Dodano: 02.01.2020

Forum Gospodarcze Budownictwa Build4Future – 4 edycja podczas targów BUDMA z udziałem Prezesa DAFA

W dn. 3-4 lutego 2020r. w ramach Targów Budma odbędzie się IV edycja Forum Gospodarczego Budownictwa „Build4Future”, nad którym DAFA objęło Patronat Brannżowy.

Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich spotkają się przedstawiciele administracji publicznej, generalni wykonawcy, producenci i deweloperzy by wspólnie dyskutować na temat obecnej i przyszłej sytuacji sektora budowlanego w Polsce.

Udział w debacie I w pierwszym dniu Forum tj. 3 lutego weźmie Prezes DAFA – Piotr Olgierd Korycki. Temat debaty to: „Nowe technologie i trendy w branży budowlanej”.

 

Ciekawe panele dyskusyjne przedstawicieli sektora publicznego z prywatnymi przedsiębiorcami oraz prelekcje ekspertów stworzą doskonałą okazję do zgłębiania takich tematów, jak: rynek deweloperski, innowacje i trendy w sektorze budownictwa, zmiany podatkowe oraz legislacyjne, czy projekty infrastrukturalne. Partnerem merytorycznym wydarzenia jest należąca do Wielkiej Czwórki firma EY, świadcząca usługi audytorsko-doradcze.

Dwa dni dyskusji zapoczątkuje debata na temat nowych technologii i trendów w branży budowlanej. Uczestnicy poruszą takie problemy, jak: zmieniające się oczekiwania odbiorców czy koszt implementacji nowych rozwiązań technologicznych. Tego samego dnia odbędzie się także panel na temat zmian prawnych i podatkowych w sektorze budowlanym w 2020 roku. Rzadko, w której branży przepisy zmieniają się tak szybko i są tak restrykcyjnie przestrzegane. Generalny wykonawca, deweloper oraz przedstawiciele litery prawa odpowiedzą czy Polsce grozi nadmierna regulacja i jak wpływa ona na kondycję sektora. Nie zabraknie również bardzo aktualnego tematu, jakim jest implementacja BIM w Polsce. To ogromne wyzwanie zarówno dla sektora publicznego, jak
i prywatnego.

Tematem przewodnim drugiego dnia forum będzie infrastruktura. Zainicjuje go debata na temat rozwoju projektów infrastrukturalnych w 2020 roku – sieci kolejowych, drogowych, żeglugi śródlądowej i morskiej. Rozmawiać będziemy także o partnerstwie publiczno-prywatnym, w tym o finansowaniu projektów PPP w kontekście perspektyw unijnych, planach inwestycji infrastrukturalnych, czy perspektywach sektora.

Więcej informacji oraz zakup biletów na stronie: https://build4future.pl/

Więcej

Dodano: 21.12.2019

ZABEZPIECZENIE WYKONAWCY W RELACJACH Z GW – relacja ze szkolenia Stowarzyszenia DAFA

Obecna sytuacja rynkowa nie jest łatwa dla wykonawców – firmy skarżą się, że generalni wykonawcy nie chcą płacić za wykonane roboty. Bywa, że niekorzystne aneksy i umowy narzucane są podwykonawcom „siłą”. Podstawą jest dobrze skonstruowana umowa.

Stowarzyszenie DAFA wychodzi naprzeciw tym problemom i organizuje panele szkoleniowe skoncentrowane na zabezpieczeniu i ochronie wykonawcy w relacjach ze zleceniodawcami.

14 listopada w Warszawie przedstawiciele blisko 20 firm wykonawczych skupionych w DAFA uczestniczyli w kolejnych tego typu warsztatach.

Spotkanie poprowadzili mecenasi z renomowanych kancelarii, skutecznie negocjujący umowy i posiadający dużą wiedzę z zakresu omawianej tematyki.

W szkoleniu wzięło udział ponad 40 uczestników, którzy mieli możliwość nie tylko konsultacji kwestii prawnych, ale również wymiany doświadczeń i problemów.

Uczestnicy szkolenia

Program szkolenia objął dwa bloki tematyczne.

Mecenas Marek Szwoch z firmy członkowskiej Sika Poland zwrócił uwagę na to jak zabezpieczyć swoją firmę przed problemami z rozliczeniem świadczeń, na co uważać podpisując umowę o roboty budowlane i chronić swoje interesy?

Wskazał m.in. na najczęściej spotykane błędy w umowach o roboty budowlane skutkujące szkodą dla wykonawcy, zaniechanie zgłoszenia podwykonawcy w świetle art. 647(1) k.c. oraz odpowiedzialność za wady. Podkreślił, jak ważne z punktu widzenia wykonawcy jest precyzyjne określenie zakresu robót i ustalenie za nie wynagrodzenia.


Mec. Marek Szwoch

Mecenasi Maciej Boryczko i Aldona Pietrzak z Kancelarii Gessel we współpracy z Członkiem Zarządu Adamem Krzanikiem zaproponowali ciekawą formułę pracy w grupach, która dała możliwość przeanalizowania zapisów wypracowanych w DAFA „Ogólnych Warunków Realizacji Kontraktu.

Żywa dyskusja pomiędzy uczestnikami szkolenia okazała się konfrontacją opinii i doświadczeń wynikających z wdrożenia zapisów dokumentu w życie.

 


Od lewej: Mec. Aldona Pietrzak, Mec. Maciej Boryczko

 

Duże zaangażowanie uczestników oraz mnogość zgłaszanych pytań potwierdziły potrzebę i zasadność organizacji tego typu spotkań.

Uczestnicy warsztatów

 

Po oficjalnej części warsztatów Stowarzyszenie DAFA zaprosiło gości na kolację do znanej warszawskiej restauratorki słynącej z rewolucyjnego podejścia do menu? Przyjazna atmosfera sprzyjała lepszemu poznaniu się i indywidualnym rozmowom w mniej formalnym tonie.

 

Uczestnicy warsztatów

Nieznajomość prawa szkodzi – to jedna z sentencji, która wybrzmiała podczas szkolenia i  którą każdy powinien znać. Niewiedza może narazić właścicieli firm wykonawczych na wiele problemów. Wobec tego DAFA stworzyło platformę wymiany poglądów i doświadczeń firm wykonawczych, mających na celu ochronę ich interesów przed różnego typu zagrożeniami.

Wciąż bowiem zleceniodawcy wykazują się sprytem, wymuszając na wykonawcy stosowanie dodatkowych zabezpieczeń. DAFA zamierza kontynuować wysiłki zmierzające do uświadamiania wykonawcom ich praw i umacniania ich pozycji negocjacyjnej. Nie stanowi novum, że za wykonaną pracę, należy się zapłaty!


Uczestnicy warsztatów

 

Zainteresowane współpracą firmy wykonawcze zapraszamy do kontaktu z biurem DAFA.

Więcej

Dodano: 04.12.2019

Relacja z konferencji Konstrukcje Budowlane_WYKŁAD EKSPERCKI DAFA

22 listopada odbyła się VI edycja konferencji Konstrukcje Budowlane, której  Stowarzyszenie DAFA było Partnerem Branżowym.

W tym roku uczestnicy mieli przyjemność spotkać się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie i wysłuchać prelekcji dotyczących konstrukcji żelbetowych, konstrukcji stalowo-betonowych oraz innowacjach w  prefabrykacji.

Zagadnienia „Poprawnego projektowania i realizacji dachów zielonych” omówił  Pan Krzysztof Wielgus, reprezentujący DAFA i Grupę Merytoryczną DACHY ZIELONE w wydarzeniu.

Udział w konferencji wzięło ponad 220 uczestników: projektantów konstrukcji i inżynierów budownictwa,  14 prelegentów, wśród nich autorzy książek naukowych i autorytety branży budowlanej, m.in. prof. Włodzimierz Starosolski, prof. Michał Knauff, prof. Elżbieta Szmigiera, prof. Andrzej Cholewicki, dr inż. Wit Derkowski czy dr inż. Janusz Pędziwiatr.

 

Nie zabrakło autorów omawianego na konferencji budynku. Architekci Marek Budzyński i Zbigniew Badowski wraz z resztą zespołu opowiedzieli o realizacji projektu, następnie wzięli udział w wycieczce technicznej pokazując uczestnikom konferencji świeżo oddane do użytku miejsca oraz niedostępną dla gości biblioteki maszynownię.

Więcej

Dodano: 03.12.2019

Patronat i wykład na konferencji _Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym

Zapraszamy w charakterze Patrona na XVI Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną „Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym – Materiały i technologie energooszczędne”, organizowaną w dn. 4-6 grudnia w Częstochowie przez Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej.

    

Drugiego dnia konferencji Pan Andrzej Kania, reprezentując DAFA, wskaże w referacie na „Zalety dachów zielonych w kontekście energooszczędności.”

 

Tematyka konferencji obejmuje teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego budownictwa zrównoważonego. Spotkanie będzie okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy środowiskiem akademickim a przemysłowym.
Celem konferencji jest prezentacja najnowszych rozwiązań projektowych, technologicznych i materiałowych stosowanych w budownictwie energooszczędnym.

 

 

Więcej informacji na: http://mest.bud.pcz.pl/

Więcej

Dodano: 03.12.2019

Spotkanie GT KOROZYJNOŚĆ z ITB i PŚ

27 listopada w Gliwicach  odbyło się spotkanie Grupy Tematycznej KOROZYJNOŚĆ z udziałem zaproszonych Gości – mgr inż. Adriana Strąka z Instytutu Techniki Budowlanej oraz profesorów z Politechniki Śląskiej – dr hab. inż. Tomasza Tańskiego i dr hab. inż. Rafała Babilasa. Obrady skoncentrowane były na projekcie wytycznych „Zalecenia dotyczące ochrony antykorozyjnej”.

Tematem rozmów były ewentualne płaszczyzny współpracy Stowarzyszenia DAFA z Politechniką Śląską, obejmujące udział reprezentantów uczelni przy tworzonych wytycznych DAFA oraz możliwości zdefiniowania kategorii klas środowiskowych w Polsce.

Od prawej: Ewelina Bernstock-Kopaczyńska, Mateusz Tekielak, Eugeniusz Janc, Ewelina Klin, Marian Bober, Piotr O. Korycki, Jerzy Derda, Waldemar Gaca, Adrian Strąk, Andrzej Fiszer, Tomasz Mańka, Rafał Babilas, Tomasz Tański, Paweł Biłda, Roman Węglarz, Katarzyna Wiktorska.

Eksperci z Politechniki Śląskiej poinformowali uczestników spotkania o możliwych projektach na linii producent-politechnika, jak: rozwiązywanie problemów technicznych i materiałowych, wsparcie badań nastawionych na innowację, wypracowanie przy wsparciu uczelni know-how dla firmy. Politechnika dysponuje wiedzą i urządzeniami do rozwiązywania problemów badawczych i umożliwia przeniesienie wiedzy praktycznej na teorię.

W spotkaniu udział wzięli:  Rafał Babilas (Politechnika Śląska) , Marian Bober (Koelner), Paweł Biłda (Tata Steel), Jerzy Derda (Adamietz), Andrzej Fiszer (ME Polska), Waldemar Gaca (Balex Metal), Eugeniusz Janc (ArcelorMittal), Ewelina Klin (DAFA), Ewelina Bernstock-Kopaczyńska (Blachprofil 2) , Piotr Olgierd Korycki (Pruszyński), Tomasz Mańka (Ejot), Tomasz Tański (Politechnika Śląska), Mateusz Tekielak (Walraven), Adrian Strąk (ITB), Roman Węglarz (Tata Steel), Katarzyna Wiktorska (DAFA), Michał Wilk (DAFA), Henryk Ziobro (Wkręt-met).

Nie ulega wątpliwości, że nauka inspiruje przemysł, a przemysł naukę. Mamy więc nadzieję, że Stowarzyszenie DAFA będzie stanowiło transfer wiedzy i technologii pomiędzy przedstawicielami świata akademickiego, przemysłowego i najważniejszych instytucji budowlanych w Polsce.

Więcej

Dodano: 28.11.2019

Zaproszenie na konferencję STOWARZYSZENIA DAFA: „Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych – aspekty projektowe i wykonawcze”

Stowarzyszenie DAFA, zaprasza na IX Konferencję naukowo-techniczną: „Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych – aspekty projektowe i wykonawcze” w dniu 05 lutego 2020 r. w Poznaniu w ramach BUDMY.

WAŻNA INFORMACJA! Z uwagi na wysoką frekwencję uczestników Konferencja została przeniesiona do Pawilonu nr 15 (Poznań Congress Center) – sala G.

Konferencja będzie okazją do zdobycia starannie wyselekcjonowanej wiedzy opartej na doświadczeniach rzeczoznawców, wykładowców i praktyków oraz do nawiązania relacji z innymi specjalistami z branży. Ideą konferencji jest zwiększenie świadomości ochrony przeciwpożarowej, przedstawienie wytycznych projektowych i dobrych praktyk w doborze prawidłowych rozwiązań dla obiektów budowlanych.

POBIERZ SZCZEGÓŁOWY KONSPEKT KONFERENCJI (klik)

Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną premierowo wytyczne Stowarzyszenia DAFA: „Bezpieczeństwo pożarowe ścian i fasad”.

Program konferencji:

Wydarzenie dedykowane jest projektantom, architektom, wykonawcom oraz specjalistom nadzorującym procesy budowlane, a także producentom, rzeczoznawcom, strażakom, inspektorom ochrony przeciwpożarowej jak również innym osobom zajmującym się sprawami ochrony przeciwpożarowej.

 

PARTNER KONFERENCJI:                                                PATRONI BRANŻOWI:

                                                                             

PATRONI MEDIALNI:

          
  

Więcej

Dodano: 12.11.2019

Konferencja Rewitalizacja | PATRONAT | WYKŁAD EKSPERCKI DAFA

Zapraszamy do dołączenia do wydarzenia organizowanego pod Honorowym Patronatem DAFA.

Konferencja „REWITALIZACJA. Stare budynki – Nowe funkcje” odbędzie się w dn. 21 listopada w Krakowie.

Profesjonaliści z ramienia DAFA: dr inż. Paweł Fiszer wraz z mgr inż. Monika Hyjek zaprezentują wykład  pt. „ELEWACJE WENTYLOWANE. Bezpieczeństwo pożarowe i izolacyjność cieplna.”

 

Celem konferencji jest pokazanie dobrych praktyk dedykowanych obiektom objętym rewitalizacją.

Udział w wydarzeniu polecamy wykonawcom, architektom, projektantom, deweloperom i inwestorom, konserwatorom zabytków, koordynatorom ds. rewitalizacji i kierownikom budów.

Szczegółowy program oraz rejestracja dostępne są na stronie organizatora – DND Project: LINK (klik)

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu!

Więcej

Dodano: 04.11.2019

Podsumowanie spotkania z Założycielami DAFA

Stowarzyszenie DAFA to organizacja dobrze postrzegana w branży i przynosząca korzyści swoim członkom.
To powód do satysfakcji, ale i dyskusji z jej założycielami, jak po 13 latach od założenia widzą jej przyszłość.

Okazją ku temu było spotkanie Ojców Założycieli z obecnym Zarządem i Komisją Rewizyjną,
które odbyło się 29 października w Pyskowicach z udziałem: Macieja Borodzicza, Wojciecha Całki, Pawła Fiszera, Brunona Gogola, Henryka Jarnot, Eweliny Klin, Piotra O. Koryckiego, Adama Krzanika, Michała Miąska,  Witolda Okońskiego, Krzysztofa Rogosza, Andrzeja Wdowiaka, Katarzyny Wiktorskiej, Mirosława Wróblewskiego, Sławomira Zająca.

 

 

Od lewej: Michał Miąsek, Wojciech Całka, Krzysztof Rogosz, Ewelina Klin, Maciej Borodzicz, Katarzyna Wiktorska, Adam Krzanik, Piotr O. Korycki, Mirosław Wróblewski, Paweł Fiszer, Andrzej Wdowiak, Sławomir Zając, Brunon Gogol, Witold Okoński.

 

Zamysłem spotkania było wsłuchanie się w głosy inicjatorów Stowarzyszenia na temat kierunków rozwoju DAFA, analiza przeszłości oraz próba spojrzenia na organizację w perspektywie kolejnych lat.

Goście poruszyli problemy, z którymi borykają się obecnie członkowie Stowarzyszenia i rozważali potencjalnie najlepsze rozwiązania. W trakcie spotkania omawiano takie kwestie, jak: oferta dla wykonawców, szkolenia, powołanie Sądu Koleżeńskiego, Rady Technicznej, charakter Dorocznych Spotkań czy decyzyjność Walnego Zebrania.

Wizja przyszłości DAFA koncentruje się głównie na rozszerzeniu liczby firm wykonawczych i zapewnieniu im wparcia technicznego. Stowarzyszenie dąży do zbudowania organizacji, do której można się zwrócić po kompetentną pomoc.

Powołany w tym celu konsultant techniczny pomoże jeszcze sprawniej reagować na pytania i problemy wykonawców.

Stowarzyszenie ma nadzieję czerpać z doświadczenia Ojców Założycieli, których obecność w życiu DAFA stanowi o sile organizacji!

Więcej

Dodano: 20.09.2019

DAFA partnerem ogólnopolskiego spotkania inżynierów budownictwa

22 listopada w Warszawie odbędzie się VI edycja ogólnopolskiej konferencji KONSTRUKCJE BUDOWLANE 2019, której DAFA jest Partnerem. Organizatorem wydarzenia jest Instytut PWN.Stowarzyszenie będzie reprezentował  w roli prelegenta Pan Krzysztof Wielgus, wprowadzając słuchaczy w tematykę „Poprawnego projektowania i realizacji dachów zielonych”.

Kim są pozostali prelegenci? To rozpoznawalne i cenione nazwiska w branży!
Prof. Włodzimierz Starosolski, prof. Michał Knauff, prof. Andrzej Cholewicki, prof. Elżbieta Szmigiera, dr inż. Janusz Pędziwiatr, dr inż. Jarosław Szulc, dr inż. Wit Derkowski, dr inż. Marcin Niedośpiał, dr inż. Irena Bobulska-Cholewicka, mgr inż. Bartosz Grzeszykowski, mgr inż. Wiesław Bocheńczyk oraz architekci Marek Budzyński i Zbigniew Badowski – to mówcy tegorocznej edycji, aktywni zawodowo, wielokrotnie nagradzani za swoją pracę, zasłużeni zarówno dla nauki jak i dla polskiej branży budowlanej.

Jakie tematy omówią podczas konferencji?

  • Uwzględnienie sytuacji wyjątkowych w projektowaniu konstrukcji żelbetowych.
  • Oddziaływanie sprężenia na konstrukcje z betonu.
  • Efekty drugiego rzędu przy wymiarowaniu słupów żelbetowych.
  • Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych.
  • Trójwarstwowe ściany w budynkach wielkopłytowych – połączenia, diagnostyka, systemy wzmacniające.
  • Innowacje w prefabrykatach betonowych.
  • Obiekty prefabrykowane ze stropami z płyt HC – wybrane zagadnienia projektowania.
  • Poprawne projektowanie i realizacja dachu zielonego.
  • Projektowanie i realizacja Biblioteki Uniwersyteckiej.
  • Skutki zmian prawa budowlanego w 2019 r. dla projektantów konstrukcji i inżynierów budownictwa.

 

Niepowtarzalną atrakcją będzie wystąpienie Marka Budzyńskiego i Zbigniewa Badowskiego. Architekci opowiedzą o projektowaniu i realizacji Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, a na zakończenie spotkania oprowadzą uczestników po jednym z najbardziej rozpoznawalnych budynków Warszawy!

 

Szczegółowy program konferencji oraz warunki uczestnictwa znajdziesz na stronie >> http://bit.ly/2M2Q2Mj

Rejestracja >> http://bit.ly/2M2Q2Mj

Więcej

Dodano: 12.09.2019

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE NA KAŻDYM ETAPIE – relacja ze szkolenia DAFA

Odpowiedzią na wyzwania współczesnego rynku jest rozwój budownictwa z większą orientacją na kwestie PPOŻ. Nie zapominając o tej idei, Stowarzyszenie DAFA zorganizowało po raz drugi szkolenie, którego tematem przewodnim były „Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego w obiektach budowlanych”.

 

 


uczestnicy szkolenia

 

Spotkanie w dn. 05 września w Łodzi przygotowane zostało na bazie sformułowanych przez DAFA Wytycznych „Bezpieczeństwo pożarowe dachów” oraz będącej w fazie projektu publikacji „Bezpieczeństwo pożarowe ścian i fasad”.

Krótkie słowa powitania do uczestników – 40 osób z blisko 20 firm skierował Prezes DAFA – Piotr Olgierd Korycki.

 

Piotr Olgierd Korycki

Szkolenie w formule wykładowo-warsztatowej, było przeplatane ciekawymi przykładami z praktyki, którymi dzieliły się ekspertki PPOŻ. : Monika Hyjek i Eliza Gissel.

 

Monika Hyjek

Prelegentki w części dotyczącej „Bezpieczeństwa pożarowego w ujęciu projektowo-wykonawczym” omówiły wymagania przeciwpożarowe dla dachów, proponowane rozwiązania techniczne w aspekcie bezpieczeństwa pożarowego dachu, raporty klasyfikacyjne oraz wprowadziły w tematykę wymagań przeciwpożarowych dla ścian.

Monika Hyjek

Ekspertki podkreśliły, że wymagania mogą dotyczyć zarówno całych dachów, jak też ich części składowych (konstrukcji, przekrycia), a nawet poszczególnych wyrobów lub materiałów wchodzących w ich skład (wyroby izolacji cieplnej, świetliki).

Zadania praktyczne polegały m. in. na zaznaczeniu na rzutach budynku miejsca na dachach, które należy zabezpieczyć pod względem ochrony przeciwpożarowej.

uczestnicy warsztatów

W bloku poświęconym „Profilom cienkościennym w warunkach pożaru”, Eliza Gissel zwróciła uwagę na klasyfikacje w zakresie odporności ogniowej warstwowych przekryć dachowych.

 

 Eliza Gissel

W trakcie szkolenia podjęto również ważny temat „Wentylacji pożarowej w obiektach magazynowych i przemysłowych”. Dobrymi praktykami w tym zakresie podzieliła się z uczestnikami Izabela Tekielak-Skałka.

We wstępie do wykładu prelegentka zadała słuchaczom pytanie: po co stosować wentylację? Wskazując w dalszej części prezentacji na jej ważne aspekty jak: klapy dymowe, nawiew kompensacyjny czy rolę kurtyn dymowych.

Izabela Tekielak-Skałka

 

Wieczorna część spotkania o charakterze integracyjnym odbyła się w restauracji w centrum Łodzi. Na spotkaniu w luźnej atmosferze dyskutowano i wymieniano się doświadczeniami w zakresie podejmowanych realizacji budowlanych.

Szkolenie potwierdziło, że na zmieniającym się nieustannie rynku budowlanym kluczem do sukcesu jest m.in. znajomość wymagań z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, która pomoże uniknąć błędów, a co za tym idzie kosztów (i czasu) związanych z ich naprawianiem.

uczestnicy szkolenia

Stowarzyszenie DAFA zamierza aktywnie kontynuować działania edukacyjne, opierając się na zasadzie, że jakość w budownictwie tworzą ludzie, a wiedza to narzędzie umożliwiające tworzenie wysokich standardów.

Więcej
Powrót