element budowlany

Części, z których składa się budowla lub budynek.

element, (element budowlany)

 Część budynku, konstrukcja (jej część) lub przegroda, do której mogą odnosić się wymagania odporności ogniowej, np. ściana zewnętrzna, strop, słup, belka, dach.

elementy przenikające/ przebicia

Elementy konstrukcyjne, które przenikają izolację wodochronną dachu np. przewód rurowy, odpływ, podpora.

elementy wykończeniowe

Ukształtowanie izolacji wodochronnej dachu na jego krawędzi.