Dodano: 17.11.2022

Nowa inicjatywa merytoryczna DAFA » Fotowoltaika na dachach płaskich

Miło nam podzielić się z Państwem informacją na temat nowej inicjatywy merytorycznej Stowarzyszenia DAFA w celu opracowania brakujących „Wytycznych do wykonania instalacji fotowoltaicznych na dachach płaskich”.

Prace będą realizowane w ramach Grupy Merytorycznej DACH PŁASKI przez nowopowołany Zespół Tematyczny 𝗙𝗢𝗧𝗢𝗪𝗢𝗟𝗧𝗔𝗜𝗞𝗔.

Obecna sytuacja na rynku europejskim determinuje gwałtowny wzrost zainteresowania instalacjami fotowoltaicznymi wykonywanymi na dachach płaskich.

Stan ten stwarza realne zagrożenie powstawania i powielania błędów zarówno przez samych instalatorów a także producentów konstrukcji, którzy wiedzy na temat dachów nie traktują jako istotnej, skupiając się jedynie na atrakcyjności cenowej własnej oferty.

Mamy dziś szansę podzielić się wiedzą i realnie wpłynąć na bezpieczeństwo powstających instalacji.

Chcielibyśmy zaprosić do wzięcia udziału w pracach nad wytycznymi do wykonania instalacji fotowoltaicznych na dachach płaskich, w których precyzyjnie będziemy mogli określić warunki powstawania instalacji biorąc pod uwagę między innymi układ warstw dachu, rodzaj stosowanych materiałów czy ich możliwe rozmieszczenie w kontekście prawidłowego funkcjonowania dachu czy wpływu na inne urządzenia.

Wytyczne będą wydane pod egidą Stowarzyszenia DAFA, co gwarantuje ich ekspercki i neutralny produktowo charakter.

Uzupełniając niedobory literatury technicznej w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznych, stworzymy narzędzie pomocne wszystkim uczestnikom procesu realizacyjnego.

Zapraszamy do podzielenia się swoimi doświadczeniami i przesyłania zgłoszeń do współpracy na adres: biuro@dafa.com.pl

Spotkanie inauguracyjne nowego zespołu zaplanowane jest w dn. 14 marca w Opolu.

Więcej

Dodano: 17.11.2022

Nowe wytyczne DAFA » Dobór materiałów w środowiskach korozyjnych

Z dumą prezentujemy najnowsze wytyczne Stowarzyszenia DAFA: „Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych
i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych”.

Autorzy artykułu – dr hab. inż. Tomasz Tański z Politechniki Śląskiej oraz Roman Węglarz – Koordynator Grupy Tematycznej KOROZYJNOŚĆ zwracają uwagę czytelników na złożoność problemu właściwego doboru materiałów w różnych środowiskach korozyjności.

Wytyczne mają służyć odbiorcom z branży budowlanej w poszerzeniu ich wiedzy z zakresu odporności korozyjnej produktów stalowych oraz ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem korozji na materiały i produkty z nich wykonywane.
Artykuł wykorzystuje materiał z wytycznych IFBS „Grundlagen” i jest efektem prac Grupy Tematycznej KOROZYJNOŚĆ w Stowarzyszeniu DAFA.

         kliknij i pobierz artykuł

                                                                                                                     Źródło: Nowoczesne Hale 4/2022

 

 

Więcej

Dodano: 16.11.2022

Zaproszenie na Konferencję naukowo-techniczną »Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów Budowlanych» MTP BUDMA 2023

Mamy przyjemność zaprosić Państwa w roli współorganizatora na II Konferencję Naukowo-Techniczną „Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów Budowlanych”, organizowaną wspólnie ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Pożarnictwa oraz Politechniką Poznańską podczas MTP BUDMA.

1-2 lutego, Poznań

sala 1 F na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich

BUDMA 2023

Organizatorzy: 

 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Wielkopolski,
 • Koło SITP przy Politechnice Poznańskiej,
 • Instytut Analizy Konstrukcji oraz Instytut Budownictwa Politechniki Poznańskiej,
 • Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA

Adresaci:

 • architekci, konstruktorzy i wykonawcy, firmy związane z bezpieczeństwem pożarowym,
 • rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,
 • strażacy PSP, specjaliści i inspektorzy ochrony przeciwpożarowej,
 • pracownicy naukowi, studenci kierunków budownictwo, architektura, inżynieria środowiska i bezpieczeństwo pożarowe.

 W programie konferencji przewidziany jest blok wykładów Stowarzyszenia DAFA, który poprowadzą eksperci Stowarzyszenia:

 • mgr inż. Monika Hyjek i mgr inż. Krzysztof Bagiński omawiając „Dobór prawidłowych rozwiązań dla dachów płaskich – bezpieczeństwo pożarowe wg wytycznych DAFA”;
 • mgr inż. Łukasz Ostapiuk prezentując „Wpływ zmian aranżacji w obiektach produkcyjno-magazynowych na system oddymiania – premiera poradnika DAFA”.

 

Sylwetki prelegentów –  ekspertów DAFA:

mgr inż. Monika Hyjek

 

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo budowli” oraz kursu specjalistów ochrony przeciwpożarowej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Aktywny członek komitetów technicznych PKN, SITP, NizO i MIWO. Pasjonatka życia i bezpieczeństwa. Zawodowo związana z firmą ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.  Członek zespołu redakcyjnego Wytycznych „Bezpieczeństwo pożarowe dachów” i „Bezpieczeństwo pożarowe ścian i fasad” Stowarzyszenia DAFA.

mgr inż. Krzysztof Bagiński

Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych; Członek: SITP i Komitetu Technicznego ds. systemów oddymiania; Stowarzyszenia Polska Wentylacja; grupy roboczej ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki; OSPZPiSR. Autor wielu artykułów w prasie branżowej. Zawodowo związany z firma „MERCOR” S.A. Członek zespołu redakcyjnego Grupy Tematycznej ODDYMIANIE i Koordynator Grupy Merytorycznej PPOŻ.  Stowarzyszenia DAFA.

mgr inż. Łukasz Ostapiuk

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Koordynator Grupy Tematycznej ODDYMIANIE GRAWITACYJNE Stowarzyszenia DAFA. Od 2014 roku związany z firmą „MERCOR” S.A. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z projektowaniem i wykonawstwem systemów oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego. Prelegent na szkoleniach dla projektantów, instalatorów i konserwatorów systemów wentylacji pożarowej w obiektach budowlanych, organizowanych przez CNBOP-PIB w Józefowie. Prowadzi również wykłady na studiach podyplomowych Wentylacja Pożarowa organizowanych przez Politechnikę Warszawską. Autor i współautor artykułów branżowych opisujących problematykę oddymiania obiektów produkcyjno-magazynowych i obiektów wielkokubaturowych.

 

 

PROGRAM KONFERENCJI:

DZIEŃ I – 1 LUTEGO
Zmiany w Eurokodach –PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI z uwagi na warunki pożarowe

11.00 – 11.20 Otwarcie konferencji

11.20 – 12.00 Zmiany w zakresie określania oddziaływania pożaru w nowelizacji Eurokodu 1 – dr inż. Michał Malendowski, Politechnika Poznańska

12.00 – 12.40 Nowelizacja EN 1992-1-2 – Projektowanie konstrukcji z betonu z uwagi na warunki pożarowe – mgr inż. Wojciech Szymkuć, Politechnika Poznańska

12.40 – 13.15 Nowe procedury projektowania elementów stalowych o przekrojach klasy 4 w pożarze według nowelizacji Eurokodu 3 – mgr inż. Michalina Lewandowska – absolwentka Politechniki Poznańskiej

13.15 – 13.45 Przerwa kawowa

13.45 – 14.00 Prezentacja partnera konferencji

14.00 – 14.40 Bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji drewnianych – przewagi i ograniczenia w świetle nowych trendów w budownictwie – dr inż. Paweł Sulik, Instytut Techniki Budowlanej

14.40 – 15.20 Nowa odporność ogniowa ścian murowanych wg Eurokodu 6 – dr inż. Piotr Turkowski, Instytut Techniki Budowlanej

15.20 – 15.30 Zakończenie pierwszego dnia konferencji.

 

DZIEŃ II – 2 LUTEGO
bezpieczeństwo pożarowe OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

11.00 – 11.15 Otwarcie konferencji

11.15 – 11.45 Zmiany w przepisach z zakresu ochrony przeciwpożarowej dotyczące obiektów budowlanych – st. bryg. mgr inż. Ernest Ziębaczewski, dyrektor Biura Przeciwdziałania Zagrożeniom Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej

11.45 – 12.25 Dobór prawidłowych rozwiązań dla dachów płaskich – bezpieczeństwo pożarowe według wytycznych DAFA – mgr inż. Monika Hyjek, mgr inż. Krzysztof Bagiński – Stowarzyszenie DAFA

12.25 – 12.40 –Bramy przeciwpożarowe- Urządzenia kontrolne i zabezpieczające. Drzwi ewakuacyjne w bramie z kontrolą dostępu – dr inż. Zenon Małkowski, Ekspert techniczny – Małkowski-Martech S.A.

12.40 – 13.10 Przerwa kawowa

13.10 – 13.40 Wpływ zmian aranżacji w obiektach produkcyjno-magazynowych na system oddymiania – premiera poradnika DAFA – mgr inż. Łukasz Ostapiuk – rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, Stowarzyszenie DAFA

13.40.-13.55. Nowatorskie podejście do oświetlenia drogi ewakuacji zgodnie z normą PN-EN 1838: 2013 – Sandra Wegner, Kierownik Sprzedaży Regionalnej TM Technologie Sp. z o.o..

13.55 – 14.30 Deklaracje właściwości użytkowych jako kluczowe dokumenty w procesie wprowadzania wyrobów do ochrony przeciwpożarowej do obrotu – mgr inż. Justyna Beczkowicz, mgr inż. Edyta Staniszewska-Chlebowska, Instytut Techniki Budowlanej

14.30 – 15.10 Odpowiedzialność w budownictwie – aspekty prawne – mgr inż. Jan Miodek – analityk procesów budowlanych, projektant

15.10 – 15.30 Dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji

 

Warunki udziału i rejestracja dostępne są na: www.sitp.poznan.pl

 

Więcej

Dodano: 05.11.2022

Patronat Branżowy DAFA nad Rankingiem Budowlana Marka Roku

Polacy stawiają na inwestowanie w nieruchomości,
jakie marki budowlane zyskają renomę fachowców w 2023 roku?

Przy wsparciu DAFA w roli Patrona Branżowego firma badawcza ASM przeprowadza wśród fachowców, ogólnopolskie badanie ankietowe, które ma na celu poznanie ich opinii na temat kilkudziesięciu grup asortymentowych materiałów budowlanych. Dzięki temu inwestorzy będą mogli zyskać miarodajne informacje z rynku i wybrać najlepsze produkty do budowy/remontów swoich nieruchomości. Wykonawcy wskażą najlepsze marki już po raz XIX.

 

Ranking Budowlana Marka Roku ze względu na badawczy charakter jest klasyfikacją niezależną od subiektywnych czynników. Wykonawcy spontanicznie (bez podania listy brandów) wskazują marki używane w ciągu danego roku najczęściej oraz te, które wg nich cechują się najwyższą jakością i najlepszą relacją ceny do jakości. Klasyfikowani są również generalni wykonawcy. Wskazane przez fachowców marki uhonorowane zostają tytułami Złotej, Srebrnej i Brązowej Budowlanej Marki Roku oraz Wyróżnieniami w poszczególnych kategoriach. Marki, które od lat utrzymują wysoką pozycję na rynku i cieszą się wieloletnim uznaniem fachowców zostają uhonorowane tytułami Złotych, Srebrnych i Brązowych Championów Roku. Oprócz zwycięzców w poszczególnych segmentach produktowych wyłaniani są laureaci Budowlanej Marki Roku w klasyfikacji ogólnej – to marki cieszące się uznaniem wszystkich fachowców niezależnie od kategorii produktowej.

Dane zebrane w trakcie badania zostają skrupulatnie przeanalizowane i opracowane w formie raportów dla każdej grupy produktowej. Raporty Budowlana Marka Roku 2023 prezentują aktualną klasyfikację opartą o roczny cykl używania produktów. Opracowania te obrazują jakość współpracy producentów z wykonawcami w danym roku. Ta współpraca przekłada się na pozycję marki na rynku ponieważ aż 53% wykonawców poleca marki materiałów budowlanych nagrodzone tytułem Budowlanej Marki Roku[1] a 82,3% Polaków z pewnością wybrałaby produkt oznaczony logo BMR[2]. Ponadto aż 77,2% inwestorów indywidualnych będących w procesie remontowo-budowlanym sprawdza rankingi szukając informacji o produktach[3].

 

Ranking Budowlana Marka Roku jest jedynym w Polsce projektem badawczym o tak szerokim zasięgu i niezależnym charakterze opartym o autentyczne wskazania rynku. Publiczne ogłoszenie wyników odbędzie się 15 czerwca 2023 r. podczas uroczystej Gali w hotelu Windsor w Jachrance.

Polakom planującym budowę/remont polecamy śledzenie aktualnych preferencji wykonawców na rynku i poznania wiarygodnych, cenionych produktów budowlanych. Producentów zapraszamy do wzięcia udziału w Rankingu i weryfikacji pozycji swoich marek, Pełna lista kategorii, regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.budowlanamarkaroku.com.

Kontakt w sprawie Rankingu
Joanna Florczak-Czujwid, +48
697 134 770, j.florczak@asmresearch.pl

 

[1] Badanie CATI, I kwartał 2019

[2] Badanie CAWI, grudzień 2022

[3] Badanie CAWI, grudzień 2022

Więcej

Dodano: 04.11.2022

Patronat Honorowy nad cyklem prezentacji Finaliści i laureaci Plebiscytu Polska Architektura XXL 2021

Zapraszamy na prezentacje w ramach cyklu Finaliści i laureaci Plebiscytu Polska Architektura XXL, który Stowarzyszanie DAFA objęło Patronatem Honorowym.

Najbliższa prezentacja:

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie.  Stuletni budynek z najpiękniejszą salą koncertową świata – prezentacja online

Przy ul. Rakowieckiej w Warszawie działa jedna z najlepszych szkół muzycznych w Polsce. Neogotycki budynek stał się punktem wyjścia dla jej twórców pracowni Konior Studio. Tak powstał projekt na światowym poziomie, którego sercem jest profesjonalna sala koncertowa. Zapraszamy na prezentację obiektu w ramach cyklu Finaliści i laureaci Plebiscytu Polska Architektura XXL, którą poprowadzi Dominik Koroś z Konior Studio. Widzimy się 16 lutego 2023 o godz. 10:00. Zapisz się już teraz.

 

Zabytkowy gmach dawnego sierocińca został starannie wyremontowany i zaadaptowany do nowych funkcji – a także połączony z salą koncertową. Jak podkreśla sam autor jego celem nie było konkurowanie z neogotyckim gmachem. “Zastany kontekst zainspirował nas do stworzenia z zewnątrz architektury tła wyrażonej kontynuacją struktury, skali i rytmów gmachu istniejącego natomiast wewnątrz świata pełnego detali akustycznych podporządkowanych muzyce i ciszy“.

 

Ze względu na układ przestrzenny brył, ale i duże potrzeby (sala koncertowa miała pomieścić 700 uczniów, 200 pedagogów i 500 melomanów) praca architektów nie sprowadziła się tylko do posadowienia na tyłach istniejącego obiektu nowej bryły. Aby ułatwić komunikację użytkowników, ale i otworzyć szkołę na miasto zdecydowano się nie tylko zredukować jej ogrodzenie, ale i zaproponować całkiem nowe wejście do sali koncertowej.

 

Sercem całego założenia jest sala koncertowa” – podkreśla zespół pracowni Konior Studio. Ta nowa bryła założona została na planie koła i otrzymała proste, gładkie, surowe elewacje, które stanowią tło dla neogotyckiego gmachu od frontu. Jak we wszystkich swoich projektach związanych z muzyką i tu Tomasz Konior formę architektoniczną sali oraz jej wnętrza zdeterminował rozwiązaniami akustycznymi

 

Więcej o tym ciekawej realizacji dowiecie się podczas prezentacji. Będzie można zadawać pytania i komentować.

 

Rejestracja na prezentację: TUTAJ

Wydarzenie na FB: TUTAJ

ORGANIZATORZY:

Grupa Sztuka Architektury, Konior Studio

 

PATRONI HONOROWI:

SARP, SAK, IA, DAFA

 

PATRONI MEDIALNI:

Architecture Snob, Nowy Magazyn, Instalacje, Point of Design, oknonet.pl, example.pl, budnews.pl, moredesigns.pl, budowa.org, budownictwo.org, nieruchomosci.biz,

 

Kontakt prasowy/Patronat medialny

Marta Artman
Grupa Sztuka Architektury
mail: marta.artman@sztuka-architektury.pl
mob. 694 383 190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej

Dodano: 04.11.2022

Zapowiedź Konferencji Patronackich DAFA » KONGRES POŻARNICTWA/HALE PRZEMYSŁOWE I MAGAZYNY

Miło jest nam poinformować, że Stowarzyszenie DAFA objęło Patronat Medialny nad grudniowymi konferencjami organizowanymi przez DND Project.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat wydarzeń propagujących nowe rozwiązania technologiczne oraz oferujących szereg ważnych i praktycznych zagadnień w jednym czasie i miejscu popartych wiedzą i doświadczeniem prelegentów

 

 

 

Konferencja KONGRES POŻARNICTWA 2022 – 1 grudnia 2022 ŁÓDŹ

Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów Budowlanych w praktyce projektowej i wykonawstwie. PODSUMOWANIE NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN i najczęściej występujących NIEPRAWIDŁOWOŚCI z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ!

Mijający rok 2022 obfitował w szereg zmian m.in. w warunkach technicznych czy wymaganiach ochrony przeciwpożarowej – teraz czas na podsumowanie i wprowadzenie w to co jeszcze przed nami m.in. zmiany w ustawie prawo budowlane czy chociażby w metodyce odbiorowej przez organa Państwowej Straży Pożarnej. Chcesz wiedzieć więcej, przyjedź na KONGRES POŻARNICTWA 2022 1 grudnia 2022 do Łodzi.

 

Kiedy? 1 grudnia 2022 (czwartek) ŁÓDŹ
w godz. 09.00-15.00

Gdzie? Centrum Konferencyjno-Bankietowe RUBIN,  Lodowa 94, 93-232 Łódź

Formuła wydarzenia: KONFERENCJA STACJONARNA

Udział: BEZPŁATNY

Parking: BEZPŁATNY

W programie panele merytoryczne, zagadnienia problemowe, rozwiązania praktyczne oraz wymagania formalno-prawne

 

PROGRAM WYDARZENIA W SKRÓCIE

 • Charakterystyka najczęstszych nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • Bezpieczeństwo obudowy budynków halowych – nowe wyniki badań ogniowych płyt warstwowych, aktualizacja certyfikatu FM Approval
 • Możliwości analizy projektów budowlanych w technologii BIM. Nadzór ppoż. na dokumentacji PDF
 • Skaning laserowy w służbie pożarniczej – przykłady zastosowań
 • Rozwiązania techniczne, które pozwalają na szybką i sprawną ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami
 • Projektowanie i prawidłowy dobór systemów detekcji w obiektach przemysłowych: akumulatorownie, kotłownie, pomieszczenia produkcyjne i magazynowe. Normy, przepisy i przykłady zastosowań
 • Zmiany w grupie kabli do instalacji przeciwpożarowych – klasy reakcji na ogień wg zapisów związanych z rozporządzeniem o wyrobach budowlanych (CPR) w nowym projekcie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 • Zasilanie bram dokowych w systemach grawitacyjnej wentylacji pożarowej zgodnie z normą EN 12101-10 w oparciu o certyfikowane zasilacze w obiektach logistycznych, magazynowych, produkcyjnych
 • Zmiany w metodyce postępowania podczas odbiorów obiektów budowlanych  realizowanych przez Państwową Straż Pożarną.
 • Przeciwpożarowa stolarka aluminiowa jako istotny element w zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się ognia. Systemy kontroli dostępu offline i online – wyższy poziom bezpieczeństwa
 • STREFA WYSTAW – -> TESTOWANIE ROZWIĄZAŃ, PREZENTACJE Z ZAKRESU MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII  w zakresie bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych

 

Więcej informacji oraz zapisy na wydarzenie na stronie Organizatora: https://kongrespozarnictwa.pl/lodz2022

 

Konferencja HALE PRZEMYSŁOWE I MAGAZYNY 2022 – 8 grudnia 2022 POZNAŃ

Najbardziej problematyczne zagadnienia z punktu widzenia projektanta, inwestora, wykonawcy oraz zarządcy obiektów przemysłowych i magazynowych. Dedykowane rozwiązania i najnowsze na rynku technologie dla nowoczesnego budownictwa przemysłowo-magazynowego, przykłady dobrych praktyk projektowych, błędy projektowe i wykonawcze oraz sposoby ich rozwiązani, to wszystko czeka na uczestników Konferencji HALE PRZEMYSŁOWE I MAGAZYNY w Poznaniu.

 

Kiedy? 8 grudnia 2022 (czwartek) POZNAŃ
w godz. 09.00-14.45

Gdzie? Hotel IOR – Centrum Kongresowe, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań

Formuła wydarzenia: KONFERENCJA STACJONARNA

Udział: BEZPŁATNY

Parking: BEZPŁATNY

W programie panele merytoryczne, zagadnienia problemowe, rozwiązania praktyczne oraz wymagania formalno-prawne

 

PROGRAM WYDARZENIA W SKRÓCIE

 •  Rola Generalnego Wykonawcy inwestycji i prefabrykacja w przemyśle
 • Bezpieczna obudowa hal – dobór płyt warstwowych (nośność, szczelność, zrównoważony rozwój, efektywność energetyczna) – nowe wytyczne, wymagania FM Approvale
 • Projektowanie i prawidłowy dobór systemów detekcji w obiektach przemysłowych: akumulatorownie, kotłownie, pomieszczenia produkcyjne i magazynowe. Normy, przepisy i przykłady zastosowań
 • Optymalizacja kosztów poprzez modernizację oświetlenia w zakładach produkcyjnych i obiektach magazynowych.
 • Przemysłowe szklane przesłony antybakteryjne
 • Systemy fotowoltaiczne – komercyjne systemy magazynowania dla obiektów i instalacji przemysłowych
 • Zmiany w grupie kabli do instalacji przeciwpożarowych – klasy reakcji na ogień oferowanych kabli (CPR) w nowym projekcie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 • Ryzyko szkód pożarowych wynikające z błędów projektowych i wykonawczych a zabezpieczenie mienia w budynkach magazynowych
 • STREFA WYSTAW – -> TESTOWANIE ROZWIĄZAŃ, PREZENTACJE Z ZAKRESU MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII w zakresie budownictwa przemysłowego produkcyjno-magazynowego

 

Więcej informacji oraz zapisy na wydarzenie na stronie Organizatora: https://konferencjahale.pl/poznan2022

 

Kontakt do Organizatora
Ewa Dziatkowska
Tel. 500 66 22 37
e-mail: e.dziatkowska@dndproject.com.pl

Więcej

Dodano: 03.11.2022

ArchFilmFest we Wrocławiu. 2 dni pokazów oraz dyskusji pod Honorowym Patronatem DAFA

Zapraszamy do Wrocławia na Festiwal Filmów o Architekturze ArchFilmFest nad którym Stowarzyszenie DAFA objęło Patronat Honorowy. Nawiązując do swojej wieloletniej już tradycji ArchFilmFest jest wędrującym wydarzeniem filmowym skierowanym do architektów, studentów oraz wszystkich miłośników architektury w naszym kraju.

Program pokazów i dyskusji dotyczyć będzie m.in. wyzwań środowiskowych, które są jednym z najważniejszych zagadnień z jakim musi mierzyć się współczesna architektura i budownictwo. Poruszymy również temat japońskiej architektury, która niesie ze sobą inspiracje tradycyjnym, japońskim budownictwem drewnianym oraz prostotę. Festiwal odbędzie się w dniach 7-8 grudnia 2022, start godz. 17:00 w Dolnośląskim Centrum Filmowym, ul. Piłsudskiego 64a.

DZIEŃ PIERWSZY 07.12.2022 – Wieczór z ekologią

Wyzwania środowiskowe są jednym z najważniejszych zagadnień z jakim musi mierzyć się współczesna architektura i budownictwo.  W związku z tym pierwszy dzień spotkań z filmami o architekturze będzie nosił tytuł „Wieczór z ekologią”. W programie przewidziane są dwa seanse przedzielone dyskusją.

Pierwszy film: Do more with less, Katerina Kliwadenko, Mario Novas, 2017, 87′

Film dokumentalny “Do more with less” pokazuje, jak młodzi architekci z Ameryki Łacińskiej ekologię interpretują poprzez pryzmat lokalnych technik budowlanych i kontekst społeczny wymagający rozwiązań niskokosztowych.

Dyskusja: Architektura odpowiedzialna ekologicznie

W dyskusji zapytamy o to czy w dobie ograniczeń środowiskowych nałożonych na architekturę współczesną zagrożona jest idea domu jednorodzinnego jako rozwiązania mieszkaniowego dla klasy średniej?

W dyskusji wezmą udział:

 1. Jakub Onyszkiewicz, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej
 2. dr inż. arch. Anna Bocheńska-Skałecka, absolwentka Politechniki Wrocławskiej Wydziału Architektury, projektantka i nauczycielka akademicka.
 3. dr hab. inż. arch. Anna Bać, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, Grupa synergia
 4. dr hab. inż. arch. Łukasz Wojciechowski, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

 

Drugi film: The Human Scale (W ludzkiej skali), Andreas Dalsgaard, 2012, 83′

Film poświęcony ideom ekologicznym wykorzystywanym w skali urbanistycznej. Film nawiązuje do idei oraz realizacji duńskiego architekta i urbanisty Jana Gehla, którego koncepcje stały się podstawą „Nowej urbanistyki” – krytycznego wobec modernizmu spojrzenia na ideę urbanizacji oraz miasta.

 

DZIEŃ DRUGI 08.12.2022 : Ex Oriente lux – Wieczór z samurajami

Architektura japońska to jeden z najważniejszych „narodowych” nurtów w architekturze współczesnej. Niesie ona ze sobą inspiracje tradycyjnym, japońskim budownictwem drewnianym, prostotę, wykorzystanie w projektach wody i szacunek wobec kontekstu oraz natury.

Pierwszy film: Tadao Ando – Samurai Architect, Shigenori Mizuno, Yu Nakamura, 2017, 73′

Choć Ando nie posiada formalnego wykształcenia architektonicznego, jego autorytet w świecie architektury jest niepodważalny. Tajemnica sukcesu tkwi w twórczym podejściu do architektury i, jak sam żartuje, w tym, że każdy projekt zaczyna od mebli.

Dyskusja/Wykład: „Powrót nieplanowanego” o powrocie do naturalności i spontanicznego porządku w planowaniu przestrzeni.

W dyskusji zapytamy o to jak japońska idea organicznego rozwoju oraz spontanicznego, ewolucyjnego kształtowania struktur zurbanizowanych może być wpisana w tendencje, które obowiązują w architekturze współczesnej i jakie są praktyczne konsekwencje wykorzystania tej idei.

Wykład poprowadzi prof. nadzw. KAAFM, dr hab. inż. arch.  Barbara Stec.

Drugi film: Beyond Metabolism (Więcej niż metabolizm), Stefanie Gaus & Volker Sattel, 2014, 41′

Film poświęcony budynkowi Międzynarodowego Centrum Konferencyjnego (1966) w Kioto, zbudowanemu przez Sachio Otani, ucznia Kenzo Tange. Otani przekłada w nim idee japońskiego metabolizmu na język betonu. To w tym miejscu doszło do podpisania słynnego Protokołu z Kioto – dokumentu o zwalczaniu globalnego ocieplenia.

 

JAK KUPIĆ BILETY?

ONLINE: karnet na jeden dzień 30 zł TUTAJ (na dole pod każdym dniem festiwalowym znajduje się box w żółtej ramce, klikając na niego, można kupić bilet).

W KASIE KINA: karnet na cały festiwal – 2 dni 50 zł (tylko w kasie), karnet na jeden dzień 30 zł.

 

ORGANIZATOR

Grupa Sztuka Architektury

 

Więcej

Dodano: 02.11.2022

Konferencja szkoleniowa »Budownictwo halowe przemysłowo-magazynowe» Patronat Medialny DAFA

Zapraszamy na konferencję szkoleniową pod Patronatem Medialnym Stowarzyszenia DAFA dotycząca bezpieczeństwa konstrukcji dachów obciążonych instalacjami fotowoltaicznymi oraz posadzek w halach magazynowych.

 

“Budownictwo halowe – konstrukcje, obciążenia i monitoring dachów- fotowoltaika, ppoż. posadzki”

Warszawa 16.11.2022, od 9.00 do 15.00, tylko stacjonarnie

 

 

 

Program:

Prof. Wiesław Kubiszyn

– Bezpieczeństwo konstrukcji stalowych hal – Projektowanie płatwi i kratownic w konstrukcjach stalowych hal- schematy statyczne i obciążenia, stany graniczne używalności i nośności, analiza konstrukcji, stężenia stalowych budynków halowych, stateczność słupów stalowych hal

mgr inż.  Olgierd Donajko, SGS Polska

– Nadzory nad realizacją inwestycji – kontrola jakości wykonania montażu konstrukcji stalowej dla projektantów

mgr inż. Bryg Edward Skiepko

– Bezpieczeństwo ppoż obiektów halowych, ze szczególnym omówieniem dachów z instalacją fotowoltaiczną

Tomasz Chibowski, prezes FIBRE  – posadzki w budownictwie magazynowym:

 1. Zmiana obciążeń na posadzkę w sytuacji budowy magazynów sprzedaży internetowej:
 2. Wykonanie posadzki w przypadku ogrzewania geo-termalnego.

 

Warunki uczestnictwa i zapisy: www.archmedia.pl/konferencje

Sz_k_o_l_e_n_i_a
Prefabrykowane stropy sprężone – podstawy projektowania- 15.12.22 – dr  inż. Mateusz Surma, Pekabex SA
Program, warunki uczestnictwa  i zapisy:  www.archmedia.pl/szkolenia

Kontakt do Organizatora:
Grażyna Grzymkowska-Gałka
tel. 600 358 840
e-mail: info@archmedia.pl

Więcej

Dodano: 16.10.2022

Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego » Patronat Medialny DAFA

Zapraszamy w dn. 19-21 października do Cedzyny na XVII Konferencję Naukowo-Techniczną Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego.

Organizatorem konferencji jest Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział Kielce oraz Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej przy wsparciu Stowarzyszenia DAFA w roli Patrona Medialnego.

Cel Konferencji

Wychodząc naprzeciw potrzebie doskonalenia zawodowego czynnie działających w branży budowlanej specjalistów, organizowana w formie warsztatów, Konferencja Naukowo – Techniczna Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego, stała się już od wielu lat miejscem przekazywania i wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń z zakresu szeroko rozumianego rzeczoznawstwa budowlanego. Podstawowym celem tej Konferencji jest prezentowanie podstaw naukowych działalności budowlanej, koniecznych do rozwiązywania konkretnych, nie rzadko bardzo złożonych problemów, związanych z obowiązkiem zapewnienia bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych.
Biorąc pod uwagę, że obecnie wiele obiektów zmienia sposób użytkowania lub ze względu na swój wiek wchodzi w okres podwyższonego zagrożenia i awaryjności, częściej też występują kataklizmy, takie jak powodzie, pożary i huragany, a także powstają obiekty o znacząco „odpowiedzialnej” konstrukcji, problemy z zakresu rzeczoznawstwa coraz bardziej się rozszerzają. Wymaga to ciągłego uzupełniania wiedzy szczególnie z zakresu: zastosowania nowych materiałów, prowadzenia monitoringu i diagnostyki oraz stosowanych w tym celu metod badawczych i interpretacji uzyskiwanych wyników, a także wdrażania nowoczesnych technologii budowlanych oraz metod napraw i wzmacniania. Wszystko to powoduje potrzebę coraz liczniejszej kadry przygotowanej do podejmowania tych bardzo odpowiedzialnych zadań, a tym samym potrzebę współpracy i transferu wiedzy między środowiskiem naukowym a środowiskiem społeczno-gospodarczym.

Tematyka warsztatów

 1. Zagadnienia formalno-prawne i etyczne w działalności Rzeczoznawcy i Specjalisty Budowlanego.
 2. Systemy monitoringu i nieniszczące metody badawcze stosowane w ocenie stanu technicznego obiektów budowlanych z analizą wyników i przykładami zastosowań.
 3. Zagadnienia związane z oddziaływaniami na konstrukcje.
 4. Oceny stanów technicznych nośności i trwałości konstrukcji.
 5. Problemy utrzymania i wzmacniania obiektów budowlanych.
 6. Diagnostyka posadzek przemysłowych.

Więcej informacji : https://rzeczoznawstwo2022.tu.kielce.pl/

Więcej

Dodano: 28.09.2022

Webinar dla członków DAFA – Zatrudnienie cudzoziemców

W dn. 15 września członkowie DAFA mogli uczestniczyć w przygotowanym specjalnie dla nich przez Kancelarię GESSEL obszernym szkoleniu, podczas którego Mecenasi rozwiali wszelkie wątpliwości związane z przepisami i procesem zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

Szkolenie pozwoliło na:

 • Zdobycie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej zatrudniania cudzoziemców w Polsce.
 • Zapoznanie uczestników z aktualnymi zasadami dotyczącymi zatrudniania cudzoziemców i uwzględniło nowelizacje przepisów z 2022 roku.
 • Omówienie podstawowych procedur zatrudnienia cudzoziemców:
  – na podstawie oświadczeń o powierzeniu pracy;
  – zezwoleń na pracę;
  – oraz w oparciu o odrębny tryb wynikający z Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

Webinar został przygotowany przez ekspertów Kancelarii GESSEL:

 

Mec. Aleksandra Głuszek

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, specjalizuje się w doradztwie prawnym z zakresu prawa pracy. Doradza klientom we wszelkich kwestiach dotyczących zatrudniania pracowników oraz aspektach związanych z ustaniem zatrudnienia, przygotowywaniem dokumentacji pracowniczej oraz przepisów wewnątrzzakładowych. Reprezentuje klientów i doradza im w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy, wspiera przy rozwiązywaniu sporów. Regularnie bierze udział w badaniach due diligence z zakresu prawa pracy.
 

Mec. Erazm Dutkiewicz

Prawnik, specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie prawa handlowego i bieżącej obsługi korporacyjnej przedsiębiorców, w tym spółek, oraz organizacji typu non-profit. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje ponadto negocjowanie i opiniowanie umów prawa cywilnego. Prowadzi i koordynuje badania prawne typu due diligence w tym z zakresu prawa pracy. Współtworzył zespół przygotowujący poradnik prawny dla obywateli Ukrainy uciekających przed wojną obejmujący m.in. kwestie zatrudnienia.
Więcej
Powrót