właściwym doborem partnerów i podwykonawców. Potwierdzeniem wiarygodności i rzetelności biznesowej, również świadectwem wysokiej jakości wykonawstwa oraz standardu dostarczonych i stosowanych materiałów budowlanych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami technicznymi i prawem budowlanym jest Certyfikat Członkostwa w Stowarzyszeniu Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad (DAFA).

Korzystanie z usług firmy certyfikowanej niesie same korzyści – inwestor i generalny wykonawca zyskuje przede wszystkim pewność wyboru rzetelnych partnerów, wysokiej jakości produktów i realizacji inwestycji na najwyższym poziomie.

Do grona firm z certyfikatem DAFA należą wykonawcy dachów płaskich i fasad oraz producenci i dostawcy materiałów i urządzeń techniki budowlanej.

Lista certyfikowanych firm dostępna jest na: www.dafa.com.pl

PARTNERZY KAMPANII:
              

         

   

Więcej

Dodano: 01.05.2016

Pierwsze polskie wydanie Wytycznych dla dachów zielonych FLL

Na rynku pojawiła się pierwsza polska publikacja wytycznych FLL dla dachów zielonych pt. „Wytyczne do projektowania, wykonywania i pielęgnacji dachów zielonych – Wytyczne dla dachów zielonych”, wydana przez Stowarzyszenie DAFA.

Dzięki nawiązaniu współpracy członkowskiej z niemieckim Stowarzyszeniem FLL, DAFA pozyskało prawo do wydania Wytycznych FLL: „Richtlinie für die Planung, Ausführung und Pflege von Dachbegrünungen“, które zostały rozszerzone o przepisy polskie.

Celem wytycznych jest zaprezentowanie ogólnie obowiązujących zasad, wymagań oraz parametrów dla materiałów wykorzystywanych do projektowania, wykonywania i utrzymywania dachów zielonych, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy i techniki. W większości krajów Europy i świata uznawane są za powszechnie obowiązujące zasady techniki.

Publikacja adresowana jest do specjalistów wszystkich zaangażowanych dziedzin i stanowi wspólny punkt odniesienia dla inwestorów, projektantów i wykonawców, tworząc bazę do współpracy pomiędzy nimi.

Wytyczne zostały opracowane pod redakcją merytoryczną dr hab. inż. Ewy Burszty Adamiak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy współpracy ekspertów: mgr inż. Ryszarda Klatt – rzeczoznawcy DAFA i dr inż. Jacka Nowaka z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. W prace redakcyjne włączyli się wysokiej klasy specjaliści, reprezentujący branżowe firmy członkowskie DAFA: Jacek Dudziak, Jarosław Grabowski, Andrzej Kania, Marian Kies, Piotr Muszyński, Witold Okoński, Sabina Pietrek, Maciej Runka, Edyta Sauć, Magdalena Stachowska, Anna Sylwester-Czapla, Cezary Szyjka, Katarzyna i Piotr Wolańscy.

Najcenniejszą częścią wytycznych jest odwołanie zapisów do obowiązujących aktów prawnych, norm jak i metod badawczych mających swoje zastosowanie w warunkach krajowych. Usystematyzowanie wymagań ma na celu przede wszystkim poprawę jakości projektowania, wykonywania oraz pielęgnacji dachów zielonych. Tym samym ma przyczynić się do zwrócenia, na etapie projektu i budowy, większej uwagi na wybór dostępnych rozwiązań, a na etapie eksploatacji na potrzebę przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i kontroli, szczególnie w pierwszych latach funkcjonowania zazielenionego dachu. To z kolei daje możliwość realizacji założeń projektanta dachów zielonych, czyli zapewnianie przez lata trwałego efektu oraz funkcjonalności rozwiązania.

Dodatkowym elementem polskiego wydania wytycznych jest polsko-niemiecki słownik terminów branżowych, adresowany do wszystkich osób zainteresowanych problematyką tej dyscypliny. Słownik może być przydatny podczas korzystania z norm i opracowań branżowych, a także z niemieckojęzycznej literatury fachowej oraz systemów informacyjnych z niemieckim interfejsem użytkownika.

O znaczeniu wytycznych dla polskiej branży dachów zielonych mówi dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Redaktor Merytoryczny polskiego wydania „Wytycznych dla dachów zielonych” FLL:

“W dobie maksymalizacji wykorzystania terenu przeznaczonego pod zabudowę z jednoczesnym nakazem zapewnienia wymaganej powierzchni terenu biologicznie czynnego, dachy zielone stają się coraz bardziej powszechne. Należy jednak pamiętać, że projektując dach zielony trzeba uwzględnić nie tylko dobór zieleni na dachu, ale także zaprojektować fragment budynku ze zwróceniem szczególnej uwagi na projektowany rodzaj użytkowania dachu, parametry wytrzymałościowe, konstrukcję, nachylenie dachu, a także wymagania przeciwpożarowe. Dodatkowo powinny być uwzględnione potrzeby zabezpieczenia przed siłą ssącą wiatru i wywiewaniem oraz konieczność odpowiedniego odwodnienia. Nie mniej ważny jest dobór substratu dachowego oraz materiałów, z których wykonane są pozostałe warstwy konstrukcyjne. Do tej pory w Polsce nie było opracowania, obejmującego zasady projektowania tak kompleksowo. Dlatego też, podobnie jak w wielu innych krajach w Europie i na świecie, przy planowaniu realizacji tego typu rozwiązań odnoszono się do norm niemieckich DIN oraz wytycznych FLL, wydanych w języku niemieckim i przetłumaczonych w późniejszym czasie na język angielski. Podjęte przez Stowarzyszenie DAFA działania wypełniają tę lukę.

Usystematyzowanie wymagań ma na celu poprawę jakości projektowania, wykonywania oraz pielęgnacji dachów zielonych. Tym samym ma przyczynić się do zwrócenia, na etapie projektu i budowy, większej uwagi na wybór dostępnych rozwiązań, a na etapie eksploatacji na potrzebę przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i kontroli, szczególnie w pierwszych latach funkcjonowania zazielenionego dachu. To z kolei daje możliwość realizacji założeń projektanta dachów zielonych, czyli zapewnianie przez lata trwałego efektu oraz funkcjonalności rozwiązania.

Dachy zielone w Polsce
Zielone dachy są rozwiązaniami, którymi zainteresowanych jest coraz więcej inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Z krajów Unii Europejskiej zdecydowanie największy udział zazielenionych dachów spotyka się w Niemczech oraz Szwecji, ale i w Polsce można znaleźć liczne inwestycje zrealizowane w różnych miastach. Przykładem może być dach zielony wykonany na Wisłostradzie w Warszawie, na centrum handlowym „Plaza” w Rybniku, bazie wioślarskiej w Iławie, szpitalu Jurasza w Bydgoszczy, na terenie zespołu mieszkaniowego „Dębowe Tarasy” w Katowicach, Woli Justowskiej w Krakowie, Termy Bani w Białce Tatrzańskiej oraz Opery Podlaskiej w Białymstoku. Wykonywanie obecnie tego typu rozwiązań wynika przede wszystkim ze wzrostu oczekiwań inwestorów, a także użytkowników, z wymogów prawnych dotyczących konieczności odtworzenia, przy realizacji inwestycji, terenu biologicznie czynnego, z potrzeby przeciwdziałania skutkom procesu urbanizacji, a także ze wzrostu świadomości społeczeństwa. Nie mniej istotne jest ciągłe poszerzanie oferty materiałów i technologii wykonywania dachów zielonych, pozwalające na zaspokojenie potrzeb rynkowych oraz środowiskowych w tym zakresie.

Co należy zrobić, aby były powszechniej stosowane w Polsce?
Pomimo wielu realizacji, ilość dachów zielonych w Polsce jest niewspółmierna do potrzeb. Obecnie w krajowym ustawodawstwie brakuje uregulowań prawnych wprowadzających ulgi i dofinansowania do budowy dachów zielonych. Inaczej kwesta ta rozwiązana jest w wielu krajach za granicą. Tam zakładanie zazielenionych powierzchni, uważanych za inwestycje sprzyjające środowisku, realizowane jest z pomocą państwa. System wsparcia jest oparty na bezpośrednich i pośrednich zachętach finansowych, na wdrażaniu instrumentów kompensacyjnych oraz egzekwowaniu zapisów legislacyjnych. Wzorem europejskich i światowych doświadczeń należy wprowadzić narzędzia, które zmotywowałyby inwestorów do ich wykonywania. Duży nacisk powinno kłaść się także na przeprowadzanie kampanii edukacyjnych, pozyskiwanie wyników z badań prowadzonych na dachach zielonych dla warunków meteorologicznych, w których inwestycje te są wykonywane oraz na dostęp do norm i wytycznych, które dzięki jasno przedstawionym zasadom dotyczącym projektowania, wykonywania oraz utrzymania dachów zielonych mogłyby się przyczynić do szerszego zastosowania tych technologii w warunkach krajowych.

Zalety dachów zielonych
Wykonanie warstw konstrukcyjnych dachu zielonego pozwala na osiągnięcie wielu korzyści ekologicznych, hydrologicznych i estetycznych, poprawiających życie mieszkańców miast. Znane są wyniki badań wykazujące m.in. pozytywny wpływ dachów zielonych na warunki klimatyczne w miastach (zmniejszają efekt miejskiej wyspy ciepła, poprawiają jakość powietrza, zwiększają wilgotność powietrza). Pełnią także funkcje termoizolacyjne, przyczyniają się do wydłużenia trwałości pokrycia oraz poprawiają akustykę budynku tłumiąc hałas. Dla mnie najbardziej bliskie, z uwagi na tematykę, którą zajmuję się w swojej pracy naukowej, jest pozytywne oddziaływanie dachów zielonych na ilość i szybkość odprowadzanych wód opadowych. Redukcja objętości spływu wiąże się m.in. z opóźnieniem początkowego odpływu z dachu oraz zmniejszeniem szczytowej fali odpływu, co może przełożyć się na pracę kanalizacji oraz efektywność działania oczyszczalni ścieków w okresach pogody deszczowej. Dachy zielone dla mieszkańców miast pełnią funkcję społeczną i rekreacyjną. Dla wielu z nich jest to miejsce kontaktu z naturą, wyciszenia się, znalezienia wytchnienia i odpoczynku.

Błędy projektowe/wykonawcze

Dachy zielone to układy wielowarstwowe. W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu, znalezienie usterki i późniejsza jej naprawa wymaga niejednokrotnie zdjęcia wszystkich lub prawie wszystkich warstw konstrukcyjnych. Dlatego tak ważne jest solidne wykonanie każdej warstwy w celu zachowania w pełni ich funkcji w całym okresie użytkowania. Należy jednak pamiętać, że pomimo dostępnych propozycji układów warstw dachu zazielenionego, nie istnieją rozwiązania w pełni uniwersalne, które można by było bezkrytycznie powielać. W każdym przypadku zarówno projektant jak i wykonawca powinien potraktować podjęte zadanie indywidualnie z zachowaniem zasad dobrej praktyki. Warto przy tym odnosić się do wiedzy zebranej w normach i w wytycznych branżowych. Do tej pory w Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach w Europie i na świecie, bazowało się głównie na zapisach niemieckojęzycznych norm oraz wytycznych Stowarzyszenia Badania Rozwoju i Kształtowania Krajobrazu tzw. wytyczne FLL (niem. Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V) dotyczących projektowania, wykonywania i utrzymania dachów zielonych. W grudniu 2015 roku zostały wydane wytyczne FLL w języku polskim, co zapewne wpłynie na ich bezpośrednie wykorzystanie w praktyce zawodowej przez specjalistów z branży zajmujących się w szerokim kontekście dachami zielonymi (projektowanie, wykonawstwo, utrzymanie, produkcja komponentów składowych itd.). Wydanie polskojęzycznych wytycznych FLL ma na celu przede wszystkim usystematyzowanie wymagań oraz utrzymanie dobrej jakości projektowania, wykonywania oraz pielęgnacji dachów zielonych, a tym samym zapewnienie dobrego ich stanu przez długie lata eksploatacji w polskich miastach.”

Praktyczne zastosowanie wytycznych

Piotr Wolański – Koordynator Grupy Merytorycznej Dachy Zielone w DAFA, który pracował w ramach Zespołu Redakcyjnego nad polskim wydaniem Wytycznych podkreśla: „Jako praktyk realizujący na co dzień dachy i tarasy zielone dostrzegam zapotrzebowanie na tego typu publikację wśród bardzo wielu grup zawodowych zaangażowanych w proces projektowania i budowania obiektów zawierających dachy zielone. Z pewnością będą z niej korzystać inwestorzy ogłaszający przetargi, osoby decyzyjne i zlecające tego typu prace, architekci, konstruktorzy i architekci zieleni, firmy wykonawcze zaangażowane w realizację dachów zielonych od hydroizolacji aż po warstwy wegetacyjne, specjaliści prowadzący i kontrolujący procesy budowlane, firmy zajmujące się pielęgnacją zieleni, czy też rzeczoznawcy i eksperci działający w tej branży. Wytyczne będą również stanowić ważny punkt odniesienia dla obecnych na naszym rynku producentów i dostawców materiałów i systemów na dachy zielone, którzy będą mogli powoływać się na zgodność swych produktów z zaleceniami FLL Myślę, że polskie wydanie „Wytycznych dla dachów zielonych” będzie też przydatne w szeroko pojętym procesie edukacji i popularyzacji wiedzy na ten temat oraz dla wszystkich pasjonatów związanych z tą tematyką.” 

Wytyczne są do nabycia w wersji książkowej i elektronicznej w Księgarni Technicznej DAFA.

Więcej

Dodano: 26.04.2016

Relacja z Konferencji Architektura Krajobrazu w Krakowie

Za nami konferencja „Architektura Krajobrazu – Spotkania Profesjonalistów”, zorganizowana pod Patronatem Merytorycznym DAFA w dn. 26 kwietnia w krakowskim Muzeum Lotnictwa Polskiego.

Na zaproszenie Info-Inwest konferencji towarzyszyło stoisko Stowarzyszenia, w ramach którego promowaliśmy Członków DAFA oraz efekty naszej działalności publikacyjnej.

Prelegentka DAFA – Sabina Pietrek zaprezentowała referat: „Dachy zielone płaskie oraz retencjonowanie wody przez dachy zielone” przed gronem ok. 70 słuchaczy: architektów krajobrazu, projektantów, wykonawców terenów zieleni oraz inwestorów.


Sabina Pietrek

Więcej

Dodano: 21.04.2016

Relacja z Konferencji Green Buildings = Smart Cities w Gdańsku

Podczas tegorocznych obchodów Dnia Ziemi, dnia 21 kwietnia w Gdańsku Stowarzyszenie DAFA miało przyjemność uczestniczyć w charakterze patrona merytorycznego w Konferencji „Dzień Ziemi z Zielonym Budownictwem. Green Buildings =Smart Cities”.

Konferencja przedstawiała przegląd możliwości, jakie niesie zielone budownictwo oraz sposoby na to, jak budować dobrze i ekologicznie przy wsparciu nowoczesnych technologii i dedykowanych do tych celów funduszy.

Z ramienia DAFA wykłady wygłosili: Prezes Witold Okoński “Poprawne projektowanie i realizacja dachu zielonego w oparciu o Wytyczne FLL”oraz dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak “Dachy zielone – rozwiązania dla zwiększenia retencji wodnej oraz terenów zazielenionych w przestrzeniach miejskich”.


Witold Okoński


Ewa Burszta-Adamiak

Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem branży budowlanej oraz samorządów z Pomorza, Wielkopolski, Śląska, a nawet Stanów Zjednoczonych. Przybyło około 150 osób reprezentujących największe biura projektowe, firmy budowlane oraz liczna grupa deweloperów i inwestorów z całej Polski. Wydarzeniu towarzyszyło również stoisko wystawiennicze Stowarzyszenia.

 od lewej: Ewelina Klin, Witold Okoński, Ewa Burszta-Adamiak, Katarzyna Wiktorska

Więcej
Powrót