nachylenie/spadek dachu

Nachylenie konstrukcji dachowej (konstrukcji nośnej) w stosunku do poziomu. Nachylenie połaci dachowej to kąt między powierzchnią poziomą a powierzchnią spadku dachu w stopniach (°).

nit

Stanowi element mocujący służący do nierozłącznego łączenia elementów konstrukcji wsporczych do podłoża, obróbek blach oraz łączenia ich na zakład. Zastosowanie jego wymaga wcześniejszego wykonania otworu w łączonych materiałach o średnicy większej niż średnica zewnętrzna tulei nitu.

nominalna grubość blachy (tn, tnom)

Zapis zgodnie z normą PN-EN 10143:2008.

Grubość nominalna to całkowita grubość zamawianego wyrobu z powłoką metaliczną.

Grubość nominalna obejmuje zarówno materiał podstawowy, jak i powłokę.

nośność charakterystyczna

Obliczana jest z przeciętnej wartości średniego obciążenia niszczącego dla pojedynczego łącznika bez uwzględniania wpływu rozstawu i odległości łączników od krawędzi podłoża. Nośność charakterystyczną określa się jako wartość średnią – w ujęciu statystycznym – na podstawie serii prób wykonanych dla powtarzalnych warunków mocowania.

nośność łącznika

Stanowi maksymalne obciążenie o określonym kierunku działania, które może być przeniesione przez łącznik bez jego zniszczenia.

nośność na przeciągnięcie

Wartość siły działającej w kierunku prostopadłym do osi łącznika powodująca zniszczenie materiału mocowanego w obrębie połączenia przy jednoczesnym braku uszkodzenia łącznika i podłoża.

nośność na ścinanie

Wartość siły działającej tylko w kierunku prostopadłym do osi łącznika.

nośność na wyrwanie

Wartość siły działającej tylko w kierunku zgodnym z osią łącznika.

nośność niszcząca

Wartość siły, która powoduje zniszczenie łącznika lub jego połączenia.

nośność obliczeniowa

To wartość stanowiąca iloczyn wartości nośności charakterystycznej i współczynnika bezpieczeństwa, uwzględniającego możliwości wystąpienia nieprzewidzianych warunków pracy łącznika oraz dokładności wyznaczenia nośności charakterystycznej.

nośność ogniowa

Zdolność elementu konstrukcji do wytrzymania oddziaływania ognia przy określonych oddziaływaniach mechanicznych, przez określony czas, bez utraty stabilności konstrukcji.

nośność połączenia

Stanowi maksymalne obciążenie o określonym kierunku działania, które może być przeniesione przez łącznik i elementy łączone, uwzględniając możliwość zniszczenia łącznika, elementu mocowanego lub podłoża.