Aktualności: Wniosek DAFA do Ministerstwa Finansów
Wniosek DAFA do Ministerstwa Finansów
2017-03-21

Choć od wejścia w życie znowelizowanych przepisów ustawy o VAT minęły już niemal trzy miesiące to liczne problemy i wątpliwości interpretacyjne związane z wprowadzonymi zmianami trwają nadal.

Dlatego Stowarzyszenie DAFA działając w imieniu firm członkowskich oraz w interesie publicznym wystosowało wniosek do Ministerstwa Finansów podejmując tym samym próbę oddziaływania na zapisy, które zafundowały firmom budowlanym podatkową rewolucję.

Mając na uwadze interesy swoich członków Stowarzyszenie wniosło o podjęcie działań, które doprowadzą do zmian legislacyjnych w zakresie sprecyzowania zasad rozliczania podatku VAT dla usług budowlanych.

W sposób szczególny DAFA zwróciło uwagę na ryzyko zaburzenia płynności finansowej podwykonawców, związane z oczekiwaniem na zwrot VAT z Urzędu Skarbowego od faktur zakupowych.

Stowarzyszenie planuje zorganizować dla swoich członków kolejne szkolenie poświęcone tej problematyce przy wsparciu Kancelarii Gessel w Warszawie.

Pełna treść Wniosku - POBIERZ

cofnij  |  do góry  |  drukuj