Dodano: 04.11.2019

Podsumowanie spotkania z Założycielami DAFA

Stowarzyszenie DAFA to organizacja dobrze postrzegana w branży i przynosząca korzyści swoim członkom.
To powód do satysfakcji, ale i dyskusji z jej założycielami, jak po 13 latach od założenia widzą jej przyszłość.

Okazją ku temu było spotkanie Ojców Założycieli z obecnym Zarządem i Komisją Rewizyjną,
które odbyło się 29 października w Pyskowicach z udziałem: Macieja Borodzicza, Wojciecha Całki, Pawła Fiszera, Brunona Gogola, Henryka Jarnot, Eweliny Klin, Piotra O. Koryckiego, Adama Krzanika, Michała Miąska,  Witolda Okońskiego, Krzysztofa Rogosza, Andrzeja Wdowiaka, Katarzyny Wiktorskiej, Mirosława Wróblewskiego, Sławomira Zająca.

 

 

Od lewej: Michał Miąsek, Wojciech Całka, Krzysztof Rogosz, Ewelina Klin, Maciej Borodzicz, Katarzyna Wiktorska, Adam Krzanik, Piotr O. Korycki, Mirosław Wróblewski, Paweł Fiszer, Andrzej Wdowiak, Sławomir Zając, Brunon Gogol, Witold Okoński.

 

Zamysłem spotkania było wsłuchanie się w głosy inicjatorów Stowarzyszenia na temat kierunków rozwoju DAFA, analiza przeszłości oraz próba spojrzenia na organizację w perspektywie kolejnych lat.

Goście poruszyli problemy, z którymi borykają się obecnie członkowie Stowarzyszenia i rozważali potencjalnie najlepsze rozwiązania. W trakcie spotkania omawiano takie kwestie, jak: oferta dla wykonawców, szkolenia, powołanie Sądu Koleżeńskiego, Rady Technicznej, charakter Dorocznych Spotkań czy decyzyjność Walnego Zebrania.

Wizja przyszłości DAFA koncentruje się głównie na rozszerzeniu liczby firm wykonawczych i zapewnieniu im wparcia technicznego. Stowarzyszenie dąży do zbudowania organizacji, do której można się zwrócić po kompetentną pomoc.

Powołany w tym celu konsultant techniczny pomoże jeszcze sprawniej reagować na pytania i problemy wykonawców.

Stowarzyszenie ma nadzieję czerpać z doświadczenia Ojców Założycieli, których obecność w życiu DAFA stanowi o sile organizacji!

Więcej

Dodano: 20.09.2019

DAFA partnerem ogólnopolskiego spotkania inżynierów budownictwa

22 listopada w Warszawie odbędzie się VI edycja ogólnopolskiej konferencji KONSTRUKCJE BUDOWLANE 2019, której DAFA jest Partnerem. Organizatorem wydarzenia jest Instytut PWN.Stowarzyszenie będzie reprezentował  w roli prelegenta Pan Krzysztof Wielgus, wprowadzając słuchaczy w tematykę „Poprawnego projektowania i realizacji dachów zielonych”.

Kim są pozostali prelegenci? To rozpoznawalne i cenione nazwiska w branży!
Prof. Włodzimierz Starosolski, prof. Michał Knauff, prof. Andrzej Cholewicki, prof. Elżbieta Szmigiera, dr inż. Janusz Pędziwiatr, dr inż. Jarosław Szulc, dr inż. Wit Derkowski, dr inż. Marcin Niedośpiał, dr inż. Irena Bobulska-Cholewicka, mgr inż. Bartosz Grzeszykowski, mgr inż. Wiesław Bocheńczyk oraz architekci Marek Budzyński i Zbigniew Badowski – to mówcy tegorocznej edycji, aktywni zawodowo, wielokrotnie nagradzani za swoją pracę, zasłużeni zarówno dla nauki jak i dla polskiej branży budowlanej.

Jakie tematy omówią podczas konferencji?

 • Uwzględnienie sytuacji wyjątkowych w projektowaniu konstrukcji żelbetowych.
 • Oddziaływanie sprężenia na konstrukcje z betonu.
 • Efekty drugiego rzędu przy wymiarowaniu słupów żelbetowych.
 • Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych.
 • Trójwarstwowe ściany w budynkach wielkopłytowych – połączenia, diagnostyka, systemy wzmacniające.
 • Innowacje w prefabrykatach betonowych.
 • Obiekty prefabrykowane ze stropami z płyt HC – wybrane zagadnienia projektowania.
 • Poprawne projektowanie i realizacja dachu zielonego.
 • Projektowanie i realizacja Biblioteki Uniwersyteckiej.
 • Skutki zmian prawa budowlanego w 2019 r. dla projektantów konstrukcji i inżynierów budownictwa.

 

Niepowtarzalną atrakcją będzie wystąpienie Marka Budzyńskiego i Zbigniewa Badowskiego. Architekci opowiedzą o projektowaniu i realizacji Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, a na zakończenie spotkania oprowadzą uczestników po jednym z najbardziej rozpoznawalnych budynków Warszawy!

 

Szczegółowy program konferencji oraz warunki uczestnictwa znajdziesz na stronie >> http://bit.ly/2M2Q2Mj

Rejestracja >> http://bit.ly/2M2Q2Mj

Więcej

Dodano: 12.09.2019

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE NA KAŻDYM ETAPIE – relacja ze szkolenia DAFA

Odpowiedzią na wyzwania współczesnego rynku jest rozwój budownictwa z większą orientacją na kwestie PPOŻ. Nie zapominając o tej idei, Stowarzyszenie DAFA zorganizowało po raz drugi szkolenie, którego tematem przewodnim były „Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego w obiektach budowlanych”.

 

 


uczestnicy szkolenia

 

Spotkanie w dn. 05 września w Łodzi przygotowane zostało na bazie sformułowanych przez DAFA Wytycznych „Bezpieczeństwo pożarowe dachów” oraz będącej w fazie projektu publikacji „Bezpieczeństwo pożarowe ścian i fasad”.

Krótkie słowa powitania do uczestników – 40 osób z blisko 20 firm skierował Prezes DAFA – Piotr Olgierd Korycki.

 

Piotr Olgierd Korycki

Szkolenie w formule wykładowo-warsztatowej, było przeplatane ciekawymi przykładami z praktyki, którymi dzieliły się ekspertki PPOŻ. : Monika Hyjek i Eliza Gissel.

 

Monika Hyjek

Prelegentki w części dotyczącej „Bezpieczeństwa pożarowego w ujęciu projektowo-wykonawczym” omówiły wymagania przeciwpożarowe dla dachów, proponowane rozwiązania techniczne w aspekcie bezpieczeństwa pożarowego dachu, raporty klasyfikacyjne oraz wprowadziły w tematykę wymagań przeciwpożarowych dla ścian.

Monika Hyjek

Ekspertki podkreśliły, że wymagania mogą dotyczyć zarówno całych dachów, jak też ich części składowych (konstrukcji, przekrycia), a nawet poszczególnych wyrobów lub materiałów wchodzących w ich skład (wyroby izolacji cieplnej, świetliki).

Zadania praktyczne polegały m. in. na zaznaczeniu na rzutach budynku miejsca na dachach, które należy zabezpieczyć pod względem ochrony przeciwpożarowej.

uczestnicy warsztatów

W bloku poświęconym „Profilom cienkościennym w warunkach pożaru”, Eliza Gissel zwróciła uwagę na klasyfikacje w zakresie odporności ogniowej warstwowych przekryć dachowych.

 

 Eliza Gissel

W trakcie szkolenia podjęto również ważny temat „Wentylacji pożarowej w obiektach magazynowych i przemysłowych”. Dobrymi praktykami w tym zakresie podzieliła się z uczestnikami Izabela Tekielak-Skałka.

We wstępie do wykładu prelegentka zadała słuchaczom pytanie: po co stosować wentylację? Wskazując w dalszej części prezentacji na jej ważne aspekty jak: klapy dymowe, nawiew kompensacyjny czy rolę kurtyn dymowych.

Izabela Tekielak-Skałka

 

Wieczorna część spotkania o charakterze integracyjnym odbyła się w restauracji w centrum Łodzi. Na spotkaniu w luźnej atmosferze dyskutowano i wymieniano się doświadczeniami w zakresie podejmowanych realizacji budowlanych.

Szkolenie potwierdziło, że na zmieniającym się nieustannie rynku budowlanym kluczem do sukcesu jest m.in. znajomość wymagań z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, która pomoże uniknąć błędów, a co za tym idzie kosztów (i czasu) związanych z ich naprawianiem.

uczestnicy szkolenia

Stowarzyszenie DAFA zamierza aktywnie kontynuować działania edukacyjne, opierając się na zasadzie, że jakość w budownictwie tworzą ludzie, a wiedza to narzędzie umożliwiające tworzenie wysokich standardów.

Więcej

Dodano: 29.08.2019

DAFA Patron Wspierający – Relacja z 9. PLGBC Green Building Symposium

Driving positive change. Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC zorganizowało 9. edycję PLGBC Green Building Symposium przy wsparciu DAFA w roli Partnera Wspierającego, na którym wystąpiło ponad 30 prelegentów, a udział wzięło blisko 350 uczestników z 5 krajów. To największe i najbardziej wpływowe wydarzenie branży zielonego budownictwa w Polsce odbyło się 3 października br. w The Tides w Warszawie.

 

Driving positive change – takie było hasło przewodnie 9. edycji PLGBC Green Building Symposium. W dobie kryzysu klimatycznego wyzwaniem jest zapewnienie zrównoważonej przyszłości. Działania potrzebne są natychmiast. Niezwykle istotnym elementem tej zmiany jest zielone budownictwo.

 

Sympozjum to wydarzenie na stałe wpisane w kalendarz działań PLGBC, w tym roku odbyło się z udziałem ponad 350 gości z kraju i zagranicy. Przekrojowa tematyka, angażujące spotkania, inspirujący eksperci i najnowsza wiedza na rynku budownictwa ekologicznego to cechy wydarzenia.

W tegorocznej edycji przygotowano 4 sesje tematyczne, a w nich: prezentacje i case studies, panele dyskusyjne i nowy format dynamicznych wystąpień – game changers. Program konferencji odpowiadał celom zrównoważonego rozwoju. Strefie Konferencyjnej towarzyszyła Strefa Wystawców i Strefa Networkingu.

Keynote Speakerami 9. PLGBC Green Building Symposium zostali:

 • Ewa Kuryłowicz z pracowni Kuryłowicz & Associaties,
 • Ewelina Jaskulska z pracowni Artectonica, doceniona m.in. przez The European Centre Architecture Art Design,
 • Cédric Anbergen, reprezentujący BSolutions, przedstawiciel belgijskiego klastra CAP Construction,
 • Omenaa Mensah, dziennikarka, bizneswoman, założycielka i prezes Omenaa Foundation, fundacji, w której realizuje projekty związane z tolerancją i edukacją.

 

Uczestników powitał Rafał Schurma, założyciel i prezydent PLGBC, właściciel visio | architects and consultants.

 

Wprowadzeniem do pierwszej sesji Better Places For People było wystąpienie pt. Przetrwają najsilniejsi prof. Ewy Kuryłowicz z pracowni Kuryłowicz & Associaties. W części „Architektura zrównoważona, nad wodą” zaprezentowała ona m.in. wynikającą z położenia bezpośrednio nad Wisłą unikalną konstrukcję budynku The Tides, w którym odbywało się Sympozjum (pracownia zaprojektowała ten obiekt).

Sesja przedstawiła wpływ zrównoważonych budynków na zdrowie, komfort i produktywność pracujących w nich osób. Catriona Brady z World Green Building Council opowiedziała o projekcie Better Places for People, mającym ułatwiać tworzenie przestrzeni dla lepszego życia, zdrowia i przyszłości. Efekt pracy jednej z grup roboczych PLGBC, witrynę zdrowebiuro.plgbc.org.pl, omówiła Alicja Kuczera, dyrektor zarządzająca Stowarzyszenia. O rozwiązaniach health & wellbeing w relacji ludzi z budynkami, ze szczególnym uwzględnieniem inteligentnego oświetlenia opowiedział Alan Jackson (Helvar). Na podsumowanie sesji, o architekturze życia, czyli udanym związku z naturą dla poprawy zdrowia i samopoczucia mówiła Beata Dziedzic (4Nature System Wertykalni). Zwróciła m.in. uwagę na potrzebę większej ilości roślin wokół nas, omawiając wnioski z najnowszego raportu – Dowody na pozytywny wpływ roślinności na pracowników biurowych w Polsce, opracowanego z udziałem PLGBC i Politechniki Śląskiej oraz 10 polskich firm.

 

Drugą sesję – Driving positive change. Leadership – rozpoczęło wystąpienie Cédrica Anbergen pt. BIM & Sustainability, reprezentującego BSolutions, przedstawiciela belgijskiego klastra CAP Construction. Ciekawym punktem było wystąpienie Grzegorza Banakiewicza (APA Group). Prezentacja „Miasto ciemności” ujęła problem elektromobilności i wykorzystania platformy IPOE, rozwiązania dla zielonego budownictwa. Konsumowanie energii to wyzwanie podczas projektowania ekologicznie zrównoważonej przyszłości. Sesję podsumował panel dyskusyjny Let’s talk: Ladies in Green, z udziałem moderatora – Martyny Obarskiej (Magazyn Miasta), Marzeny Maj (Smay), Joanny Plaisant (RICS) oraz Agnieszki Strzemińskiej (Knauf Insulation). Panie przedstawiły swoje realizowane projekty i inicjatywy, opisując proces łączenia sił dla współpracy i lepszej przyszłości i życia.

 

Do kolejnej sesji, której patronem był BREEAM, Budynki są jak ludzie, wprowadziła uczestników Ewelina Jaskulska, architekt w pracowni Artectonica. Jej monochromatyczna prezentacja pt. Ekologia społeczna mówiła o świadomym wykorzystaniu przestrzeni dla stworzenia poczucia przynależności, relacji międzyludzkich i ról społecznych. O potrzebie wznoszenia budynków, oferujących wysoką jakość życia, a jednocześnie szanujących środowisko naturalne i efektywnych ekonomicznie, rozmawiano podczas panelu dyskusyjnego Zrównoważone zagospodarowanie przestrzeni. Certyfikowane osiedla mieszkaniowe. W roli moderatora wystąpił Artur Łeszczyński (Skanska Residential Development Poland). W dyskusji udział wzięli: dr inż. Dorota Bartosz (PLGBC), Olivier Durix (Bouygues Immobilier Polska), dr Shamir Ghumra (BRE Global) oraz Bartosz Lukas (DEKRA Polska). W kolejnym wystąpieniu Adam Targowski (Skanska Commercial Development Europe), wskazał potrzebę edukacji w kontekście budowania ekologicznych budynków, ale także korzystania z nich. Sesję podsumowało wystąpienie M. Christophe Nihon, ImmoQuest, przedstawiciela klastra CAP Construction. Le Jardine Paraboles – a local Smart Life Eco Village to przykład wielopokoleniowej wioski oferującej szeroki wachlarz usług w zakresie opieki społecznej i prewencyjnego bezpieczeństwa, pozwalającej starszym mieszkańcom cieszyć się niezależnym życiem tak długo, jak to możliwe.

 

Ostatnia sesja, Zaprojektuj przyszłość: Circular Buildings, poświęcona była transformacji w kierunku gospodarki cyrkularnej i nowej roli budynków. Panel dyskusyjny pt. Inspiracje. Świat potrzebuje budynków cyrkularnych. Nowa rola budynków podkreślił znaczenie sposobu budowania i unikania marnotrawstwa materiałów. W panelu tym w roli Moderatora wystąpiła Wioletta Fabrycka, a udział w nim wzięli: Hubert Bukowski (Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju), Jean-Marie Hauglustaine (Uniwersytetu w Liège), Maciej Kiepal (Armstrong Building Products), Andrzej Losor (Grupa Górażdże) oraz Rafał Schurma (PLGBC).

Co roku podczas Sympozjum prezentowane są najciekawsze zrównoważone budynki na świecie. W tym roku case study budynku CIRL, holenderskiej ikony budynku cyrkularnego, przedstawił Petran van Heel z ABN AMRO.

 

Nowym formatem wykorzystanym podczas PLGBC Green Building Symposium były dynamiczne, krótkie prezentacje GAME CHANGERS, przedstawione przez Patryka Wakułę z Sonte Poland, Michała Zaroda z Optimo Light oraz Arkadiusza Pawlikowskiego z Seedia.

Na podsumowanie konferencji wystąpiła Omenaa Mensah, dziennikarka telewizyjna, bizneswoman, założycielka i prezes Omenaa Foundation. W prezentacji Budowa od serca, przedstawiła projekt budowy szkoły dla dzieci ulicy w Ghanie.

 

Podczas PLGBC Symposium odbyła się premiera strony internetowej ZDROWE ZIELONE BIURO oraz Przewodnika, omawiającego zawartość witryny. To efekt pracy grupy roboczej, składającej się z przedstawicieli firm członkowskich PLGBC.

Dodatkową, angażującą uczestników atrakcją wydarzenia, była wystawa wybranych ekoplakatów autorstwa pracowników naukowo-dydaktycznych, wykładowców, studentów i absolwentów Instytutu Sztuki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego. Prace pochodzą z kolekcji realizowanego od 2006 roku międzynarodowego projektu „Ekoplakat” promującego zrównoważony rozwój i ochronę środowiska, którego opiekunem jest dr hab. Tomasz Kipka z Uniwersytetu Śląskiego.

 

W trakcie Sympozjum w części merytorycznej wykorzystano także narzędzia nowoczesnych aplikacji, umożliwiających poznanie na żywo opinii uczestników na wybrane zagadnienia.

 

Sympozjum towarzyszyła Gala konkursu PLGBC Green Building Awards 2019, podczas której wyróżniono najlepsze zielone budynki, wnętrza, produkty i inicjatywy ekologiczne w Polsce.

 

PLGBC Green Building Symposium to wydarzenie, podczas którego można spotkać najbardziej inspirujących pasjonatów branży budownictwa, architektury i nieruchomości. Wydarzenie jest efektywną platformą współpracy, wymiany innowacyjnych pomysłów i praktycznych rozwiązań w dynamicznym otoczeniu.

Organizatorem Sympozjum jest Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC, które od ponad 11 lat wspiera sektor budownictwa w Polsce poprzez rozwijanie procesu projektowania, budowania i użytkowania budynków w oparciu o elementy zrównoważonego rozwoju.

 

Partnerami wydarzenia byli: BREEAM, SKANSKA, Bouygues Immobilier Polska, CAP Construction, DEKRA, Grupa Górażdże, Helvar, Knauf Insulation, Smay, Aluprof, APA GROUP, Horizone Studio, Invest Life, Otis, Sweco, 4Nature System – Wertykalni, visio architects and consultants.

Tegoroczną edycję PLGBC Green Building Symposium wsparli także uznani Patroni i Partnerzy, w tym: Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP), Towarzystwo Urbanistów Polskich (TUP), Izba Architektów RP, Polska Izba Inżynierów Budownictwa (PIIB), Izba Projektowania Budowlanego (IPB), Polska Izba Ekologii (PIE), Polski Związek Firm Deweloperskich (PZFD), World Green Builidng Council (WGBC), Royal Institution of Chartered Surveyors  (RICS), Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad (DAFA), Prezydenta Miasta Warszawa, Marszałek Województwa Mazowieckiego, TOP Woman in Real Estate, British-Polish Chamber of Commerce (BPCC), Scandinavian-Polish Chamber of Commerce (SPCC), Polish Circular Hotspot, Partnerstwo dla Klimatu, Fundacja Integracja, Fundacja CultureLab & TupTupTup.org.pl, Omenaa Foundation.

 

Wydarzenie organizowane było w oparciu o idee zrównoważonego rozwoju, w tym #zerowaste.
Miało charakter międzynarodowy.

Więcej

Dodano: 21.08.2019

Jak nie dać się wykorzystać?

Obecna sytuacja rynkowa nie jest łatwa dla wykonawców – firmy skarżą się, że generalni wykonawcy nie chcą płacić za wykonane roboty. Bywa, że niekorzystne aneksy i umowy narzucane są podwykonawcom „siłą”.

Podstawą jest dobrze skonstruowana umowa. 

STOWARZYSZENIE DAFA wychodzi naprzeciw tym problemom i organizuje panele szkoleniowe skoncentrowane na zabezpieczeniu wykonawcy w relacjach z GW.

Szkolenia dot. newralgicznych z punktu widzenia wykonawcy problemów m. in. z rozliczeniem świadczeń i sposobów im przeciwdziałania, negocjacji umów i ochrony interesów wykonawców.

Najbliższe szkolenie odbędzie się w terminie 14/15 listopada w hotelu Sound Garden w Warszawie.

 • Dowiesz się jak zabezpieczyć swoją firmę przed problemami z rozliczeniem świadczeń, jak negocjować umowy i chronić swoje interesy?
 • Spotkasz się z reprezentantami najsolidniejszych firm wykonawczych ze Stowarzyszenia DAFA;
 • Wymienisz doświadczenia w miłej atmosferze.

 

ZAPROSZENIE(klik)

 

Szczegóły dot. rejestracji na szkolenie do uzyskania w Biurze DAFA: e-mail: biuro@dafa.com.pl, tel. 600 48 28 85.

Więcej

Dodano: 02.08.2019

Wypowiedź Prezesa DAFA na Gali Budowlana Marka Roku

Prezentujemy wypowiedź Prezesa Zarządu Stowarzyszenia DAFA – Piotra Olgierda Koryckiego
podczas 15. edycji uroczystej gali wręczenia nagród rankingu Budowlana Marka Roku,
która odbyła się w dn. 13 czerwca w Jachrance.

 

Spójna wizja przyszłości branży budowlanej organizatorów rankingu i DAFA sprawiła, że Stowarzyszenie
zgodziło się uhonorować ranking obejmując nam nim tytuł Patrona Branżowego.

 

KLIKNIJ ABY ODTWORZYĆ: https://youtu.be/xLZZ9EPl1kM

Organizatorem rankingu jest ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku.

Więcej

Dodano: 30.07.2019

DAFA partnerem V Konferencji Technicznej „Połączenia w konstrukcjach stalowych”

W imieniu Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych zapraszamy do udziału w Konferencji Technicznej pt. „Połączenia w konstrukcjach stalowych”, wspartej w charakterze Partnera przez Stowarzyszenia DAFA,  która odbędzie się w dn. 27-28 sierpnia 2019 r. w Kielcach.

Sierpniowa Konferencja Techniczna to wydarzenie merytoryczne, adresowane do kadry technicznej przedsiębiorstw branży konstrukcji stalowych, które na stałe wpisało się do kalendarza imprez merytorycznych organizowanych pod szyldem Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych.

W tym roku Konferencja Techniczna odbędzie się już po raz piąty, a jej tematyka zostanie w całości poświęcona połączeniom w konstrukcjach stalowych.

Pierwszego dnia Konferencji odbędą się prezentacje marketingowe firm z branży konstrukcji stalowych. Wieczorem natomiast uczestnicy wezmą udział w integracyjnej imprezie plenerowej, która na pewno ułatwi nawiązanie nowych kontaktów towarzyskich i biznesowych.

Program drugiego, merytorycznego dnia Konferencji podzielono na dwie sesje – pierwsza dotycząca połączeń spawanych, w czasie której omówione zostaną m.in.: aktualny stan normalizacji w zakresie projektowania połączeń spawanych oraz istotna dla branży spawalnictwa rewolucja przemysłowa 4.0; natomiast druga sesja dotyczyć będzie elementów złącznych i w jej czasie nacisk zostanie położony na projektowanie połączeń śrubowych z wykorzystaniem nowoczesnego oprogramowania – CONSTEEL oraz BIM.

 

Program: www.piks.com.pl

Karta Zgłoszenia: www.piks.com.pl/Karta-zgoszeniowa-Konferencja-Techniczna-2019.pdf

 Serdecznie zapraszamy do udziału!

Więcej

Dodano: 30.07.2019

Podsumowanie FIRE SECURITY EXPO 2019

Za nami FIRE SECURITY EXPO 2019 pod Honorowym Patronatem DAFA – największe w tej formule renomowane wydarzenie w branży.

Kongres zorganizowany w dn. 25 lipca na PGE Narodowy poruszył najbardziej problematyczne aspekty ochrony przeciwpożarowej, skonfrontował przepisy z ich realizacją w praktyce, zaprezentował pokazy i testy w jednym czasie i miejscu!

Stowarzyszenie DAFA współtworzyło program wydarzenia wspólnie z najwyższej klasy ośrodkami naukowymi i badawczymi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.

Od lewej: Piotr Olgierd Korycki, Eliza Gissel, Renata Ciszewska, Monika Hyjek, Maciej Fiecek, Ewelina Klin

Wykład ekspercki z ramienia DAFA poprowadziła Pani Monika Hyjek, skupiając uwagę słuchaczy na “Doborze rozwiązań dla dachów płaskich pod kątem ochrony przeciwpożarowej”. W swoim wystąpieniu prelegentka zasygnalizowała najtrudniejsze problemy ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do opracowanych przez Stowarzyszenie Wytycznych PPOŻ.

 

Monika Hyjek

 

Sesjom wykładowym towarzyszył punkt konsultacyjny Stowarzyszenia, w ramach którego eksperci DAFA w osobach Pani Renaty Ciszewskiej i Pana Macieja Fiecek podzielili się z uczestnikami dużą dawką wiedzy i praktyki.

Audytorium Kongresu

Podobnie jak podczas poprzednich edycji, Kongres był miejscem spotkania profesjonalistów, ekspertów i osobistości środowisk związanych z bezpieczeństwem pożarowym, przemysłem, architekturą, świata nauki i prawodawstwa, specjalistów, projektantów, firm budowlanych i prewentystów żywo zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa pożarowego obiektów, osób i ochrony mienia.

Więcej

Dodano: 05.07.2019

Zaproszenie na szkolenie DAFA_PPOŻ. obiektów budowlanych

Stowarzyszenie DAFA serdecznie zaprasza na szkolenie PPOŻ. pt. Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego w obiektach budowlanych organizowane w dn. 05 – 06 wrzesień w Łodzi.

Co zyskasz dzięki udziałowi w szkoleniu ppoż.?

Dowiesz się o najważniejszych dla projektanta i wykonawcy zagadnieniach bezpieczeństwa projektu budowlanego i całej inwestycji,

Zgłębisz wiedzę na temat wymagań bezpieczeństwa pożarowego dla dachów budynków;

Weźmiesz udział w praktycznych ćwiczeniach dotyczących projektowania i wykonywania  dachów z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe;

Rozwiejesz wątpliwości dotyczące profili cienkościennych w warunkach pożaru;

Poznasz dobre praktyki w zakresie wentylacji pożarowej w obiektach magazynowych i przemysłowych.

Prelegenci:

mgr inż. Eliza Gissel – Absolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej i studiów podyplomowych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Kierownik działu technicznego Blachy Pruszyński, inżynier budownictwa z uprawnieniami z ponad 25 letnim stażem w tym ponad 10 lat na budowach.
Członek Zespołu Merytorycznego Wytycznych „Bezpieczeństwo pożarowe dachów ” Stowarzyszenia DAFA.
mgr inż. Monika Hyjek – Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo budowli” oraz kursu specjalistów ochrony przeciwpożarowej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Członek SITP. Menedżer ds. bezpieczeństwa pożarowego firmy Rockwool Polska. Członek Zespołu Redakcyjnego Wytycznych „Bezpieczeństwo pożarowe dachów ” Stowarzyszenia DAFA.
mgr inż. Izabela Tekielak-Skałka – Ukończyła studia magisterskie na Politechnice Krakowskiej (Wydział Inżynierii Środowiska). W firmie SMAY pracuje od 2009 roku. Specjalizuje się w wykonywaniu analiz numerycznych, związanych głównie z funkcjonowaniem urządzeń wentylacji pożarowej. Zajmuje stanowisko kierownika Działu Badań i Analiz CFD.
Łukasz Grzywa – absolwent Politechniki Krakowskiej (wydział inżynierii Środowiska). Pracuje w dziale projektowym firmy SMAY od 2016 roku. Zajmuje się systemami różnicowania ciśnień oraz oddymianiem obiektów.

 

Szczegóły dot. rejestracji na szkolenie do uzyskania w Biurze DAFA: e-mail: biuro@dafa.com.pl, tel. 600 48 28 85.

Więcej

Dodano: 04.07.2019

Zaproszenie na FIRE SECURITY EXPO 2019 pod patronatem DAFA

Wspierając Kongres Pożarnictwa FIRE SECURITY EXPO 2019 w charakterze Patrona Honorowego, Stowarzyszenie DAFA  zaprasza w dn. 25 lipca do Warszawy na PGE Narodowy.

W jednym czasie i miejscu – bieżące, najważniejsze i najtrudniejsze problemy ochrony ppoż. i zabezpieczeń technicznych budynków. Konfrontacja przepisów z ich realizacją w praktyce na różnych etapach od projektu po odbiory i eksploatację. Szereg testów, pokazów i warsztatów technicznych.

Kongres to jedno z najbardziej znanych w Polsce wydarzeń dla projektantów, instalatorów, specjalistów ppoż, wykonawców i inwestorów branży budowlanej, poruszający kwestie projektowania i bezpieczeństwa obiektów budowlanych oraz osób w nich przebywających ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej.

Program Kongresu został przygotowany przy dużym udziale merytorycznym ekspertów DAFA:

mgr inż. Monika Hyjek – Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo budowli” oraz kursu specjalistów ochrony przeciwpożarowej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Członek SITP. Menedżer ds. bezpieczeństwa pożarowego firmy Rockwool Polska. Członek Zespołu Redakcyjnego Wytycznych „Bezpieczeństwo pożarowe dachów” Stowarzyszenia DAFA.
Referat: „Dobór rozwiązań dla dachów płaskich pod kątem ochrony przeciwpożarowej”

 

 

Renata Ciszewska – Absolwentka Politechniki Łódzkiej Wydziału Chemicznego oraz studiów podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2004 roku zawodowo związana z branżą materiałów termoizolacyjnych aktualnie w firmie Styropmin Sp. z o.o.. Członek grup roboczych komitetów technicznych PKN – Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz wielu specjalistycznych stowarzyszeń. Obecnie rozszerza swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa pożarowego budynków na studiach podyplomowych „Inżynieria pożarowa budynków” w Szkole Głównej Służby Pożarniczej i na Politechnice Poznańskiej. Uczestniczyła w pracach redakcyjnych wytycznych DAFA „Bezpieczeństwo pożarowe dachów”.

Zakres tematyczny konsultacji:

 • Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego ścian i dachów określone  “Warunkach technicznych” (WT).
 

 

Maciej Fiecek – Absolwent WSH w Kielcach, studia inżynierskie na kierunku Budownictwo, specjalność „Eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych”. Kilkuletnie doświadczenie z zakresu doboru oddymiania grawitacyjnego obiektów przemysłowych. Dyrektor Sprzedaży Systemów Oddymiana i Doświetleń Dachowych SMAY Sp. z o.o. Członek zespołu redakcyjnego Grupy Tematycznej ODDYMIANIE Stowarzyszenia DAFA.

Zakres tematyczny konsultacji:

 • Oddymianie grawitacyjne obiektów przemysłowych: produkcyjnych, magazynowych, logistycznych
 • Projektowanie grawitacyjnych systemów oddymiania w oparciu o standardy normy NFPA 204, PN-EN 12101:
  -Najczęściej popełniane błędy podczas projektowania oddymiania grawitacyjnego.
  -Współpraca grawitacyjnego systemu oddymiania z systemem sygnalizacji pożaru.
  -Oddymianie klatek schodowych -rozwiązania grawitacyjne i hybrydowe
  -Doświetlenie obiektów przemysłowych: produkcyjnych, magazynowych, logistycznych

After adding a product to your cart, click “Check out”. Above your order overall, on the right, enter the discount code https://herbcoupon.net/ (without offering contact information) in the box identified “Enter Promo/Rewards Code” and click “Use”.

Już dziś bezpłatnie zarezerwuj miejsce na kongres i konsultacje z ekspertami DAFA!
DND Project: http://fire-expo.pl/

Więcej
Powrót