Powstałe w 2006 r. Stowarzyszenie DAFA reprezentuje i promuje najwyższe standardy technologiczne dla nowoczesnego budownictwa dachów płaskich, zielonych i fasad. Określa wytyczne i wydaje publikacje techniczne, wpływając na bezpieczeństwo funkcjonowania całej branży. Skupia ponad 120 Członków: najbardziej rzetelnych wykonawców dachów płaskich i fasad, producentów i dostawców, rzeczoznawców, architektów i projektantów.

MISJA I CELE

 • Podniesienie standardów w branży budowlanej dachów płaskich i fasad oraz kształtowanie i inicjowanie działań wpływających na jej rozwój.
 • Ujednolicenie warunków handlowych, pozwalających na stworzenie partnerskich relacji pomiędzy uczestnikami procesów realizacyjnych.
 • Integracja środowiska działającego w obszarze dachów płaskich i fasad.
 • Popularyzacja wiedzy na temat prawidłowego projektowania i wykonania dachów płaskich i fasad, w tym wymagań technicznych oraz parametrów dla wykorzystywanych materiałów.

 

STANDARDY JAKOŚCI I WYTYCZNE TECHNICZNE

Opracowując własne wytyczne oraz korzystając z dorobku międzynarodowych organizacji, Stowarzyszenie wydaje publikacje techniczne opisujące obszary działań do tej pory nieuregulowane. Podnosi tym samym wiedzę o technologiach i funkcjonowaniu dachów płaskich i fasad. Publikacje DAFA jednoznacznie definiują poprawne rozwiązania, ujednolicając parametry i wytyczne wskazywane przez różne firmy. Charakteryzuje je neutralność wobec stosowanych rozwiązań – odzwierciedlają obecny poziom rozwoju technologicznego i uchodzą za powszechnie obowiązujące zasady techniki. Wytyczne powstają w ośmiu Grupach Merytorycznych Stowarzyszenia: AKUSTYKA, BHP, DACHY PŁASKIE, DACHY ZIELONE, LEKKA OBUDOWA, ODBIORY, PPOŻ., TECHNIKA MOCOWAŃ.

Księgarnia Techniczna DAFA – ODWIEDŹ TUTAJ

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

DAFA jest członkiem prestiżowych i opiniotwórczych organizacji branżowych, przenosząc myśl techniczną na polski rynek:

Stowarzyszenie Budownictwa Zielonego

Stowarzyszenie Badania, Rozwoju i Kształtowania Krajobrazu

Międzynarodowe Zrzeszenie Lekkiego Budownictwa Metalowego

Międzynarodowa Federacja Dekarzy.

PLATFORMA DLA WYKONAWCÓW

Działania DAFA ukierunkowane są na wspieraniu firm wykonawczych, przeciwdziałaniu ich problemom i umacnianiu pozycji na rynku. Stowarzyszenie organizuje warsztaty poświęcone zawieraniu umów i niekorzystnym z punktu widzenia wykonawcy zapisom, zasadom ostrożności i odpowiedzialności stron.

DAFA organizuje szkolenia przy wsparciu kancelarii prawnej z aktualnych zmian w ustawodawstwie, odpowiadając na problemy i wątpliwości interpretacyjne.

Stanowi unikalną platformę wymiany wiedzy, doświadczeń i konsultacji technicznych w kwestiach spornych.

 

ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW I ARCHITEKTÓW

Stowarzyszenie wspiera projektantów w rozwiązywaniu problemów dotyczących współczesnych obudów ścian i dachów, w konsultacjach z ekspertami i producentami w obszarach nieuregulowanych przez wytyczne dla konstruktorów, jak również w organizacji paneli dyskusyjnych, służących wymianie wiedzy i doświadczeń.

RZECZOZNAWSTWO

Stowarzyszenie DAFA posiada zespół rzeczoznawców budowlanych, oferując usługi w zakresie wydawania opinii technicznych, oceny rozwiązań projektowych, jak również wskazywania błędów wykonawczych w obszarze dachów płaskich i fasad.

W ofercie Stowarzyszenia DAFA znajdują się obszary rzeczoznawstwa w zakresie:dachów płaskich; fasad; zagadnień cieplno-wilgotnościowych w przegrodach budowlanych oraz pokryciach dachowych; badań laboratoryjnych materiałów hydroizolacyjnych i termoizolacyjnych.

Przykładowa opinia techniczna Stowarzyszenia DAFA zawiera:

 • przedmiot, cel i zakres ekspertyzy;
 • podstawy sporządzenia;
 • oględziny, dokonanie pomiarów;
 • opis stanu istniejącego;
 • opis uszkodzeń i przyczyny ich wystąpienia;
 • wyliczenie kosztów naprawy uszkodzeń;
 • dokumentację fotograficzną;
 • wnioski i zalecenia.

 

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania tytułu rzeczoznawcy Stowarzyszenia (POBIERZ)