Polityka prywatności


W poszanowaniu dla prywatności osób korzystających z naszej witryny internetowej opracowaliśmy i wdrożyliśmy politykę, której celem jest maksymalna ochrona informacji powierzonych nam on-line. Przy tworzeniu polityki prywatności staraliśmy się aby była ona dla Państwa czytelna i odpowiadała Państwa oczekiwaniom. Efektem ma być Państwa pewność, ze informacje nam powierzone będą gromadzone, wykorzystywane i przetwarzane wyłącznie zgodnie ze standardami przyjętymi w ramach polityki prywatności.

Z polityką prywatności należy zapoznać się w czasie wizyty na naszej stronie internetowej, bowiem korzystając, przeglądając czy używając serwis internetowy www.dafa.com.pl akceptujecie Państwo zasady w ramach niej obowiązujące.

Poniżej przedstawiamy podstawowe założenia przyjętej przez nas polityki prywatności:

»  zbieramy tylko te dane i informacje, które zostały nam dobrowolnie udostępnione;
»  wykorzystujemy powierzone nam dane i informacje do spełniania Państwa próśb i zapewniania w pełni satysfakcjonującej obsługi;
»  nie udostępniamy powierzonych nam danych ani informacji podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody dysponentów;
»  umożliwiamy Państwu wgląd w Wasze dane osobowe oraz ich edycję;
»  stosujemy procedury zapewniające ochronę powierzonych nam danych i informacji.

GROMADZENIE INFORMACJI I CELE DLA KTÓRYCH TO ROBIMY.
Gromadzimy tylko informacje, które dostarczyliście nam Państwo dobrowolnie - dane osobiste (imiona, nazwiska, firmy, adresy pocztowe, adresy e-mailowe) oraz wszelkie inne.

UDOSTĘPNIANIE I PRZEKAZYWANIE DANYCH INNYM PODMIOTOM.
DAFA nie będzie sprzedawać, wymieniać ani udostępniać Państwa danych ani powierzonych informacji podmiotom trzecim, chyba ze obowiązek taki wynikał będzie z obowiązujących przepisów prawnych lub zgodnie z informacją podaną przy zbieraniu od Państwa tych danych. Dane personalne oraz informacje Państwa dotyczące będą przechowywane w bazach danych DAFA.

EWENTUALNE ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI.
Dopuszczamy możliwość modyfikacji polityki prywatności. Zalecamy zatem, aby odwiedzając naszą witrynę internetową upewnić się czy znacie i zgadzacie się Państwo z aktualną treścią polityki prywatności. Korzystanie z witryny oznacza bowiem akceptację warunków w niej zawartych.

PYTANIA I SUGESTIE.
Jeśli mają Państwo pytania dotyczące naszej polityki prywatności, albo chcecie zaktualizować lub usunąć informacje jakie posiadamy o Was, prosimy o kontakt pod adresem biuro@dafa.com.pl


cofnij  |  do góry  |  drukuj