izolacja wodochronna dachu

Płaski element systemu pokrycia dachowego, który chroni dach przed wodą opadową. Warstwa, lub warstwy wodochronne, muszą być zbudowane w sposób ciągły. Do izolacji wodochronnej dachu zaliczają się też połączenia i elementy wykończeniowe, elementy przenikające oraz sposób budowy dylatacji.

Do izolacji wodochronnej dachów płaskich stosowane są przede wszystkim materiały asfaltowe na osnowie (papy termozgrzewalne), bądź materiały z tworzyw sztucznych (membrany z tworzyw sztucznych jak: PVC, TPO i inne).

izolacyjność ogniowa

Zdolność elementu konstrukcji do wytrzymania oddziaływania ognia tylko z jednej strony, bez przeniesienia ognia w wyniku znaczącego przepływu ciepła ze strony nagrzewanej na stronę nienagrzewaną.