Aktualności: Nowe wytyczne DAFA dla lekkiej obudowy
Nowe wytyczne DAFA dla lekkiej obudowy
2017-03-28

Stowarzyszenie DAFA wydało
„DAFA ID 1.00 Wytyczne projektowania i wykonania lekkich metalowych obudów ścian i dachów”.


 

Wytyczne są pierwszą częścią praktycznego podręcznika, którego zadaniem jest kształtowanie najlepszych praktyk i doskonalenie jakości polskiego budownictwa. Stanowią cenną syntezę praktyki i podstaw projektowych w obrębie ścian, dachów i stropów z metalowych blach fałdowych.

Publikacja jest opracowaniem porządkującym i systematyzującym nazewnictwo, zawierającym poprawne rozwiązania techniczne dla najczęściej występujących przypadków, które powinny gwarantować długotrwałe użytkowanie ścian i dachów lekkiej obudowy. Jest kompleksowym opracowaniem, stanowiącym „elementarz” projektanta i rzemieślnika tej branży.

Intencją Stowarzyszenia DAFA było, aby z „Wytycznych …” korzystali w trakcie procesu budowlanego projektanci, architekci, konstruktorzy, wykonawcy robót montażowych oraz specjaliści prowadzący i kontrolujący budowy. Opracowanie przeznaczone jest także dla inwestorów, użytkowników, rzeczoznawców oraz ekspertów opiniujących projekty i wykonawstwo.

Zakres opracowania został przyjęty zgodnie z przetłumaczoną na język polski źródłową publikacją „IFBS Fachregeln des Metalleichtbaus – Planung und Ausführung” Międzynarodowego Zrzeszenia Lekkiego Budownictwa Metalowego IFBS. Opracowanie zostało poszerzone o obowiązujące w Polsce szczegółowe dane (m.in. normy, przepisy, wytyczne).

Wytyczne opracowane zostały w Grupie Merytorycznej LEKKA OBUDOWA pod redakcją: Wiesława Dybała, Pawła Fiszera i Michała Wilka przy dużym zaangażowaniu ekspertów wywodzących się z firm członkowskich Stowarzyszenia.

Dziękujemy członkom GM LEKKA OBUDOWA za wsparcie merytoryczne oraz uczestnictwo w licznych spotkaniach roboczych, m.in: Marianowi Bober, Waldemarowi Gaca, Markowi Krupie, Cezaremu Lupak, Mariuszowi Pawlakowi, Romanowi Węglarz, Monice Wójcik, Tadeuszowi Zielke. Dziękujemy również za konsultacje techniczne Christianowi Bartylli z IFBS.

Wyrazy wdzięczności kierujemy na ręce ekspertów współpracujących przy opracowaniu poszczególnych rozdziałów publikacji:
• reprezentanta Grupy Merytorycznej AKUSTYKA - Marka Niemasa;
• członków Grupy Merytorycznej BHP - Magdaleny Łyp i Tomasza Wydra;
• członków Grupy Merytorycznej PPOŻ., w szczególności Marii Dreger i Moniki Hyjek;
• członków Grupy Merytorycznej TECHNIKA MOCOWAŃ - Mariana Bober i Mariusza Pawlak;
• Krzysztofa Wincencika (Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddział Kraków).

Stowarzyszenie DAFA żywi nadzieję, że wykorzystanie w praktyce wiedzy zawartej w publikacji będzie miało wpływ na poprawę jakości projektowania i wykonania lekkich metalowych obudów ścian i dachów.

Wytyczne są do nabycia w wersji książkowej i elektronicznej w Księgarni Technicznej DAFA.

cofnij  |  do góry  |  drukuj